FREE
TABLEAU
MOCK-UP TEST

Sortowanie w Tableau – 3 zmienne

Sortowanie w Tableau można zrobić na kilka intuicyjnych sposobów. Możemy wykonać następujące działania.

  1. Na wykresach z osią możemy kliknąć na ikonę sortowania na osi
  2. W tabelach klikamy na ikonę sortowania, która pojawia się na etykiecie w nagłówku
  3. Pełne sterowanie możemy uzyskać przypinając do sortowanego pola parametr odwołujący się do miary. Technika została opisana we wpisie dotyczącym Parametrów.

Standardowe sortowanie w Tableau na osi miary

 

Standardowe sortowanie w Tableau na osi miary

Sortowanie w nagłówku tabeli

W codziennej pracy Tableau Prep sprawdza się, przede wszystkim, do prototypowania modeli danych, które później mogą znaleźć swoje odzwierciedlenie, w postaci obiektów bazodanowych w hurtowniach danych. W czytelny sposób możemy oglądać rozkład danych.

Sortowanie w nagłówku tabeli w Tableau

Sortowanie w Tableau według więcej niż jednej zmiennej

Dobrze, a co zrobić w sytuacji, kiedy elementy wymiaru chcemy posortować malejąco według jednej miary, a te które mają tą samą wartość posortować według zupełnie innej zmiennej. Technika jest bardzo prosta i możemy ją wykorzystać również łącząc z parametrami.

W naszym prostym przykładzie posortujemy produkty najpierw według Quantity a potem według zmiennej Sales i ostatecznie według trzeciej zmiennej Profit.

Zerknijmy najpierw na stan wyjściowy.

Produkty zaznaczone na czerwono posiadają elementy o tej samej wartości zmiennej. Problem w tym, że nie możemy posortować najpierw według Quantity, a potem według Sales. Każde kliknięcie w oś powoduje przesortowanie od nowa według tej właśnie zmiennej, a pozostałe elementy alfabetycznie.

Sortowanie w Tableau według więcej niż jednej zmiennej

Aby posortować według kilku zmiennych musimy je w ustalonej kolejności przenieść do wierszy jako pola dyskretne ze znakiem minus jeśli chcemy sortować malejąco. Pole możemy edytować zaznaczając je dwuklikiem.

zaznaczanie pól w Tableau dwuklikiem

Na naszym profilu Tableau Public znajdziecie workbook z rozwiązaniem.

Happy Sorting!

Aktualności

Bridge chart – jak najłatwiej go zrobić i dlaczego warto?

Aktualności

Parametry w Tableau – praktyczne wprowadzenie

X