FREE
TABLEAU
MOCK-UP TEST

Segmentacja zapasów

Jak zwiększyć dostępność produktów i zmniejszyć koszty dzięki analizie zapasów?

Zarządzanie zapasami polega na utrzymywaniu ich właściwego poziomu. To zagadnienie dotyczy firm ze wszystkich dziedzin gospodarki. Niektóre pozycje w zapasach są ważniejsze od innych i na nich firmy powinny skoncentrować swoją uwagę. W celu określenia tych pozycji oraz optymalnego poziomu zapasów organizacje powinny stosować metody zarządzania zapasami: Analizę ABC, Analizę XYZ lub połączenie tych dwóch metod w postaci analizy krzyżowej.

Analiza ABC

Analiza ABC wykorzystuje zasadę Pareto oraz jest jej rozszerzeniem w bardziej praktyczny sposób. Kryterium stosowanym do oceny ważności produktu może być jego koszt lub przychód. Analiza ABC prowadzi w konsekwencji do efektywnego liczenia zapasów i zapewnia, że poziomy zapasów o najwyższej wartości są konsekwentnie utrzymywane. Dzięki tej metodzie otrzymujemy trzy kategorie produktów zgodnie z ich udziałem procentowym w całkowitej wartości:

 • Kategoria A: najmniejsza kategoria składająca się z najważniejszych z punktu widzenia firmy produktów; powinny stanowić około 20% pozycji z 80% wartości całkowitego przychodu.
 • Kategoria B: pozycje w tej grupie mają średnie znaczenie dla firmy i stanowią około 30% pozycji, które powinny przynosić 15% wartości przychodów.
 • Kategoria C: jest to zazwyczaj największa grupa produktów o małym znaczeniu; 50% pozycji przyczynia się do 5% wartości przychodów.

Analiza XYZ

Metoda XYZ ma na celu ocenę fluktuacji w popycie lub konsumpcji artykułów i dzieli pozycje na trzy kategorie:

 • Kategoria X: zawiera pozycje o regularnym, stałym popycie o niewielkich wahaniach, pozycje z tej grupy charakteryzują się dużą wiarygodnością prognozy.
 • Kategoria Y: obejmuje produkty o dużej zmienności popytu, charakteryzuje je zapotrzebowanie o charakterze sezonowym, zdolność do planowania lub przewidywania jest średnia.
 • Kategoria Z: produkty wolno rotujące w magazynie lub rzadko sprzedawane; nieregularny i trudny do przewidzenia popyt.

Analiza krzyżowa ABC XYZ

Analizę ABC należy połączyć z analizą XYZ, w celu określenia regularności zużycia materiałów. Po połączeniu obu metod otrzymujemy macierz kwadratową, w wyniku czego powstaje dziewięć grup klasyfikacji materiałów. Z jednej strony produkty klasyfikuje się według wolumenu za pomocą analizy ABC, a z drugiej strony za pomocą analizy XYZ klasyfikuje się według zmienności. Analiza krzyżowa umożliwia bardziej precyzyjny obraz zapasów lub produktów, ich struktury zużycia czy udziału w obrotach.

anliza krzyzowa abc xyz

Korzyści ze stosowania analizy zapasów

Kiedy firma jest w stanie lepiej analizować swoje zapasy i utrzymać kontrolę nad towarami o wysokiej wartości i rotacji wtedy lepiej steruje całym procesem zarządzania łańcuchem dostaw. Przez to stabilizuje operacyjną część organizacji i efektywnie korzysta z zasobów. Do oczywistych korzyści dobrego zarządzania zapasami możemy zaliczyć:

 • Redukcja kosztów ( magazynowania, pracy)
 • Lepsza alokacja zasobów
 • Uwolnienie kapitału
 • Zwiększenie dostępności towarów i produktów
 • Lepsza komunikacja wewnątrz organizacji i do klientów

Wyznaczenie segmentów zapasów – przykład

Koncepcja segmentacji zapasów wydaje się być jasna i prosta w implementacji jednak w praktyce logistycy korzystają z niej zbyt rzadko. Dzieje się tak dlatego, że proces pozyskania i przygotowania danych jest zbyt czasochłonny i zazwyczaj to zadanie jest spychane na dalszy plan w hierarchii zadań.

Współczesny logistyk lub analityk w dziale logistyki powinien korzystać z narzędzi, które dają mu możliwość automatyzacji powtarzalnych procesów w pracy z danymi. W ten sposób wyznaczenie segmentów ABC/XYZ, poziomu bezpieczeństwa zapasów nie będzie w ogóle zajmowało czasu i może być wykonywane na żądanie w każdym momencie.

Uwagi ogólne i dane wsadowe

Jedyne dane jako będą nam potrzebne to dane historyczne odnośnie sprzedaży produktów lub zużycia materiałów i surowców. Segmentację warto przeprowadzać na jednej kategorii zapasu aby uniknąć dylematów w jaki sposób wyceniać pozycje magazynowe (średnie ceny sprzedaży, techniczny koszt wytworzenie itd.). W naszym przykładzie zrobimy to na podstawie produktów.

