Excel i Alteryx – porównanie

Praca z danymi w programie Excel bywa prosta dla tych, którzy już go dobrze znają, ale mimo tego, może być czasochłonna, zwłaszcza podczas pracy z wieloma źródłami i formatami danych. Dane muszą pasować do wierszy i kolumn, mają ograniczenia rozmiaru, a łączenie danych z wielu arkuszy kalkulacyjnych wymaga złożonych formuł, które narażają wyniki na błędy. Co więcej, za każdym razem, gdy zmienią się Twoje dane, musisz od nowa powtórzyć każdy krok w procesie przygotowywania i mieszania danych.

Co różni Excel i Alteryx?

Alteryx i Excel różni wiele funkcjonalności. Porównujemy następujące aspekty obu narzędzi:

 1. Dane wejściowe
 2. Czyszczenie
 3. Formuły / obliczenia
 4. Transformację
 5. Łączenie
 6. Agregowanie

Alteryx stosuje inne podejście, oferując spójne środowisko oparte na przepływie pracy. Jest ono stworzone by umożliwiać przygotowywanie, mieszanie i analizowanie danych z wielu źródeł i typów danych, w tym danych nieustrukturyzowanych. Dzięki temu, że zainwestujesz swój czas na skonstruowanie powtarzalnego przepływu pracy, który dokładnie odzwierciedla Twój sposób pracy z danymi, musisz po prostu uruchomić go ponownie za każdym razem, gdy dane ulegną zmianie. W ten sposób zaoszczędzisz czas poświęcany na analizę danych, unikniesz błędów i zachowasz spójność procesów przetwarzania danych.

Poniżej wymieniliśmy niektóre z najczęstszych zadań związanych z danymi, które wielu analityków próbuje wykonać w programie Excel. Obok pokazujemy, jak można to zrobić za pomocą Alteryx. Te przykłady mają pomóc użytkownikom programu Excel zrozumieć, jak przełożyć swoją wiedzę na temat programu Excel na narzędzie Alteryx i środowisko przepływu pracy.

Dowiedz się więcej o tym, jak Alteryx może pomóc wzmocnić pozycję użytkowników programu Excel, pobierz e-book The Spreadsheet User’s Guide to Modern Analytics. Możesz również pobrać bezpłatną wersję próbną Alteryx.

Dane wejściowe

Otwieranie plików

W EXCEL

Aby otworzyć program Excel, kliknij Plik, a następnie kliknij Otwórz.

otwieranie plikow w excel

Znajdź folder, w którym znajduje się plik, a następnie kliknij i otwórz.

otwieranie plikow w excel

W ALTERYX

input tool Aby uzyskać dostęp do danych w Alteryx, przeciągnij i upuść Input Data na kanwę, zlokalizuj plik/bazę danych i wybierz ją.

Następnie kliknij menu rozwijane - połącz plik lub bazę danych w sekcji konfiguracji.

otwieranie plikow w alteryx

Następnie znajdź swój plik w dowolnym miejscu.

otwieranie plikow w alteryx

Otwieranie różnych typów plików/struktur

W EXCEL

Excel może otwierać ograniczoną ilość uporządkowanych danych z plików lokalnych.

otwieranie roznych plikow w excel

Typy plików, źródła i strukturę mogą być rozszerzone o dostęp do danych z sieci, tekstu i szerszego zakresu innych źródeł danych.

otwieranie roznych plikow w excel

W ALTERYX

input tool Alteryx oferuje użytkownikom szeroki zakres dostępu do wielu źródeł i struktur danych. Korzystając z Input Tool, użytkownicy mogą uzyskać dostęp do danych lokalnie z programów Excel, Access, XML, SAS, SPSS, MapInfo, a także danych przechowywanych w bazach danych lub HDFS.

Ponadto Alteryx posiada bezpośrednie konektory umożliwiające dostęp do danych przechowywanych w systemach chmurowych, takich jak Amazon S3, Twitter, Foursquare, Marketo, Salesforce i Microsoft Sharepoint lub innych środowiskach Big Data, takich jak Amazon Redshift, Impala, Spark i inne.

Wprowadzanie wielu plików z folderu

W EXCEL

W programie Excel, jeśli jeden folder zawiera wiele plików tego samego typu (np. CSV), musisz wybrać tylko jeden, dodatkowo każdy plik zostanie otwarty w osobnym arkuszu.

wprowadzanie wielu plikow z folderu w excel

W ALTERYX

input tool Aby to zrobić w Alteryx, przeciągnij Input Tool, zlokalizuj folder i wstaw symbol wieloznaczny (*). W tym przypadku wprowadzamy dwa pliki CSV.

Korzystając z Input Tool, zlokalizuj katalog i plik, którego szukasz. W tym przypadku jest to POS_Data.

