wróć do początku

 

 

Polityka prywatności


Kliknij tutaj (Polityka)

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych w firmie Vizyble Sp z o.o. sp.k.


Informujemy, że jako organizacja działająca pod nazwą: Vizyble Sp z o.o. sp.k. z siedzibą w Katowicach, jesteśmy administratorem danych osobowych (dalej „Administrator”), które zostały nam przekazane za pośrednictwem strony internetowej lub w inny sposób.

Poniżej przedstawiamy informacje o przetwarzaniu danych, które podzieliliśmy na kategorie:

1) Dla klientów, kliknij tutaj (Klienci)

2) Dla kontrahentów, kliknij tutaj (Kontrahenci)

3) Dla osób biorących udział w rekrutacji do pracy, kliknij tutaj (Kandydaci do pracy)

4) Dla pracowników i zleceniobiorców, kliknij tutaj (Pracownicy)

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt na adres mailowy: info@vizyble.com

Dane Administratora: Vizyble Spółka z o.o. sp.k., ul. Św. Jana 11/4, 40-012 Katowice

 

 

polityka prywatności

Polityka prywatności


Realizując przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych w Serwisie vizyble.com oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

 

Informacje podstawowe


1. Administratorem Twoich danych osobowych zawartych w serwisie jest Vizyble Sp zo.o. Sp.k. z siedzibą w Katowicach 40-012, ul. Św. Jana 11/4, Polska KRS: 0000773250 NIP: 6342951919 REGON: 382629012;

2. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: info@vizyble.com;

3. Z regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną można zapoznać się pod linkiem: vizyble.com/regulamin-strony

 

Zasady przetwarzania danych


Administrator przetwarza dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad:

1. W oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem (legalizm);

2. Rzetelnie i uczciwie (rzetelność);

3. W sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (transparentność);

4. W konkretnych celach i nie „na zapas” (minimalizacja);

5. Nie więcej niż potrzeba (adekwatność);

6. Z dbałością o prawidłowość danych (prawidłowość);

7. Nie dłużej niż potrzeba (czasowość);

8. Zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych (bezpieczeństwo).  

 

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych


Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane:

1. W celach kontaktowych, aby udzielić Ci odpowiedzi na wiadomość przesłaną nam bezpośrednio drogą e-mailową lub za pośrednictwem formularza kontaktowego na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z koniecznością udzielenia Ci odpowiedzi;

2. W celach marketingowych, jeśli zapisałeś się na newsletter lub jeśli wyraziłeś zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies do celów marketingowych (ciasteczka marketingowe);

3. W celach technicznych przy użyciu plików cookies (ciasteczka techniczne), na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z prawidłowym działaniem i funkcjonowaniem Strony;

4. W celach statystycznych i analitycznych, jeśli wyraziłeś zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies do celów analitycznych (ciasteczka analityczne);

5. W celach marketingowych, jeśli wyraziłeś zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies do celów marketingowych (ciasteczka marketingowe)’

6. W celach związanych z prowadzeniem przez nas profilu firmowego w mediach społecznościowych (takich jak Facebook / LinkedIn) na zasadach określonych przez właścicieli danego medium (portalu) i informowania w nim o naszych produktach, promocjach i innych wiadomościach dotyczących naszej działalności, co uważamy za nasz prawnie uzasadniony interes;

7. W celu świadczenia usług – webinar, baza wiedzy, darmowa konsultacja, darmowy dashboard, szkolenia on line – na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody i realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego ze świadczeniem usług drogą elektroniczną. Zgody udzielasz, wysyłając nam swoje dane za pośrednictwem odpowiedniego formularza lub zaznaczając odpowiedni checkbox. Przypominamy, że zgoda jest udzielona przez Ciebie dobrowolnie i może być w każdym momencie cofnięta. Aby zrezygnować, możesz skorzystać z tego maila: info@vizyble.com.

