FREE
TABLEAU
MOCK-UP TEST

POLITYKA PRYWATNOŚCI 


Realizując przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych w Serwisie vizyble.com oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

Informacje podstawowe

1. Administratorem Państwa danych osobowych zawartych w serwisie jest Vizyble Sp zo.o. Sp.k. z siedzibą w Katowicach 40-012, ul. Św. Jana 11/4, Polska KRS: 0000773250 NIP: 6342951919 REGON: 382629012;

2. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: info@vizyble.com.

3. Z regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną możesz się zapoznać tutaj: vizyble.com/regulamin-strony

Zasady przetwarzania danych

Administrator przetwarza dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad:

1. W oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem (legalizm);

2. Rzetelnie i uczciwie (rzetelność);

3. W sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (transparentność);

4. W konkretnych celach i nie „na zapas” (minimalizacja);

5. Nie więcej niż potrzeba (adekwatność);

6. Z dbałością o prawidłowość danych (prawidłowość);

7. Nie dłużej niż potrzeba (czasowość);

8. Zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych (bezpieczeństwo).  

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane:

1. W celach kontaktowych, aby udzielić Państwu odpowiedzi na wiadomość przesłaną nam bezpośrednio drogą e-mailową lub korzystając z Serwisowego Chatu lub za pośrednictwem formularza kontaktowego na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z koniecznością udzielenia Państwu odpowiedzi;

2. W celu świadczenia na Państwa rzecz usług – newsletter, webinar, baza wiedzy, darmowa konsultacja, szkolenia on line – na podstawie udzielonej przez Państwa zgody i realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego ze świadczeniem usług drogą elektroniczną. Zgody udzielają Państwo, wysyłając nam swoje dane za pośrednictwem odpowiedniego formularza lub zaznaczając odpowiedni checkbox. Przypominamy, że zgoda jest udzielona przez Państwa dobrowolnie i może być w każdym momencie cofnięta. Aby zrezygnować, mogą Państwo skorzystać z tego maila: info@vizyble.com.

3. W celach marketingowych na podstawie udzielonej przez Państwa zgody i realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z rozwijaniem relacji z klientami oraz dążeniem do sprzedaży naszych usług. Udzielenie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne, a sama zgoda może zostać w każdym czasie wycofana. W celu wycofania zgody prosimy o kontakt mailowy z Administratorem. 

4. W celach statystycznych, analitycznych oraz monitorowania ruchu w Serwisie przy użyciu plików cookies na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z prawidłowym działaniem i funkcjonowaniem Strony oraz prowadzeniem analizy ruchu w Serwisie.

5. W celach informacyjnych, aby zaznajomić Państwa z technologią Business Intelligence i możliwościami programów z tego sektora. Dane, które wykorzystujemy w tym celu zostały przez nas pozyskane z publicznych źródeł. Przetwarzamy dane na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, za który uważamy działalność informacyjną na rzecz osób potencjalnie zainteresowanych technologią Business Intelligence

Zakres danych osobowych

Realizując powyższe cele, Administrator będzie przetwarzał następujące rodzaje danych:

1. informacje o komputerze, w tym adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki oraz system operacyjny;

2. informacje o Państwa wizytach i korzystaniu z tej witryny, w tym źródło odesłań, długość wizyty, wyświetlenia stron i ścieżki nawigacji w witrynie;

3. imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa firmy, numer telefonu, adres pocztowy, NIP;

4. informacje zawarte we wszelkiej korespondencji przesyłanej do nas e-mailem lub za pośrednictwem naszej strony internetowej, w tym treści komunikacyjne i metadane.