Następnie po wprowadzeniu pliku POS_Data przechodzisz do sekcji konfiguracji i edytujesz ścieżkę katalogu, dodając (_*.csv). Spowoduje to umieszczenie wszystkich plików .CSV w tym samym katalogu i połączenie ich, o ile mają tę samą strukturę i format tabeli.

wprowadzanie wielu plikow z folderu w alteryx

Czyszczenie

Zmiana nazw kolumn

W EXCEL

Zmiana nazw kolumn w programie Excel jest szybka i łatwa. Wystarczy kliknąć komórkę kolumny i zmienić nazwę.

zmiana nazw kolumn w excel

W ALTERYX

select tool W Alteryx jest to również łatwe. Korzystając z Select Tool, po prostu zmieniasz nazwę pola na dowolną.

zmiana nazw kolumn w alteryx

Zmiana typów danych

W EXCEL

Jeśli chcesz zmusić program Excel do traktowania liczb jako pole tekstowe, możesz poprzedzić liczby apostrofem (') lub wybrać komórki i/lub kolumny, a następnie przejść do menu „Formatuj komórki”, aby wyświetlić i ustawić inne typy informacje, takie jak waluty, daty itp.

W ALTERYX

select tool W Alteryx Select Tool umożliwia zmianę typu danych na dowolny format.

zmiana nazw kolumn w alteryx

auto field toolOprócz Select Tool, możesz użyć Auto Field. Jak sama nazwa wskazuje, narzędzie to potrafi zinterpretować dane i przypisać typ i rozmiar odpowiedni do zawartości. Jest to szczególnie przydatne dla pól, które zawierają ciągi tekstowe.

datetime tool Niektóre konwersje są nieco bardziej skomplikowane. Daty mogą być kłopotliwe, ponieważ Select Tool może nie być w stanie zrozumieć preferowanego formatu daty. Aby temu zaradzić, istnieje specjalne narzędzie DateTime.

Usuwanie kolumn

W EXCEL

Aby usunąć kolumnę używaną w polu obliczeniowym, należy najpierw skopiować i wkleić wartości przed usunięciem oryginału, w przeciwnym razie formuła ulegnie uszkodzeniu.

usuwanie kolumn w excel

W ALTERYX

select tool W Alteryxie to nie problem. Po prostu użyj Select Tool i odznacz pole obok wszystkiego, czego nie potrzebujesz lub nie chcesz ukryć, a zostanie ono usunięte z przepływu pracy bez wpływu na formuły.

usuwanie kolumn w alteryx

Usuwanie wierszy

W EXCEL

Jest to albo wybór ręczny w programie Excel, albo musisz użyć szybkiego filtra, aby odnaleźć to, co nie jest Ci potrzebne.

usuwanie wierszy w excel

W ALTERYX

filter tool Jeśli potrafisz wymienić kryteria, możesz użyć Filter Tool. Jeśli jest to skomplikowane, możesz użyć formuły do zbudowania wyrażeń IF lub użyć funkcji switch ().

usuwanie wierszy w alteryx

Tworzenie nowych kolumn

W EXCEL

Najczęstszym sposobem tworzenia nowych pól w programie Excel jest wstawienie nowej kolumny, nazwanie jej i wpisanie formuły, jeśli to konieczne.

tworzenie nowych kolumn w excel

W ALTERYX

formula tool W Alteryx zamiast wstawiać kolumnę do tabeli, wystarczy dodać nowe pole wyjściowe do przepływu pracy za pomocą Formula Tool. Wystarczy wpisać nowe pole (w tym przypadku wyrażenie), a nowe pole będzie obliczane w każdym wierszu.

tworzenie nowych kolumn w alteryx

Wskazówka 1: Jeśli musisz połączyć imię i nazwisko razem, użyj formuły z symbolem +. Większość innych formuł tekstowych używa tej samej nazwy i składni, na przykład Left () lub Right (). Instrukcja obsługi Alteryx (naciśnij F1) zawiera bibliotekę funkcji i składni.

text to columns tool Wskazówka 2: Jeśli dzielisz pole o regularnym formacie (np. adres rozdzielany przecinkami), użyj Text To Columns Tool.