8. W celach informacyjnych, aby zaznajomić Cię z technologią Business Intelligence i możliwościami programów z tego sektora. Dane, które wykorzystujemy w tym celu zostały przez nas pozyskane z publicznych źródeł. Przetwarzamy dane na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, za który uważamy działalność informacyjną na rzecz osób potencjalnie zainteresowanych technologią Business Intelligence

 

Zakres danych osobowych


Realizując powyższe cele, Administrator będzie przetwarzał następujące rodzaje danych:

1. Jeśli prześlesz nam wiadomość drogą mailową lub za pośrednictwem formularza to będziemy przetwarzać dane, które będą w tej wiadomości zawarte. Przekazanie nam danych w ten sposób następuje dobrowolnie. W każdym czasie możesz zwrócić się do nas z prośbą o usunięcie tych danych.

2. Jeśli zapiszesz się na newsletter to będziemy przetwarzać Twój adres e-mail. Zapis na newsletter jest dobrowolny i w każdym czasie możesz z niego zrezygnować.

3. Jeśli będziesz dokonywał zakupów na Stronie to będziemy przetwarzać: Twoje imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail i inne dane zawarte w formularzu zamówienia, niezbędne do wywiązania się przez nas z umowy.  Podanie tych danych stanowi warunek złożenia zamówienia i zawarcia umowy.

4. Pozostałe dane, które Administrator przetwarza to adres IP i inne dane zapisywane w plikach cookies. To Ty decydujesz w jakim zakresie będziemy mogli wykorzystać pliki cookies z Twoimi danymi. Przekazanie nam danych w ten sposób następuje dobrowolnie. W każdym czasie możesz zmienić swoje preferencje. Możesz to zrobić w swojej przeglądarce internetowej lub też po usunięciu zapisanych plików cookies pochodzących z naszej Strony.

6. API zewnętrznych partnerów: Nasza strona może korzystać z API (interfejsów programistycznych aplikacji) dostarczanych przez zewnętrznych partnerów w celu zintegrowania różnych funkcjonalności, takich jak mapy, usługi analityczne, reklamowe czy media społecznościowe. Korzystanie z tych API może prowadzić do tworzenia dodatkowych ciasteczek lub korzystania z istniejących ciasteczek w celu przetwarzania danych użytkowników. Zewnętrzni partnerzy mogą przechowywać i przetwarzać te dane zgodnie z własnymi politykami prywatności.

7. Jeśli polubisz lub w inny sposób dołączysz do naszego profilu w mediach społecznościowych (np. Facebook) będziemy przetwarzać Twoje dane, które podałeś w danym medium i do których będziemy mieli dostęp. W celu zakończenia przetwarzania możesz zakończyć subskrypcję naszego profilu.

 

Odbiorcy danych oraz zamiar przekazywania danych do Państwa spoza EOG lub organizacji międzynarodowej


Odbiorcmi Twoich danych osobowych są:

1. Jeśli zapisałeś się na newsletter Twoje dane będą przekazane do podmiotu prowadzącego nasz newsletter;

2. Jeśli wyraziłeś zgodę na ciasteczka marketingowe, Twoje dane zapisane w plikach cookies, będą przekazane do naszych partnerów reklamowych (Facebook, LinkedIn).

3. Jeśli wyraziłeś zgodę na ciasteczka analityczne, Twoje podmiot zapisane w plikach cookies, będą przetwarzane przez dostarczający oprogramowanie do analizy ruchu naszej stronie (np. Google Analytics);

 

Twoje dane nie są przekazywane do Państw spoza EOG lub organizacji międzynarodowych, z wyjątkiem partnerów wymienionych poniżej:

1. Google Inc. z siedzibą w USA w zakresie analityki ruchu na stronie w systemie Google Analytics oraz dostarczania dodatkowych funkcji (takich jak Google Maps, Google Search Console) związanych z prawidłowym funkcjonowaniem strony oraz wyświetlaniem wyników wyszukiwania. Zobacz jak Google przetwarza i chroni Twoje dane. Ten dodatek do przeglądarki umożliwi Ci zarządzanie zakresem i poziomem dostępu do danych zbieranych przez Google Analytics.

2. Google Inc. z siedzibą w USA w zakresie reklam i mierzenia ich skuteczności w systemie Google Ads, YouTube. Zobacz jak Google przetwarza i chroni Twoje dane. Tutaj możesz zarządzać swoimi preferencjami i informacjami w systemie reklamowym Google.

