Wykres kaskadowy w Tableau

Wykres kaskadowy (albo wodospadowy, ang. waterfall chart) służy do obrazowania wpływu poszczególnych wartości dodatnich i ujemnych na końcową sumę skumulowaną. Wartości te, zależnie od tego, jakimi danymi operujemy, mogą opierać się na kategoriach lub interwałach czasowych. Idealnym przykładem wykorzystania wykresu finansowego mogą być obszary finansowo-księgowe, a szczególnie zwizualizowanie rocznego cashflow albo rachunku zysków i strat.

Jak zrobić wykres kaskadowy w Tableau?

Jest to kolejna z wizualizacji niedostępnych w Show Me. Stworzenie wykresu będzie wymagało od nas nałożenia na siebie kilku pól kalkulowanych (w tym tablicowych, o których piszemy więcej pod tym likiem: table calculations).

Krok 1 – Stworzenie wykresy słupkowego

Zacznijmy od początku, czyli standardowego wykresu słupkowego. Zadbajmy na tym etapie o prawidłową, chronologiczną lub naturalną kolejność naszych danych.

Wykres kolumnowy - sprzedaż w czasie

Dwa miesiące mają wartość ujemną – posłużą za ciekawy przykład.

Krok 2 – Tworzenie kalkulacji tablicowej

Następnie z menu podręcznego miary tworzymy na niej kalkulację tablicową – sumę skumulowaną (Running Total). Pokaże nam się zysk skumulowany w okresie od stycznia do grudnia.

Sprzedaż w czasie - suma skumulowana

Krok 3 – Zmiana kształtu słupków na Gantt

Następnie z poziomu Marks Shelf zmieniamy kształt ze słupków na Gantt. Otrzymujemy schodkowy wykres przedstawiający sumę kroczącą.

Wykres schodkowy - suma skumulowana

Krok 4 – Tworzenie pól kalkulowanych w oparciu o wybraną miarę

To co musimy teraz zrobić, to pokazać miesięczne różnice poprzez wysokość słupków dla  wszystkich naszych miesięcy. W tym celu tworzymy pole kalkulowane w oparciu o naszą wybraną miarę (w tym przykładzie jest to Profit) z wartościami ujemnymi.

Pole kalkulowane - ujemny profit

Krok 5 – Umieszczenie utworzonego pola w Marks Shelf

Po umieszczeniu naszego nowo utworzonego pola w Marks Shelf, a konkretnie na Size, naszym oczom pokaże się końcowy efekt wykresu kaskadowego.

Wykres waterfall - sprzedaż w miesiącach

Krok 6 – Formatowanie

Aby poprawić odbiór naszego wykresu możemy dodać dodatkowe formatowanie. Nad każdym słupkiem umieściłem etykiety z zyskiem dla konkretnego miesiąca. Dodatkowo dane z ujemnymi wartościami zostały pokolorowane na czerwono.

Wykres waterfall - wersja końcowa - sprzedaż w miesiącach

Krok 7 – Dodanie sumy całkowitej

Jeżeli chcielibyśmy być poprawni, możemy pójść o krok dalej. Wykres kaskadowy powinien pokazywać sumę całkowitą (biegnącą od 0) dla ostatniego miesiąca/kategorii. Aby to zrobić możemy dodać sumę całkowitą. Z poziomu Analysis wybieramy Totals, a następnie Show Row Grand Total. Pojawi się nowy słupek obrazujący sumę całkowitą dla końca roku.

Wykres waterfall z sumą końcową dla ostatniego miesiąca

Alternatywnie, jeżeli chcemy pokazać sumę całkowitą w grudniu zamiast nowego słupka musimy zmodyfikować nasza kalkulację z ujemnym zyskiem. Kalkulacja pokazana niżej sprawdzi, czy miesiąc ma numer 12 w aktualnym widoku i jeżeli tak zwróci zysk dla wszystkich miesięcy. Korzystamy tutaj z jednej z funkcji Level of Details, które opisywaliśmy tutaj.

Pole kalkulowane - ujemny profit i całkowita suma dla ostatniego miesiąca

Otrzymamy następujący efekt:

Wykres waterfall z sumą końcową

Kiedy używać wykresu kaskadowego?

Jak już wspominałem wyżej wykresy typu waterfall sprawdzą się w świecie finansowym, ale nie tylko. Zastosowanie może znaleźć także w działach zakupów, sprzedaży, czy HR. Poniżej przedstawiamy typowe use case’y dla tego typu wykresu:

  1. Śledzenie zmian zysku w ciągu roku
  2. Kontrola przepływów pieniężnych w ciągu roku
  3. Wizualizacja rachunku zysków i strat
  4. Analiza stanu magazynowego produktów w ciągu roku
  5. Śledzenie zmian w budżecie
  6. Śledzenie zmiany wartości produktu
  7. Śledzenie rotacji pracowników

Kiedy zrezygnować z wykresu kaskadowego?

Powinniśmy zrezygnować z waterfalla, w przypadku kiedy mamy dodatkowe kategorie naszych danych. Aby uniknąć efektu przedstawionego na rysunku poniżej, możemy podzielić nasz wykres na poszczególne kategorie lub zastąpić go skumulowanym wykresem kolumnowym lub liniowym podzielonym na kategorie.

Wykres kaskadowy - wiele kategorii danych

Skumulowany wykres słupkowy - zmiana zysku w podziale na segment klientów

Wykres liniowy - zmiana zysku w ciągu roku w podziale na segment

Podsumowanie

Wykres kaskadowy to bardzo użyteczna, intuicyjna forma wizualizacji danych, która zapewnia więcej informacji niż standardowy wykres kolumnowy albo wykres liniowy. Sprawia to, że w niektórych działach organizacji może okazać się nie do zastąpienia.

Seria artykułów o wykresach w Tableau.

Aktualności

Fuzzy Matching w Alteryx

Aktualności

Donut chart

X