Formuły / obliczenia

Funkcja IF

W EXCEL

Wszyscy używają funkcji IF w programie Excel. Jest to jedna z najpopularniejszych funkcji decyzyjnych w platformie. Aby utworzyć nową kolumnę: Potencjał sprzedaży, która grupuje wyniki jako wysoka, średnia lub niska, użyj funkcji IF w programie Excel:

=IF(V2>2500, "High", IF(V2>1499, "Medium", "Low"))

funkcja if w excel

W ALTERYX

formula toolFormula Tool to potężny procesor danych i formuł. Użyj go, aby dodać pole do tabeli wejściowej, utworzyć nowe pola danych na podstawie wyrażenia lub relacji danych lub zaktualizować istniejące pole na podstawie tych samych przesłanek. Aby utworzyć wyrażenie IF w Alteryx, po prostu utwórz nowe pole wyjściowe o nazwie Sales Potential i używając pola Total Sales wprowadź:

IF [Total Sales] > 2500 THEN "High" ELSEIF [Total Sales] > 1499 && [Total Sales] < 2501 THEN "Medium" ELSE "Low" ENDIF

funkcja if w alteryx

Automatyczne sumowanie

W EXCEL

Tworzenie sumy automatycznej w programie Excel wymaga zaznaczenia powiązanych pól i wierszy, a następnie kliknięcia symbolu sumy automatycznej. Możesz też napisać formułę =SUM.

automatyczne sumowanie w excel

W ALTERYX

summarize tool Summarize Tool może wykonywać wiele procesów podsumowujących, w tym grupowanie, sumowanie, liczenie, przetwarzanie obiektów przestrzennych, łączenie ciągów znaków i wiele innych. W tym przykładzie narzędzie podsumowania służy do grupowania transakcji według klientów i sumowania transakcji, aby zobaczyć łączne wydatki klienta.

automatyczne sumowanie w alteryx

Obliczanie skumulowanej sumy wierszy

W EXCEL

Aby utworzyć skumulowaną sumę wierszy w programie Excel, musisz utworzyć nową kolumnę, a następnie ustawić skumulowany zakres. W tym przypadku punktem początkowym jest =S2, a następnie dodajesz =S2 + R3 dla drugiego wiersza. Po ustaleniu tego możesz skopiować formułę dla pozostałych powiązanych informacji.

obliczanie skumulowanej sumy wierszy w excel

W ALTERYX

multi row formula tool

Multi-Row Formula Tool idzie o krok dalej w koncepcji Formula Tool, umożliwiając operacje między wierszami. To narzędzie jest przydatne do analizowania złożonych danych i tworzenia bieżących sum, średnich, wartości procentowych i innych obliczeń matematycznych. W takim przypadku tworzysz nowe pole, a następnie tworzysz wyrażenie.

obliczanie skumulowanej sumy wierszy w alteryx

Obliczanie procentu sumy

W EXCEL

Obliczanie wartości procentowych w każdym polu na podstawie sumy w programie Excel może wymagać najpierw utworzenia tabeli danych, a następnie utworzenia tabeli przestawnej na podstawie tych danych. Inną opcją jest napisanie instrukcji SUMIF() w celu obliczenia wartości procentowych dla każdego miesiąca i kwoty. Poniżej znajduje się przykład tabeli przestawnej.

oblicz procenty sumy w excel

W ALTERYX

multi field formula tool Multi Field Formula Tool ułatwia wykonywanie jednej funkcji na wielu polach. Ten przykład tworzy nowe kolumny/pola w danych, które wyświetlają procent każdego miesiąca.

oblicz procenty sumy w alteryx

Transformacja

Filtrowanie

W EXCEL

Filtrowanie w Excelu jest łatwe. Wystarczy wybrać arkusz lub kolumny, które chcesz filtrować, a następnie wybrać listę rozwijaną filtrów.

filtrowanie w excel

W ALTERYX

filter tool Filter Tool w Alteryx umożliwia wykonanie podstawowego filtru w celu podzielenia danych na dwa strumienie: True (dane zgodne z wyrażeniem) lub False (dane, które nie spełniają wymagań).

filtrowanie w alteryx

Sortowanie

W EXCEL

Sortowanie według wielu kolumn w programie Excel jest łatwe. Po prostu zaznacz arkusz i wykonaj sortowanie lub sortowanie niestandardowe.

W ALTERYX

sort tool Sort Tool w Alteryx sprawia, że jest to równie proste, pozwalając na uporządkowanie danych dokładnie tak, jak tego potrzebujesz. Wystarczy wybrać nazwę kolumny i wybrać rosnąco lub malejąco.

sortowanie w alteryx

Tabele przestawne

W EXCEL

Przestawianie danych w Excelu zazwyczaj wymaga zbudowania tabeli przestawnej, aby uzyskać dane w pożądanym kształcie.

dane w tabelach przestawnych w excel

W ALTERYX

transpose tool Transpose Tool pozwala na zmianę orientacji tabeli danych. Przekształca ono dane tak, aby można było przenieść kolumny do wierszy i jednocześnie zagregować dane. Narzędzie to jest przydatne do wyodrębniania niezgodnych danych. Nie ma ograniczeń co do ilości rekordów lub pól, które mogą być transponowane.

dane przestawne w alteryx 1

crosstab tool Narzędzie Cross Tab zmienia orientację tabeli danych. Przekształca dane w taki sposób, że wiersze wyodrębniane są do kolumn, podsumowując dane w określonych miejscach.

