POLITYKA PRYWATNOŚCI 


Realizując przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych w Serwisie vizyble.com oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

 

Informacje podstawowe

1. Administratorem Państwa danych osobowych zawartych w serwisie jest Vizyble Sp zo.o. Sp.k. z siedzibą w Katowicach 40-012, ul. Św. Jana 11/4, Polska KRS: 0000773250 NIP: 6342951919 REGON: 382629012;

2. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: info@vizyble.com;

3. Z regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną można zapoznać się pod linkiem: vizyble.com/regulamin-strony

 
Zasady przetwarzania danych

Administrator przetwarza dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad:

1. W oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem (legalizm);

2. Rzetelnie i uczciwie (rzetelność);

3. W sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (transparentność);

4. W konkretnych celach i nie „na zapas” (minimalizacja);

5. Nie więcej niż potrzeba (adekwatność);

6. Z dbałością o prawidłowość danych (prawidłowość);

7. Nie dłużej niż potrzeba (czasowość);

8. Zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych (bezpieczeństwo).  

 
Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane:

1. W celach kontaktowych, aby udzielić Państwu odpowiedzi na wiadomość przesłaną nam bezpośrednio drogą e-mailową lub korzystając z Serwisowego Chatu lub za pośrednictwem formularza kontaktowego na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z koniecznością udzielenia Państwu odpowiedzi;

2. W celu świadczenia na Państwa rzecz usług – newsletter, webinar, baza wiedzy, darmowa konsultacja, darmowy dashboard, szkolenia on line – na podstawie udzielonej przez Państwa zgody i realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego ze świadczeniem usług drogą elektroniczną. Zgody udzielają Państwo, wysyłając nam swoje dane za pośrednictwem odpowiedniego formularza lub zaznaczając odpowiedni checkbox. Przypominamy, że zgoda jest udzielona przez Państwa dobrowolnie i może być w każdym momencie cofnięta. Aby zrezygnować, mogą Państwo skorzystać z tego maila: info@vizyble.com.

3. W celach marketingowych na podstawie udzielonej przez Państwa zgody i realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z rozwijaniem relacji z klientami oraz dążeniem do sprzedaży naszych usług. Udzielenie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne, a sama zgoda może zostać w każdym czasie wycofana. W celu wycofania zgody prosimy o kontakt mailowy z Administratorem. 

4. W celach statystycznych, analitycznych oraz monitorowania ruchu w Serwisie przy użyciu plików cookies na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z prawidłowym działaniem i funkcjonowaniem Strony oraz prowadzeniem analizy ruchu w Serwisie.

5. W celach informacyjnych, aby zaznajomić Państwa z technologią Business Intelligence i możliwościami programów z tego sektora. Dane, które wykorzystujemy w tym celu zostały przez nas pozyskane z publicznych źródeł. Przetwarzamy dane na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, za który uważamy działalność informacyjną na rzecz osób potencjalnie zainteresowanych technologią Business Intelligence

 
Zakres danych osobowych

Realizując powyższe cele, Administrator będzie przetwarzał następujące rodzaje danych:

1. informacje o komputerze, w tym adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki oraz system operacyjny;

2. informacje o Państwa wizytach i korzystaniu z tej witryny, w tym źródło odesłań, długość wizyty, wyświetlenia stron i ścieżki nawigacji w witrynie;

3. imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa firmy, numer telefonu, adres pocztowy, NIP;

4. informacje zawarte we wszelkiej korespondencji przesyłanej do nas e-mailem lub za pośrednictwem naszej strony internetowej, w tym treści komunikacyjne i metadane.