Informacja o danych zbieranych automatycznie

1. Podczas korzystania przez Użytkownika ze Strony internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące Użytkownika. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies (tzw. ciasteczka), a także mogą być zapisywane w logach serwera;

2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia (np. laptop, smartfon, tablet) Użytkownika podczas przeglądania Strony internetowej. Pliki cookie zapamiętują preferencje Użytkownika, co umożliwia podnoszenie jakości świadczonych usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych informacji oraz śledzenie preferencji użytkownika;

3. Użytkownik może zrezygnować z cookies, wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron www. W takiej sytuacji korzystanie ze Strony internetowej przez Użytkownika może być utrudnione;

4. Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies przez Administratora na jego urządzeniu Użytkownik wyraża za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na urządzeniu Użytkownika;

5. Użytkownik może usunąć istniejące pliki cookies z urządzenia, korzystając z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik;

6. Korzystanie ze Strony internetowej wiąże się z przesłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona internetowa. Każde takie zapytanie jest zapisywane w logach serwera. Logi obejmują m.in.: adres IP Użytkownika, datę i czas logowania do serwera, informacje o używanej przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym;

7. Dane zapisane w logach serwera nie są łączone w żaden sposób z konkretnymi podmiotami korzystającymi ze Strony internetowej i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera służą do administrowania Stroną internetową, a ich zawartość nie jest ujawniania nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem;

8. Na Stronie internetowej są stosowane technologie rejestrujące działania podejmowane przez Użytkownika podczas korzystania ze Strony internetowej (tzw. profilowanie). Są to:

a. Google Analitycs – stosowana w celu analizowania statystyk Strony internetowej

b. Facebook Pixel – stosowana w celu zarządzania i optymalizacji reklamy na Facebooku

c. LinkedIn Pixel – stosowana w celu zarządzania i optymalizacji reklamy na LinkedIn

Okres przechowywania danych osobowych

Vizyble przechowuje dane osobowe użytkowników przez czas niezbędny do celów przetwarzania, dla których zostały one zebrane i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie jesteśmy w stanie ustalić przez jaki okres przetwarzać będziemy Twoje dane osobowe.

Jeśli przekazali nam Państwo swoje dane w formularzu, na chacie lub w wiadomości e-mail w celach kontaktowych to Państwa dane będziemy przetwarzać do momentu złożenia żądania usunięcia tych danych lub sprzeciwu wobec przetwarzania, albo w przypadku, w którym uznamy, że zrealizowaliśmy prawnie uzasadniony interes Administratora.

Jeśli Państwa adres email został pozyskany z publicznych źródeł (media społecznościowe, strona internetowa firmy), to Państwa dane będziemy przetwarzać do momentu złożenia żądania ich usunięcia lub sprzeciwu wobec przetwarzania, albo w przypadku, w którym uznamy, że zrealizowaliśmy prawnie uzasadniony interes Administratora. Adres email usuniemy także, jeśli się w ciągu 3 miesięcy nie otrzymamy od Państwa odpowiedzi.

Prawa użytkowników

1. W związku z przetwarzaniem Państwa danych przysługują Państwu następujące prawa:

a. prawo dostępu do treści Państwa danych

b. prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,

c. prawo do przenoszenia danych,

d. prawo wniesienia sprzeciwu,

e. prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie i w dowolnej formie, chyba że przetwarzanie Państwa danych odbywa się w celu wykonywania umowy przez Administratora, w celu wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych względem instytucji państwowych lub w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

2. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

3. Więcej informacji w przedmiocie ochrony danych osobowych mogą Państwo otrzymać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych: www.uodo.gov.pl

Przekazanie danych osobowych do Państwa Trzeciego lub Organizacji Międzynarodowej

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane i przechowywane w państwach nienależących do UE. Podejmujemy uzasadnione kroki w celu zapewnienia bezpiecznego przechowywania Państwa danych osobowych i ich przetwarzania zgodnie z niniejszą polityką prywatności i obowiązującymi przepisami o ochronie danych, w tym poprzez zawarcie odpowiednich umów z podmiotami z poza UE.

 
Strony internetowe osób trzecich

Strona vizyble.com może zawierać linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Vizyble. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

Zmiany w Polityce

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.

Data aktualizacji: 30.05.2022