Zmiana kolejności pól

W EXCEL

Aby zmienić kolejność kolumn lub pól w Excelu, musisz zaznaczyć kolumny, a następnie użyć klawisza Shift, aby przeciągnąć i upuścić kolumny do żądanego miejsca.

zmiana kolejnosci pol w excel

W ALTERYX

formula tool Aby zmienić kolejność kolumn w Alteryx, używasz Select Tool lub możesz zrobić to samo w Formula Tool.

zmiana kolejnosci pol w alteryx

Łączenie

Dołączanie danych

W EXCEL

W Excelu musisz się upewnić, że kolumny obu tabel są dokładnie takie same i w tej samej kolejności. Następnie kopiujesz całą zawartość drugiej tabeli i wklejasz ją do pierwszego pustego wiersza pierwszej tabeli.

dolaczanie danych w excel

W ALTERYX

union tool Alteryx sprawia, że jest to łatwiejsze. Union Tool pozwala na łączenie wielu arkuszy w oparciu o nazwy pól z zachowaniem pozycji każdej kolumny. Możesz łatwo zmienić kolejność nagłówków kolumn w każdym arkuszu, aby się zgadzały.

dolaczanie danych w alteryx

Łączenie danych: VLOOKUPS

W EXCEL

Aby połączyć wiele arkuszy w programie Excel, można użyć formuły VLOOKUP lub formuły INDEX MATCH w celu wprowadzenia informacji do zbiorów danych z innego źródła (źródeł) lub tabeli (tabel). Formuła INDEX MATCH jest używana zamiast formuły VLOOKUP, jeśli szukana wartość nie znajduje się w kolumnie po lewej stronie, co oznacza, że nie można użyć formuły VLOOKUP.

laczenie danych vlookups w excel

W ALTERYX

join tool Jeśli potrzebujesz, aby wiele dopasowań miało swoje własne wiersze, złączenie będzie najlepszym rozwiązaniem. Możesz wprowadzić dwa zestawy danych i połączyć je za pomocą Join. Jeśli łączysz się z kompatybilnym źródłem danych, możesz je połączyć w Input tool.

Za pomocą Join połączysz dwie tabele ze wspólnym polem (klucz główny), aby utworzyć następujące elementy:

 • Inner Join (J): nowe kolumny po prawej stronie tabeli źródłowej (L), w których znajdują się wartości z tabeli do złączenia (R) spełniające koligacje
 • Left Join (L): rekordy z oryginalnej tabeli (L), które nie znalazły odpowiednika w tabeli do dołączenia (R)
 • Right Join: (R): rekordy z tabeli do dołączenia (R), które nie znalazły dopasowania w tabeli źródłowej (L).
laczenie danych vlookups w alteryx

in-db join tool Możesz również skorzystać z In-DB Join Tool, jeśli pracujesz z danymi w bazie danych. Umożliwia ono łączenie i analizę dużych zbiorów danych bez przenoszenia danych z bazy danych i może zapewnić znaczny wzrost wydajności w porównaniu do tradycyjnych metod analizy.

Narzędzie In-DB Join pozwala na wykonywanie złączeń wewnętrznych, lewych, prawych, a nawet pełnych.

 • Inner Join (J): tworzy nowe kolumny po prawej stronie tabeli źródłowej (L), w których znajdują się wartości tabeli dołączanej (R) spełniające warunki koligacji.
 • Left Join (L): tworzy rekordy z oryginalnej tabeli (L), które nie znalazły odpowiednika w tabeli do złączenia (R)
 • Right Join: (R): tworzy rekordy z tabeli dołączanej (R), które nie znalazły dopasowania w tabeli źródłowej (L).
 • Full Outer Join: tworzy wszystkie rekordy zawarte zarówno w tabeli (L) jak i (R).

Agregowanie

Grupowanie wierszy i agregowanie

W EXCEL

Jeśli chcesz podsumować dane w Excelu, budujesz tabelę przestawną.

grupowanie wierszy i agregowanie w excel

W ALTERYX

summarize tool Summarize Tool w Alteryx działa tak samo jak Tabela przestawna w Excelu. Możesz grupować dane, a następnie sumować, liczyć lub wykonywać inne obliczenia na innych polach.

Grupowanie wierszy i agregowanie w alteryx

Jeśli jeszcze nie pobrałeś Alteryx, pobierz bezpłatną wersję próbną.

Tłumaczenie i zdjęcia na podstawie alteryx.com.

Aktualności

Logistyka i handel – automatyzacja w planowaniu lokalizacji

Aktualności

Wykres słupkowy i jego interpretacja

X