Wykres słupkowy i jego interpretacja

Wykresy słupkowe (bar charts) są szeroko stosowane w wizualizacji danych, ponieważ są często najbardziej efektywnym sposobem porównywania kategorii danych. Podsumowują dużą ilość danych w wizualnej, łatwej do zinterpretowania formie. Wykresy tego typu używają długości do reprezentowania miary w postaci słupków o długości proporcjonalnej do opisywanych wielkości.

podstawowy wykres slupkowy

Jak zrobić wykres słupkowy w Tableau?

W pierwszym kroku zmień typ wykresu na karcie Marks z Automatic na Bar. Następnie przeciągnij i upuść miarę Sales na półkę Rows (Wiersze) w górnej części ekranu. W kolejnym kroku przeciągnij i upuść miarę Segment na półkę Columns (Kolumny). W Tableau mamy do wyboru szereg opcji, które pozwalają na formatowanie wykresu. Aby zapewnić odpowiedni wygląd wykresu do dyspozycji mamy formatowanie koloru, linii, obramowania oraz szerokości słupków. Nie zapominajmy o odpowiedniej prezentacji legendy oraz etykiet danych na wykresie.

Wykres słupkowy za pomocą Show Me

Najbardziej rozpowszechnioną formą wykresu słupkowego jest pionowy wykres słupkowy, zwany również wykresem kolumnowym. Poziome wykresy słupkowe natomiast mają lepsze zastosowanie w przypadku prezentacji danych z długimi etykietami, które trudno byłoby wyświetlić poniżej pionowego paska. W poziomym wykresie słupkowym zmienna niezależna jest wykreślana wzdłuż osi pionowej od dołu do góry. Wartości funkcji są wyświetlane w formie poziomych słupków o równej grubości rozciągających się w prawo, a ich lewe końce są wyrównane w pionie. Aby stworzyć wykres słupkowy za pomocą wbudowanej funkcjonalności Show Me, zacznij od zaznaczenia miary Sales oraz wymiaru Segment. Następnie kliknij na Show Me, w tym momencie Tableau proponuje wykres słupkowy w poziomie. Kliknięcie na opcję Swap pozwala zmienić układ wykresu i zamienić go w wykres słupkowy w pionie.

funkcjonalnosc show me

podstawowy wykres slupkowy poziomy

Zgrupowane wykresy słupkowe

Zgrupowany wykres słupkowy przedstawia dyskretne wartości dla więcej niż jednego elementu, które należą do tej samej kategorii. Słupki są pogrupowane według pozycji głównej zmiennej (Segment) oraz zmiennej na drugim poziomie szczegółowości (Rok). Aby zbudować zgrupowany wykres słupkowy w Tableau, w pierwszym kroku należy przeciągnąć miarę Sales na półkę Rows. Następnie należy przeciągnąć Segment na Columns i dalej Order Date również na Columns za polem Segment. Możemy dowolnie zmieniać kolejność pól i dodawać kolejne poziomy szczegółowości.

zgrupowane wykresy slupkowe

Skumulowane wykresy słupkowe

Skumulowane wykresy słupkowe dzielą zagregowaną sumę na mniejsze części, które następnie możemy identyfikować poprzez użycie różnych kolorów. Każdy słupek na wykresie reprezentuje całość, a segmenty w słupku reprezentują różne części lub kategorie tej całości. Ułożone w stos słupki dobrze prezentują sumę, a także podpowiadają, jak suma dla każdej kategorii jest podzielona na części. Aby uzyskać podział słupków na części, wystarczy przenieść pole Category na kolor. Warto się zastanowić czy chcemy pokazać etykiety na segmentach słupków, czy ich wartości sumaryczne na górze słupka.

skumulowane wykresy słupkowe

Dodatkowe możliwości wykorzystania wykresów słupkowych

Wykres „słupek w słupku” (bar-in-bar)

Możemy go wykorzystać w celu porównania dwóch serii danych lub kategorii. Wymaga użycia wykresu o podwójnej osi czyli dual-axis. Słupek na pierwszym planie (granatowy) reprezentuje miarę główną, słupek w tle (szary) miarę pomocniczą. W poniższym przykładzie określa ona budżet.

wykres bar in bar

Dodatkowo, jeśli chcemy zaakcentować różnice między wykonaniem a planem lub innym punktem odniesienia, możemy dodać wykres słupkowy dla odchyleń.

wykres słupkowy dla odchylen

Wykres słupkowy rozbieżny (diverging)

Najczęściej możemy go spotkać przy okazji prezentacji danych demograficznych. Jeżeli chcemy pokazać piramidę populacji w podziale na płcie, to sprawdzi się doskonale. Mamy wtedy możliwość porównania dwóch serii danych jednocześnie, a dodatkowo porównania między dwoma grupami.

wykres slupkowy rozbiezny diverging

Kiedy stosujemy wykres słupkowy?

Wykresy słupkowe są łatwo zrozumiałe ze względu na ich powszechne zastosowanie w biznesie, są proste do wykonania i większość ludzi nie ma trudności w ich tworzeniu czy interpretacji. W wykresach tego typu można łatwiej niż w przypadku tabel tworzyć rankingi.

Sortowanie słupków należy do jednej z dobrych praktyk, ponieważ najczęstszym zadaniem jest dostrzeżenie największych bądź najmniejszych elementów i porównanie ich do pozostałych punktów danych.

Wady stosowania wykresów słupkowych

Trudno jednoznacznie wskazać konkretne wady wykresów słupkowych. Jednak jest kilka elementów, które mogą zakłócić ich odbiór, bowiem jak każdy wykres mogą być manipulowane w celu wywołania fałszywego wrażenia. Na co zwrócić uwagę?

  • Skala – zazwyczaj powinna zaczynać się w punkcie zero. Tylko w uzasadnionych i nielicznych przypadkach możemy skalę rozpocząć w innym punkcie. To samo się tyczy skali logarytmicznej, której użycie powinno być dobrze opisane tak, aby odbiorca nie miał żadnych wątpliwości.
  • „Długi ogon” – jeżeli mamy wiele elementów w danej kategorii i rozkład wartości jest w miarę skoncentrowany lewoskośnie (wykres poziomy), to warto zaprezentować Top N pozycji zamiast pełnej listy. Pozostałe elementy poza grupą Top zostaną zgrupowane w jedną pozycję.

Przykład „długiego ogona”

długi ogon na wykresie slupkowym

Przykład po zgrupowaniu elementów

Dodatkowo zapraszamy do serii artykułów na naszym blogu poświęconych wykresom w Tableau.

 

Aktualności

Excel i Alteryx – porównanie

Aktualności

Konfiguracja, formatowanie i integracja map w Tableau, cz.2

X