 
Informacja o danych zbieranych automatycznie

1. Podczas korzystania przez Użytkownika ze Strony internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące Użytkownika. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies (tzw. ciasteczka), a także mogą być zapisywane w logach serwera;

2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia (np. laptop, smartfon, tablet) Użytkownika podczas przeglądania Strony internetowej. Pliki cookie zapamiętują preferencje Użytkownika, co umożliwia podnoszenie jakości świadczonych usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych informacji oraz śledzenie preferencji użytkownika;

3. Użytkownik może zrezygnować z cookies, wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron www. W takiej sytuacji korzystanie ze Strony internetowej przez Użytkownika może być utrudnione;

4. Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies przez Administratora na jego urządzeniu Użytkownik wyraża za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na urządzeniu Użytkownika;

5. Użytkownik może usunąć istniejące pliki cookies z urządzenia, korzystając z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik;

6. Korzystanie ze Strony internetowej wiąże się z przesłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona internetowa. Każde takie zapytanie jest zapisywane w logach serwera. Logi obejmują m.in.: adres IP Użytkownika, datę i czas logowania do serwera, informacje o używanej przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym;

7. Dane zapisane w logach serwera nie są łączone w żaden sposób z konkretnymi podmiotami korzystającymi ze Strony internetowej i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera służą do administrowania Stroną internetową, a ich zawartość nie jest ujawniania nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem;

8. Na Stronie internetowej są stosowane technologie rejestrujące działania podejmowane przez Użytkownika podczas korzystania ze Strony internetowej (tzw. profilowanie). Są to:

a. Google Analitycs – stosowana w celu analizowania statystyk Strony internetowej

b. Facebook Pixel – stosowana w celu zarządzania i optymalizacji reklamy na Facebooku

c. LinkedIn Pixel – stosowana w celu zarządzania i optymalizacji reklamy na LinkedIn

 
Okres przechowywania danych osobowych

Vizyble przechowuje dane osobowe użytkowników przez czas niezbędny do celów przetwarzania, dla których zostały one zebrane i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie jesteśmy w stanie ustalić przez jaki okres przetwarzać będziemy Twoje dane osobowe.

Jeśli przekazali nam Państwo swoje dane w formularzu, na chacie lub w wiadomości e-mail w celach kontaktowych to Państwa dane będziemy przetwarzać do momentu złożenia żądania usunięcia tych danych lub sprzeciwu wobec przetwarzania, albo w przypadku, w którym uznamy, że zrealizowaliśmy prawnie uzasadniony interes Administratora.

Jeśli Państwa adres email został pozyskany z publicznych źródeł (media społecznościowe, strona internetowa firmy), to Państwa dane będziemy przetwarzać do momentu złożenia żądania ich usunięcia lub sprzeciwu wobec przetwarzania, albo w przypadku, w którym uznamy, że zrealizowaliśmy prawnie uzasadniony interes Administratora. Adres email usuniemy także, jeśli się w ciągu 3 miesięcy nie otrzymamy od Państwa odpowiedzi.

 
Prawa użytkowników

1. W związku z przetwarzaniem Państwa danych przysługują Państwu następujące prawa:

a. prawo dostępu do treści Państwa danych

b. prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,

c. prawo do przenoszenia danych,

d. prawo wniesienia sprzeciwu,

e. prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie i w dowolnej formie, chyba że przetwarzanie Państwa danych odbywa się w celu wykonywania umowy przez Administratora, w celu wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych względem instytucji państwowych lub w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

2. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

3. Więcej informacji w przedmiocie ochrony danych osobowych mogą Państwo otrzymać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych: www.uodo.gov.pl

 
Przekazanie danych osobowych do Państwa Trzeciego lub Organizacji Międzynarodowej

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane i przechowywane w państwach nienależących do UE. Podejmujemy uzasadnione kroki w celu zapewnienia bezpiecznego przechowywania Państwa danych osobowych i ich przetwarzania zgodnie z niniejszą polityką prywatności i obowiązującymi przepisami o ochronie danych, w tym poprzez zawarcie odpowiednich umów z podmiotami spoza UE.

 
Strony internetowe osób trzecich

Strona vizyble.com może zawierać linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Vizyble. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

 
Zmiany w Polityce

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.

 


Informacje na temat przetwarzania danych osobowych w firmie Vizyble Sp z o.o. sp.k.