Segmentację możemy również przeprowadzić z uwzględnieniem przyszłego zapotrzebowania, a więc z uwzględnieniem prognozy. Będzie ona miała wtedy znacznie większą wartość.

Tak jak wspomniałem potrzebujemy dane historyczne odnośnie sprzedaży oraz prognozę. Dane najczęściej będą miały taki format.

format danych historycznych

Alteryx pomaga w optymalizacji zapasu

Na tej podstawie stworzymy powtarzalny przepływ danych w Alteryx, który przyporządkuje towary do segmentów. Raz zbudowany przepływ możemy używać nieskończoną ilość razy. W ten sposób oszczędzamy czas zespołu i uzyskujemy natychmiastowe wyniki. Dodatkowo przepływ możemy dowolnie dostosowywać i automatyzować według zapotrzebowania.

W nagraniu poniżej przedstawiamy krok po kroku cały proces budowy przepływu w Alteryx, od podłączenia danych do wyznaczenia segmentów. Daje to obraz jak prosto zbudować własną aplikację analityczną do zarządzania zapasami. Taki model możesz samodzielnie odtworzyć w swojej organizacji lub skontaktować się z nami a my z przyjemnością pomożemy go wdrożyć.

 

Opisany model jest, można powiedzieć, czubkiem góry lodowej jeśli chodzi o analizę danych w obszarze logistyki. W Vizyble wiemy, że raportowanie wymaga powtarzalnych procesów takich jak przeklejanie danych między różnymi plikami. Zastępujemy je automatyzacją, dzięki czemu możesz lepiej alokować czas Twój i Twojego zespołu na zadania, które przynoszą wartość.

Efektywne monitorowania poziomu zapasów na dashboardach

Wiemy już, że wyznaczenie segmentacji zapasu pozwala nam klasyfikować poszczególne pozycje magazynowe i lepiej nimi zarządzać. W jaki sposób możemy wykorzystać tą wiedzę? Przybliżmy w jaki sposób klasyfikacja jest wykorzystywana od strony systemów informatycznych.

Systemy ERP posiadają możliwość definiowania cech produktów w obszarze danych podstawowych (dane podstawowe to na przykład: nazwa towaru, jednostka opakowaniowa, jednostka miary i wiele innych cech unikalnych dla firmy i procesu logistycznego). Jedną z takich cech może być segmentacja zapasu ABC/XYZ. To pozwala parametryzować systemy ERP, aby automatycznie lub półautomatycznie monitorowały poziom zapasu w odniesieniu do segmentu. Wówczas przy osiągnieciu określonego poziomu, może być generowane zamówienie/zlecenie produkcyjne lub po prostu planista otrzyma odpowiednią notyfikację.

Monitorowanie stanu zapasów z wykorzystaniem segmentów, może odbywać się z użyciem wizualnej analizy danych, która wykorzystuje wykresy jako główny nośnik informacji. Taka forma, pozwala na efektywne monitorowanie aktualnego stanu zapasu w porównaniu do wcześniej ustalonego poziomu optymalnego i maksymalnego. Poniższy wykres jest całkowicie interaktywny i możecie sami go przetestować.

 

Wykres, który został wykorzystany nosi nazwę ‘wykres pociskowy’ (z ang. ‘bullet graph’). Składa się z wykresu słupkowego, reprezentującego poziom zapasu w czasie rzeczywistym oraz poprzecznych linii referencyjnych opisujących oczekiwany poziom zapasu. Dodatkowo oznaczenie poziomu zapasu kolorem powoduje, że jednym spojrzeniem jesteśmy w stanie ustalić, które pozycje magazynowe wymagają interwencji logistyka (kolor czerwony – poniżej poziomu minimalnego, szary – w oczekiwanym przedziale, fiolet – powyżej poziomu maksymalnego). Informacja podana jest na tacy i taka forma mocno przyspiesza codzienną pracę. Możemy wykorzystać dodatkową serię danych, aby zaprezentować materiały, które są w drodze. Daje to dodatkowy kontekst dla pozycji, których stan jest poniżej oczekiwanego poziomu. Ułatwia to ustalenie poziomu ryzyka w realizacji kolejnych etapów procesu logistycznego.

Cały dashboard stworzony w Tableau działa interaktywnie. Wystarczy kliknąć na jeden z elementów wykresu po to, aby uzyskać więcej szczegółów, które nas mogą interesować. Taka forma prezentacji  niesłychanie oszczędza czas logistyków.

Natomiast Alteryx może znacznie ułatwić cały proces Sales&Operation Planning z uwzględnieniem pętli MRP, harmonogramowanie, wyznaczania optymalnych poziomów zapasów lub prognozowania popytu. Z pewnością nie raz jeszcze podejmiemy podobne przykłady na łamach naszego bloga. Przeczytaj inny artykuł omawiający analizę danych w logistyce.

Jeśli szukasz sposobów na lepsze wykorzystanie danych w obszarze Łańcucha Dostaw lub uwolnienie zespołu od żmudnych procesów raportowych, możesz już teraz zarejestrować się na bezpłatną konsultację.

bezplatna konsultacja vizyble

Aktualności

Darmowe narzędzia Business Intelligence

Aktualności

Raportowanie w czasie rzeczywistym