FREE
TABLEAU
MOCK-UP TEST

Budowa wizualizacji od podstaw (cz.2)

Drugi artykuł z serii „moje pierwsze kroki w Tableau”, w którym zajmiemy się kluczowym etapem pracy z danymi jakim jest budowa wizualizacji. Kiedy nasze dane są już przygotowane w odpowiedniej i przystępnej formie, możemy śmiało zabrać się za ich wizualizację. Jak podłączyć dane do Tableau pialiśmy poprzednim artykule.

W Tableau mamy kilka sposobów na to, jak przenosić nasze miary i wymiary na widok. 

 • drag&drop – przytrzymując lewym bądź prawym (gdy chcemy określić sposób agregacji pola na widoku) klawiszem myszki i przeciągając do pola kolumn lub wierszy albo bezpośrednio na osie widoku, do obszaru Marks lub Filters

  Przenoszenie miar i wymiarów w Tableau

 • double click – dwa razy klikając lewym klawiszem przenosimy miarę lub wymiar na widok. Tableau umieści to pole w kolumnach lub wierszach (zgodnie ze swoją interpretacją) 
 • zaznaczanie pól i posługiwanie się Show Me – kiedy zaznaczymy używają Ctrl kilka pól (miar lub wymiarów), możemy posłużyć się tzw. Show Me. Jest to narzędzie służące do podpowiadania nam, jakiego typu wykresu możemy użyć, żeby wizualizować konkretny typ danych. 
  Marks w Tableau
  Posługiwanie się Show Me w Tableau

Jak widzimy powyżej, kolorowe wykresy są dla nas „dostępne” na podstawie zaznaczonych pól, te wyszarzone natomiast nie. Wynika to z tego, że każdy rodzaj wykresu ma określone wymagania co do miar i wymiarów. Jedne potrzebują ich więcej, inne mniej, jeszcze inne z kolei wymagają przynajmniej jednego pola geograficznego bądź daty. Przy budowie wizualizacji możemy sugerować się podpowiedziami Show Me i na początku naszej przygody z Tableau jest to nawet wskazane. Z biegiem czasu jednak, w zależności od tego, co konkretnie chcemy pokazać na danym wykresie, możemy sami wybierać jego typ i dostosowywać do potrzeb oraz oczekiwań. 

 Który sposób umieszczania danych jest najlepszy dla budowy wizualizacji? 

 Chyba nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi. Dla osoby, która potrzebuje porównania konkretnych wykresów i nie za bardzo wie, jak dokładnie powinna wyglądać wizualizacja – na pewno mocno rekomendowane będzie korzystanie z Show Me. Dla tych z kolei, którzy dokładnie wiedzą czego chcą – w zależności od preferencji i przyzwyczajeń,  wszystkie sposoby mogą być używane zamiennie. 

 Czym są miary i wymiary w Tableau? 

Powyżej pisaliśmy o doborze wykresu do ilości miar, wymiarów i konkretnych wymaganiach, ale… Może warto w skrócie przypomnieć, czym one właściwie są? 

Miary – to informacje numeryczne, policzalne. Są to dane ilościowe, mierzone w tradycyjny sposób. Możemy je sumować i agregować. 

Wymiary – segmentują naszą wizualizację i nadają kontekst miarom. Nie mierzymy ich w tradycyjny sposób, są kategoryzowane. Często służą nam do rozdzielenia zagregowanych miar. 

Warto wspomnieć, że Tableau automatycznie dokonuje klasyfikacji i podziału na miary oraz wymiary. Te pierwsze tworzą osie, te drugie natomiast nagłówki. Możemy też dowolnie zmieniać klasyfikację przeciągając pole do odpowiedniej grupy. Przykładem jest Order ID pole o typie liczby całkowitej ale nieaddytywne więc powinno znaleźć się w obszarze Wymiarów. 

Ustawienia wizualizacji – okno Marks 

W oknie Marks można znaleźć kilka opcji takich jak: 

 • Kolor (Color) 
 • Rozmiar (Size) 
 • Etykiety (Label) 
 • Szczegóły (Detail) 
 • Element graficzny wyświetlający szczegóły punktu lub obszaru (Tooltip)

zdjecie zaznacz w Tableau

Każda z powyższych opcji wizualizacji uszczegóławia nam wykres, nadaje mu kontekstu i kształtu przy pomocy różnych narzędzi. Możemy operować, kolorem, kształtem, opisem podstawowym i dodatkowym. Sterujemy zakładką Marks w taki sposób, żeby efekt wizualny dostarczał nam jak najwięcej informacji przy optymalnym zapełnieniu widoku. Efekt musi być przyjazny dla oka i intuicyjny, ale sprawne operowaniem zakładką Marks dostarcza nam ogromu możliwości wizualizacji danych w sposób bardzo przystępny dla odbiorcy.  

Aktualności

Budowa Dashboardu i Story (cz.3)

Aktualności

Podłączenie do danych w Tableau (cz.1)

X