Użytkowniku! Informujemy, że jako organizacja działająca pod nazwą: Vizyble Sp z o.o. sp.k. z siedzibą w Katowicach, jesteśmy administratorem danych osobowych (dalej „Administrator”), które zostały nam przekazane za pośrednictwem strony internetowej lub w inny sposób.

Poniżej przedstawiamy informacje o przetwarzaniu danych, które podzieliliśmy na kategorie:

1) Dla klientów, kliknij tutaj („Klienci”)

2) Dla kontrahentów, kliknij tutaj („Kontrahenci”)

3) Dla osób biorących udział w rekrutacji do pracy, kliknij tutaj („Kandydaci do pracy”)

4) Dla pracowników i zleceniobiorców, kliknij tutaj („Pracownicy”)

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt na adres mailowy: info@vizyble.com

Dane Administratora: Vizyble Spółka z o.o. sp.k., ul. Św. Jana 11/4, 40-012 Katowice

informacja o przetwarzaniu danych dla klientów

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH DLA KLIENTÓW

 

1. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach:

1) zawierania, wykonywania umów oraz świadczenia usług na rzecz klientów przez Administratora;

2) wykonania przez Administratora obowiązków prawnych względem instytucji państwowych w związku z realizacją umów i usług;

3) odszkodowawczych-windykacyjnych, w sytuacji niewywiązania się przez Państwa z zobowiązań na rzecz Administratora;

4) zabezpieczenia i ochrony przed roszczeniami;

5) promocji swoich usług przez Administratora (newsletter mailowy), wyłącznie w przypadku udzielenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych w tym celu;

 

2. Administrator przetwarza Państwa dane na podstawie:

1) udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), zgoda jest dobrowolna i może zostać w każdym czasie cofnięta;

2) zawartych umów lub podjęcia czynności zmierzających do ich zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3) obowiązków prawnych ciążących na administratorze jako stronie zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

4) realizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Za prawnie uzasadniony interes Administrator uznaje:

a) zabezpieczenie swoich roszczeń względem kontrahentów;

b) ochronę przed roszczeniami ze strony kontrahentów;

c) prowadzenie przez Administratora swoich wirtualnych profili na internetowych portalach społecznościowych i rozrywkowych i informowania za ich pomocą o usługach, wydarzeniach związanych z działalnością Administratora, zapewnieniem dostępu do tych informacji potencjalnym klientom, tworzeniu społeczności zainteresowanej działalnością Administratora;

 

3. Odbiorcą Państwa danych mogą być: biuro rachunkowe, usługobiorcy (współpracownicy na zasadzie B2B) oraz instytucje państwowe, uznawane za odbiorców danych.

 

4. Jeśli zakupili Państwo subskrypcje oprogramowania Tableau Software, Alteryx, Fivetran, Snowflake, Administrator informuje, że w celu wykonania umowy sprzedaży przekaże Państwa dane w postaci: imię, nazwisko, adres email, nr telefonu do producenta tego oprogramowania, których siedziba znajduje się w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA). Przekazanie następuje na podstawie art. 49 ust. 1 lit. b RODO jako niezbędne do wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem. Więcej informacji mogą Państwo uzyskać bezpośrednio na stronach producentów oprogramowania:

a) Salesforce: https://www.salesforce.com/company/privacy/

b) Alteryx: https://www.alteryx.com/privacy/

c) Fivetran: https://www.fivetran.com/legal/privacy/

d) Snowflake: https://www.snowflake.com/privacy-policy/

 

5. Nie jest możliwe określenie jednego terminu usunięcia danych, z uwagi na różne cele i podstawy przetwarzania, a także mnogość przepisów prawnych w tym zakresie. Administrator przykładowo wymienia:

1) w zakresie danych zebranych w celu realizacji umowy, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas jej trwania, a po jej zakończeniu przez 6 lat w stosunku do dokumentów księgowych, a w sytuacji sporu prawnego do czasu przedawnienia się roszczeń Administratora. Dokumenty związane ze świadczeniem usług mogą być przechowywane przez Administratora przez okres dłuższy niż w zdaniu poprzedzającym ze względu na świadczenia gwarancyjne lub ochronę praw autorskich, związanych z przedmiotem działalności Administratora;

2) w zakresie danych przetwarzanych w celach marketingowych, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania;

3) w zakresie danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody, Państwa dane będą przetwarzane do czasu cofnięciu zgody.