3. Facebook Inc. z siedzibą w USA w zakresie obsługi konta i dostępu do danych w serwisach społecznościowych (Facebook, Instagram), reklam i mierzenia ich skuteczności związanych z instalacją na stronie piksela Facebooka oraz API Konwersji. Zobacz jak Facebook przetwarza i chroni Twoje dane.

 

Strony internetowe osób trzecich


Strona vizyble.com może zawierać linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Vizyble. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

 

Okres przechowywania danych osobowych


Vizyble przechowuje dane osobowe użytkowników przez czas niezbędny do celów przetwarzania, dla których zostały one zebrane i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie jesteśmy w stanie ustalić przez jaki okres przetwarzać będziemy Twoje dane osobowe.

Jeśli przekazali nam Państwo swoje dane w wiadomości przesłanej drogą mailową lub za pośrednictwem formularza to Państwa dane będziemy przetwarzać do momentu złożenia żądania usunięcia tych danych lub sprzeciwu wobec przetwarzania, albo w przypadku, w którym uznamy, że zrealizowaliśmy prawnie uzasadniony interes Administratora.

Jeśli zapisaliście się Państwo na newsletter to dane będziemy przetwarzać do czasu cofnięcia przez Państwa subskrypcji.

Dane przekazane nam w związku ze złożonym zamówieniem i sprzedażą treści cyfrowych przetwarzamy przez 6 lat, celem wywiązania się z ciążących na nas obowiązkach podatkowych.

Jeśli Państwa adres email został pozyskany z publicznych źródeł (media społecznościowe, strona internetowa firmy), to Państwa dane będziemy przetwarzać do momentu złożenia żądania ich usunięcia lub sprzeciwu wobec przetwarzania, albo w przypadku, w którym uznamy, że zrealizowaliśmy prawnie uzasadniony interes Administratora. Adres email usuniemy także, jeśli się w ciągu 3 miesięcy nie otrzymamy od Państwa odpowiedzi.

 

Prawa użytkowników


1. W związku z przetwarzaniem Państwa danych przysługują Państwu następujące prawa:

a. prawo dostępu do treści Państwa danych

b. prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,

c. prawo do przenoszenia danych,

d. prawo wniesienia sprzeciwu,

e. prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie i w dowolnej formie, chyba że przetwarzanie Państwa danych odbywa się w celu wykonywania umowy przez Administratora, w celu wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych względem instytucji państwowych lub w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

2. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

3. Więcej informacji w przedmiocie ochrony danych osobowych mogą Państwo otrzymać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych: www.uodo.gov.pl

 

Informacja o ciasteczkach


Na naszej stronie wykorzystujemy ciasteczka (pliki cookies).

Ciasteczka (pliki cookies) są niewielkimi plikami tekstowymi przechowywanymi na urządzeniach użytkowników podczas przeglądania strony internetowej. Są one wykorzystywane w celu ułatwienia korzystania z naszej strony, poprawienia jakości usług oraz umożliwienia analizy ruchu i zachowań użytkowników.

Ciasteczka mogą być stałe (trwałe) lub tymczasowe (sesyjne). Stałe ciasteczka są przechowywane na urządzeniu użytkownika przez określony czas lub do momentu ich usunięcia przez użytkownika. Tymczasowe ciasteczka są usuwane po zamknięciu przeglądarki.

Wykorzystujemy ciasteczka własne oraz ciasteczka stron trzecich. Ciasteczka własne są wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, personalizacji treści, zapisywania preferencji użytkowników oraz analizy statystyk. Ciasteczka stron trzecich są wykorzystywane przez zewnętrzne narzędzia analityczne, reklamowe oraz do integracji z mediami społecznościowymi.

Użytkownicy mają prawo kontrolować i ograniczać sposób, w jaki ciasteczka są wykorzystywane na naszej stronie. Większość przeglądarek internetowych umożliwia zarządzanie plikami cookies, w tym blokowanie, ograniczanie lub usuwanie ciasteczek. Szczegółowe informacje na temat zarządzania ciasteczkami można znaleźć w ustawieniach przeglądarki użytkownika.

Należy pamiętać, że wyłączenie lub ograniczenie ciasteczek może wpłynąć na funkcjonalność strony oraz jakość świadczonych usług.

Na naszej stronie wykorzystujemy różne rodzaje ciasteczek, aby lepiej dostosować się do potrzeb użytkowników i zapewnić optymalne korzystanie ze strony. 

Ciasteczka techniczne: Są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny. Umożliwiają utrzymanie sesji użytkownika, obsługę formularzy, zapamiętywanie preferencji oraz zapewnienie bezpieczeństwa strony.

Ciasteczka marketingowe: Pozwalają na personalizację reklam oraz prowadzenie działań remarketingowych, które są dostosowane do zainteresowań i preferencji użytkowników. Służą również do mierzenia skuteczności kampanii reklamowych oraz optymalizacji treści reklamowych.

Ciasteczka analityczne: Są wykorzystywane do zbierania informacji o sposobie korzystania z witryny przez użytkowników, takich jak liczba odwiedzin, strony odwiedzane, czas spędzony na stronie czy źródło ruchu. Uzyskane dane pomagają w analizie i optymalizacji strony, poprawiając jej funkcjonowanie i dostosowując treści do potrzeb użytkowników.

 

Funkcje ciasteczek technicznych  


Utrzymanie sesji użytkownika: Ciasteczka techniczne umożliwiają utrzymanie sesji użytkownika podczas poruszania się po stronie, co pozwala na przechodzenie między różnymi sekcjami witryny bez konieczności ponownego logowania czy wprowadzania tych samych informacji.

Zapamiętywanie preferencji użytkownika: Dzięki ciasteczkom technicznym strona może przechowywać informacje na temat preferencji użytkowników, takie jak wybrany język, wielkość czcionki, ustawienia kolorystyczne czy inne elementy personalizacji.

Obsługa formularzy: Ciasteczka techniczne wspomagają funkcjonowanie formularzy na stronie, takich jak formularze logowania, rejestracji czy kontaktowe, zapewniając prawidłowe przetwarzanie danych wprowadzanych przez użytkowników.

Optymalizacja wydajności strony: Użycie ciasteczek technicznych umożliwia monitorowanie wydajności strony oraz szybkość ładowania poszczególnych elementów, co pozwala na optymalizację i poprawę jakości świadczonych usług.

Bezpieczeństwo: Ciasteczka techniczne pomagają w zapewnieniu bezpieczeństwa witryny i jej użytkowników, na przykład poprzez weryfikację tożsamości użytkowników, wykrywanie prób włamań czy ochronę przed atakami typu CSRF (Cross-Site Request Forgery).

 

Funkcje ciasteczek analitycznych


Pomiar ruchu na stronie: Ciasteczka analityczne pozwalają na monitorowanie liczby odwiedzin, unikalnych użytkowników i wyświetleń stron, co daje ogólny obraz popularności i wydajności witryny.

Analiza zachowań użytkowników: Dzięki ciasteczkom analitycznym można zbierać informacje o sposobie, w jaki użytkownicy poruszają się po stronie, na przykład czas spędzony na poszczególnych podstronach, ścieżki nawigacji oraz miejsca, w których opuszczają witrynę.

Optymalizacja konwersji: Ciasteczka analityczne pomagają w identyfikowaniu elementów strony, które wpływają na skuteczność osiągania celów biznesowych, takich jak rejestracja, złożenie zamówienia czy wypełnienie formularza kontaktowego.

Segmentacja użytkowników: Użycie ciasteczek analitycznych umożliwia grupowanie użytkowników według różnych kryteriów co pozwala na lepsze dostosowanie treści i oferty do potrzeb poszczególnych segmentów.

Testowanie A/B: Ciasteczka analityczne są wykorzystywane do przeprowadzania testów A/B, które polegają na porównaniu dwóch wersji strony internetowej, aby sprawdzić, która z nich lepiej spełnia założone cele. Testy te pomagają w optymalizacji wyglądu, funkcjonalności i treści witryny.