 

6. Posiadają Państwo następujące prawa: prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie i w dowolnej formie, chyba że przetwarzanie Państwa danych odbywa się w celu wykonywania umowy przez Administratora lub w celu wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych względem instytucji państwowych.

 

7. Mają także Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

8. Podanie przez Państwa danych jest warunkiem koniecznym do podjęcia przez Administratora działań poprzedzających zawarcie umowy lub w związku z zawarciem umowy.

 

9. W przypadku udzielenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych w celach promocji swoich usług przez Administratora w formie mailowego newslettera, udzielona przez Państwa zgoda jest dobrowolna i może zostać przez Państwa w każdym czasie cofnięta.

 

10. Więcej informacji w przedmiocie ochrony danych osobowych mogą Państwo otrzymać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych: uodo.gov.pl

informacja dla kontrahentów

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH DLA KONTRAHENTÓW

 

1. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach:

1) zawierania, wykonywania umów oraz świadczenia usług na rzecz Administratora przez kontrahentów, usługobiorców;

2) wykonania przez Administratora obowiązków prawnych względem instytucji państwowych w związku z realizacją umów i usług;

3) windykacyjnych, w sytuacji niewywiązania się przez kontrahenta z zobowiązań na rzecz Administratora;

4) zabezpieczenia i ochrony przed roszczeniami (np. praw autorskich);

 

2. Administrator przetwarza Państwa dane na podstawie:

1) zawartych umów lub podjęcia czynności zmierzających do ich zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

2) obowiązków prawnych ciążących na administratorze jako stronie zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

3) realizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Za prawnie uzasadniony interes Administrator uznaje zabezpieczenie swoich roszczeń względem kontrahentów oraz ochronę przed roszczeniami ze strony kontrahentów.

 

3. Odbiorcą Państwa danych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie m.in.: biuro rachunkowe oraz współpracownicy Administratora (świadczący usługi na zasadzie B2B).

 

4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres: trwania stosunku prawnego, a po jego zakończeniu przez 6 lat w stosunku do dokumentów księgowych, a w sytuacji sporu prawnego do czasu przedawnienia się roszczeń Administratora. Dokumenty związane ze świadczeniem usług mogą być przechowywane przez Administratora przez okres dłuższy niż w zdaniu poprzedzającym ze względu na świadczenia gwarancyjne lub ochronę praw autorskich, związanych z przedmiotem działalności Administratora.

 

5. Posiadają Państwo następujące prawa: prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie i w dowolnej formie, chyba że przetwarzanie Państwa danych odbywa się w celu wykonywania umowy przez Administratora lub w celu wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych względem instytucji państwowych.

 

6. Mają także Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

7. Podanie przez Państwa danych jest warunkiem koniecznym do podjęcia przez Administratora działań poprzedzających zawarcie umowy lub w związku z zawarciem umowy.

informacja dla kandydatów

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH DLA KANDYDATA DO PRACY

 

1. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz c RODO;

 

2. Odbiorcą Państwa danych mogą być podmioty stale współpracujące z Administratorem w zakresie m.in.: obsługi księgowej (biuro rachunkowe) oraz instytucje państwowe, którym Administrator zobligowany jest przekazywać Państwa dane na mocy odrębnych przepisów np. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, Państwowa Inspekcja Pracy.

 

3. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

 

4. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie i w dowolnej formie, chyba że przetwarzanie Państwa danych jest związane z wykonaniem umowy (np. umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej itp.) lub odbywa się w związku z koniecznością wywiązania się przez administratora z obowiązków prawnych względem instytucji państwowych.