 

Funkcje ciasteczek reklamowych


Spersonalizowane reklamy: Ciasteczka marketingowe umożliwiają wyświetlanie reklam dopasowanych do zainteresowań, preferencji i historii przeglądania użytkownika, co sprawia, że są one bardziej atrakcyjne i efektywne.

Remarketing: Dzięki ciasteczkom marketingowym można śledzić użytkowników, którzy odwiedzili witrynę, ale nie dokonali zakupu lub innej akcji, i ponownie kierować do nich reklamy, aby zachęcić do powrotu na stronę i finalizacji transakcji.

Pomiar skuteczności reklam: Ciasteczka marketingowe pozwalają na monitorowanie wyników kampanii reklamowych, takich jak liczba kliknięć, konwersji czy wyświetleń, co umożliwia optymalizację strategii marketingowej.

Zarządzanie reklamami w wielu kanałach: Użycie ciasteczek marketingowych ułatwia koordynację i integrację działań reklamowych prowadzonych w różnych kanałach, takich jak wyszukiwarki, media społecznościowe czy strony partnerskie.

Testowanie i optymalizacja treści reklamowych: Ciasteczka marketingowe są wykorzystywane do przeprowadzania testów A/B oraz innych metod analizy, które pozwalają na ocenę, jakie przekazy, formaty czy kreatywności reklamowe są najbardziej skuteczne i angażujące dla użytkowników.

 

Zmiany w Polityce


Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.

 

Wróć do początku

 

informacja o przetwarzaniu danych dla klientów

Informacja o przetwarzaniu danych dla Klientów 


1. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach:

1) zawierania, wykonywania umów oraz świadczenia usług na rzecz klientów przez Administratora;

2) wykonania przez Administratora obowiązków prawnych względem instytucji państwowych w związku z realizacją umów i usług;

3) odszkodowawczych-windykacyjnych, w sytuacji niewywiązania się przez Państwa z zobowiązań na rzecz Administratora;

4) zabezpieczenia i ochrony przed roszczeniami;

5) promocji swoich usług przez Administratora (newsletter mailowy), wyłącznie w przypadku udzielenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych w tym celu;

 

2. Administrator przetwarza Państwa dane na podstawie:

1) udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), zgoda jest dobrowolna i może zostać w każdym czasie cofnięta;

2) zawartych umów lub podjęcia czynności zmierzających do ich zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3) obowiązków prawnych ciążących na administratorze jako stronie zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

4) realizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Za prawnie uzasadniony interes Administrator uznaje:

a) zabezpieczenie swoich roszczeń względem kontrahentów;

b) ochronę przed roszczeniami ze strony kontrahentów;

c) prowadzenie przez Administratora swoich wirtualnych profili na internetowych portalach społecznościowych i rozrywkowych i informowania za ich pomocą o usługach, wydarzeniach związanych z działalnością Administratora, zapewnieniem dostępu do tych informacji potencjalnym klientom, tworzeniu społeczności zainteresowanej działalnością Administratora;

 

3. Odbiorcą Państwa danych mogą być: biuro rachunkowe, usługobiorcy (współpracownicy na zasadzie B2B) oraz instytucje państwowe, uznawane za odbiorców danych.

 

4. Jeśli zakupili Państwo subskrypcje oprogramowania Tableau Software, Alteryx, Fivetran, Snowflake, Administrator informuje, że w celu wykonania umowy sprzedaży przekaże Państwa dane w postaci: imię, nazwisko, adres email, nr telefonu do producenta tego oprogramowania, których siedziba znajduje się w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA). Przekazanie następuje na podstawie art. 49 ust. 1 lit. b RODO jako niezbędne do wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem. Więcej informacji mogą Państwo uzyskać bezpośrednio na stronach producentów oprogramowania:

a) Salesforce: https://www.salesforce.com/company/privacy/

b) Alteryx: https://www.alteryx.com/privacy/

c) Fivetran: https://www.fivetran.com/legal/privacy/

d) Snowflake: https://www.snowflake.com/privacy-policy/

 

5. Nie jest możliwe określenie jednego terminu usunięcia danych, z uwagi na różne cele i podstawy przetwarzania, a także mnogość przepisów prawnych w tym zakresie. Administrator przykładowo wymienia:

1) w zakresie danych zebranych w celu realizacji umowy, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas jej trwania, a po jej zakończeniu przez 6 lat w stosunku do dokumentów księgowych, a w sytuacji sporu prawnego do czasu przedawnienia się roszczeń Administratora. Dokumenty związane ze świadczeniem usług mogą być przechowywane przez Administratora przez okres dłuższy niż w zdaniu poprzedzającym ze względu na świadczenia gwarancyjne lub ochronę praw autorskich, związanych z przedmiotem działalności Administratora;

2) w zakresie danych przetwarzanych w celach marketingowych, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania;

3) w zakresie danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody, Państwa dane będą przetwarzane do czasu cofnięciu zgody.

 

6. Posiadają Państwo następujące prawa: prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie i w dowolnej formie, chyba że przetwarzanie Państwa danych odbywa się w celu wykonywania umowy przez Administratora lub w celu wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych względem instytucji państwowych.

 

7. Mają także Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

8. Podanie przez Państwa danych jest warunkiem koniecznym do podjęcia przez Administratora działań poprzedzających zawarcie umowy lub w związku z zawarciem umowy.

 

9. W przypadku udzielenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych w celach promocji swoich usług przez Administratora w formie mailowego newslettera, udzielona przez Państwa zgoda jest dobrowolna i może zostać przez Państwa w każdym czasie cofnięta.

 

10. Więcej informacji w przedmiocie ochrony danych osobowych mogą Państwo otrzymać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych: uodo.gov.pl

 

Wróć do początku

 

informacja dla kontrahentów

Informacja o przetwarzaniu danych dla Kontrahentów


1. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach:

1) zawierania, wykonywania umów oraz świadczenia usług na rzecz Administratora przez kontrahentów, usługobiorców;

2) wykonania przez Administratora obowiązków prawnych względem instytucji państwowych w związku z realizacją umów i usług;

3) windykacyjnych, w sytuacji niewywiązania się przez kontrahenta z zobowiązań na rzecz Administratora;

4) zabezpieczenia i ochrony przed roszczeniami (np. praw autorskich);

 

2. Administrator przetwarza Państwa dane na podstawie:

1) zawartych umów lub podjęcia czynności zmierzających do ich zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

2) obowiązków prawnych ciążących na administratorze jako stronie zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

3) realizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Za prawnie uzasadniony interes Administrator uznaje zabezpieczenie swoich roszczeń względem kontrahentów oraz ochronę przed roszczeniami ze strony kontrahentów.

 

3. Odbiorcą Państwa danych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie m.in.: biuro rachunkowe oraz współpracownicy Administratora (świadczący usługi na zasadzie B2B).

 

4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres: trwania stosunku prawnego, a po jego zakończeniu przez 6 lat w stosunku do dokumentów księgowych, a w sytuacji sporu prawnego do czasu przedawnienia się roszczeń Administratora. Dokumenty związane ze świadczeniem usług mogą być przechowywane przez Administratora przez okres dłuższy niż w zdaniu poprzedzającym ze względu na świadczenia gwarancyjne lub ochronę praw autorskich, związanych z przedmiotem działalności Administratora.

 

5. Posiadają Państwo następujące prawa: prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie i w dowolnej formie, chyba że przetwarzanie Państwa danych odbywa się w celu wykonywania umowy przez Administratora lub w celu wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych względem instytucji państwowych.

 

6. Mają także Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

7. Podanie przez Państwa danych jest warunkiem koniecznym do podjęcia przez Administratora działań poprzedzających zawarcie umowy lub w związku z zawarciem umowy.

 

Wróć do początku

 

informacja dla kandydatów

Informacja o przetwarzaniu danych dla Kandydata do pracy 


1. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz c RODO;

 

2. Odbiorcą Państwa danych mogą być podmioty stale współpracujące z Administratorem w zakresie m.in.: obsługi księgowej (biuro rachunkowe) oraz instytucje państwowe, którym Administrator zobligowany jest przekazywać Państwa dane na mocy odrębnych przepisów np. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, Państwowa Inspekcja Pracy.