 

5. Mają także Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

6. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

informacja dla pracowników

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Informacje dla osób fizycznych świadczących usługi na podstawie umów zlecenia oraz dla pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę.

 

1. Jeśli jesteś pracownikiem i zawarłeś z Administratorem umowę o pracę to twoje dane są przetwarzane w celach:

a) związanych z twoim zatrudnieniem, na podstawie zawartej z tobą umowy o pracę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze jako twoim pracodawcy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

c) realizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Za prawnie uzasadniony interes Administrator uznaje zabezpieczenie swoich roszczeń oraz ochronę przed roszczeniami.

 

2. Jeśli jesteś zleceniobiorcą i zawarłeś z Administratorem umowę zlecenia to twoje dane są przetwarzane w celach:

a) podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze jako zleceniodawcy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

c) realizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Za prawnie uzasadniony interes Administrator uznaje zabezpieczenie swoich roszczeń oraz ochronę przed roszczeniami.

 

3. Odbiorcą Państwa danych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie m.in.: obsługi księgowej (biuro rachunkowe) oraz instytucje państwowe, którym Administrator zobligowany jest przekazywać Państwa dane na mocy odrębnych przepisów np. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, Państwowa Inspekcja Pracy.

 

4. Nie jest możliwe określenie jednego terminu usunięcia Państwa danych, ze względu na mnogość przepisów prawnych w tym zakresie. Niemniej jednak Pracodawca wskazuje, że Państwa dane będą przetrzymywane przez następujące okresy:

a) 3 lata dla danych związanych z dochodzeniem roszczeń ze stosunku pracy od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne;

b) 10 lat dla danych dot. roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem organu powołanego do rozstrzygania sporów, jak również roszczeń stwierdzonych ugodą zawartą w trybie określonym w kodeksie przed takim organem, od dnia uprawomocnienia się orzeczenia lub zawarcia ugody;

c) 10 lat dla danych związanych z przechowywaniem protokołów ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy wraz z pozostałą dokumentacją powypadkową;

d) 10 lat dla określonych ustawowo danych stanowiących dokumentację osobową pracownika (zatrudnionego przed dniem 1 stycznia 2019 r., względem którego pracodawca skorzystał z uprawnienia do skrócenia okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej lub zatrudnionego po 1 stycznia 2019 r.) liczonych od daty zakończenia stosunku pracy u danego pracodawcy;

e) 50 lat dla określonych ustawowo danych stanowiących dokumentację osobową pracownika (zatrudnionego przed dniem 1 stycznia 1999 r. lub przed dniem 1 stycznia 2019 r., względem którego pracodawca nie skorzystał z uprawnienia do skrócenia okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej) liczonych od daty zakończenia stosunku pracy u danego pracodawcy;

f) 12 miesięcy po upływie terminu na odbiór dokumentacji pracowniczej przez pracownika – dla danych stanowiących dokumentację pracowniczą.

 

5. Posiadają Państwo następujące prawa:

a) prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;

b) prawo do przenoszenia danych;

c) prawo wniesienia sprzeciwu;

d) prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie i w dowolnej formie, chyba że przetwarzanie Państwa danych jest związane z łączącym Państwa stosunkiem prawnym z Administratorem (np. umowa o pracę, umowa zlecenia itp.) lub odbywa się w związku z koniecznością wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych względem instytucji państwowych;

e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

6. Podanie przez Państwa danych osobowych stanowi warunek zawarcia umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług, w szczególności w odniesieniu do danych wskazanych w Kodeksie pracy lub ustawach dot. systemu ubezpieczeń społecznych. Podanie przez Państwa pozostałych danych jest dobrowolne.

 

7. Więcej informacji w przedmiocie ochrony danych osobowych mogą Państwo otrzymać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych: uodo.gov.pl 

 

Data aktualizacji: 13.12.2022