 

3. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

 

4. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie i w dowolnej formie, chyba że przetwarzanie Państwa danych jest związane z wykonaniem umowy (np. umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej itp.) lub odbywa się w związku z koniecznością wywiązania się przez administratora z obowiązków prawnych względem instytucji państwowych.

 

5. Mają także Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

6. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 

Wróć do początku

 

informacja dla pracowników

Informacje dla osób fizycznych świadczących usługi na podstawie umów zlecenia oraz dla pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę


1. Jeśli jesteś pracownikiem i zawarłeś z Administratorem umowę o pracę to twoje dane są przetwarzane w celach:

a) związanych z twoim zatrudnieniem, na podstawie zawartej z tobą umowy o pracę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze jako twoim pracodawcy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

c) realizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Za prawnie uzasadniony interes Administrator uznaje zabezpieczenie swoich roszczeń oraz ochronę przed roszczeniami.

 

2. Jeśli jesteś zleceniobiorcą i zawarłeś z Administratorem umowę zlecenia to twoje dane są przetwarzane w celach:

a) podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze jako zleceniodawcy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

c) realizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Za prawnie uzasadniony interes Administrator uznaje zabezpieczenie swoich roszczeń oraz ochronę przed roszczeniami.

 

3. Odbiorcą Państwa danych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie m.in.: obsługi księgowej (biuro rachunkowe) oraz instytucje państwowe, którym Administrator zobligowany jest przekazywać Państwa dane na mocy odrębnych przepisów np. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, Państwowa Inspekcja Pracy.

 

4. Nie jest możliwe określenie jednego terminu usunięcia Państwa danych, ze względu na mnogość przepisów prawnych w tym zakresie. Niemniej jednak Pracodawca wskazuje, że Państwa dane będą przetrzymywane przez następujące okresy:

a) 3 lata dla danych związanych z dochodzeniem roszczeń ze stosunku pracy od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne;

b) 10 lat dla danych dot. roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem organu powołanego do rozstrzygania sporów, jak również roszczeń stwierdzonych ugodą zawartą w trybie określonym w kodeksie przed takim organem, od dnia uprawomocnienia się orzeczenia lub zawarcia ugody;

c) 10 lat dla danych związanych z przechowywaniem protokołów ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy wraz z pozostałą dokumentacją powypadkową;

d) 10 lat dla określonych ustawowo danych stanowiących dokumentację osobową pracownika (zatrudnionego przed dniem 1 stycznia 2019 r., względem którego pracodawca skorzystał z uprawnienia do skrócenia okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej lub zatrudnionego po 1 stycznia 2019 r.) liczonych od daty zakończenia stosunku pracy u danego pracodawcy;

e) 50 lat dla określonych ustawowo danych stanowiących dokumentację osobową pracownika (zatrudnionego przed dniem 1 stycznia 1999 r. lub przed dniem 1 stycznia 2019 r., względem którego pracodawca nie skorzystał z uprawnienia do skrócenia okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej) liczonych od daty zakończenia stosunku pracy u danego pracodawcy;

f) 12 miesięcy po upływie terminu na odbiór dokumentacji pracowniczej przez pracownika – dla danych stanowiących dokumentację pracowniczą.

 

5. Posiadają Państwo następujące prawa:

a) prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;

b) prawo do przenoszenia danych;

c) prawo wniesienia sprzeciwu;

d) prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie i w dowolnej formie, chyba że przetwarzanie Państwa danych jest związane z łączącym Państwa stosunkiem prawnym z Administratorem (np. umowa o pracę, umowa zlecenia itp.) lub odbywa się w związku z koniecznością wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych względem instytucji państwowych;

e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

6. Podanie przez Państwa danych osobowych stanowi warunek zawarcia umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług, w szczególności w odniesieniu do danych wskazanych w Kodeksie pracy lub ustawach dot. systemu ubezpieczeń społecznych. Podanie przez Państwa pozostałych danych jest dobrowolne.

 

7. Więcej informacji w przedmiocie ochrony danych osobowych mogą Państwo otrzymać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych: uodo.gov.pl 

 

Wróć do początku

 

Data aktualizacji: 25.09.2023