Forecast w Tableau – tworzenie oraz opcje konfiguracji 

Artykuł ten jest kontynuacją serii o prognozowaniu w Tableau (Forecast w Tableau). Po omówieniu teorii jaka stoi za algorytmem wykorzystywanym przez program, przejdę do praktycznego podejścia w prostym przykładzie prognozowania cen mieszkań na przestrzeni ostatnich 30 lat. 

Funkcjonalność Forecast 

Możliwość użycia opcji Forecast znajduje się w panelu Analytics w grupie Model. To tam przesuwając ikonę strzałki do odpowiedniego pola otrzymujemy wartość estymowaną przez model. 

Jest to bardzo wygodne i dostępnego dla użytkownika niebędącego zaznajomionym z tajnikami prognozowania szeregów czasowych. Dla przykładu, postaram się wyestymować przyszłe ceny nieruchomości, bazując na danych od 1990 do 2017 roku. Prognozujemy tym samym dane na rok 2018. 

               

 

https://public.tableau.com/profile/mateusz.broja#!/vizhome/Doartykuu-ForecastwTableau/Dashboard1 

Dashboard dobrze obrazuje możliwości Tableau. Warto zwrócić uwagę na dwie cechy tego szeregu czasowego, tj. jego trend oraz sezonowość. Jak wspominałem na poprzednim artykule, są to cechy często niepożądane, a sama analiza wymaga doprowadzenia szeregu do odpowiedniej postaci. Tableau to właśnie robi. Dodatkowo przeprowadziłem prognozę, w której filtrowane zostały 3 oraz 4 lata danych. W pierwszym przypadku cena jest niższa, gdyż okres 2011-2012 (którego ostatnie lata nie przewidują), objawiały się zdecydowanie niższą wartością ceny. Tableau tym samym zakłada trend, w którym ceny będą znacznie wyższe. Odpowiednio 316 oraz 321 tysięcy dolarów dla 3 i 4 lat danych w ich maksymalnym punkcie. 

Kiedy można stosować opcję Forecast w Tableau? 

Prognozowanie można zastosować kiedy na widoku znajduje się przynamniej jedna wartość Measure oraz oczywiście pole z datą (wyjątkiem stanowi sytuacja, gdy posiadamy pole Dimension z wartościami liczbowymi). 

Dodatkowo, nie można zastosować prognozowania, gdy w widoku znajdują się: 

 • Table calculations 
 • Niezagregowane wartości 
 • Obliczenia procentowe 
 • Grand Totals oraz Subtotals 
 • Daty ustatione na Exact Date 

Opcje dostępne po zastosowaniu prognozowania 

Gdy już zastosowaliśmy Forecast do naszych danych, możemy w dowolnym momencie ukryć wartości prognozowane przez prawy przycisk myszy na wykres i potem Forecast > Show Forecast. 

Poprzez wybranie Analysis -> Forecast -> Forecast Options, użytkownik uzyskuje natomiast możliwość zmiany przebiegu prognozowania. 

Forecast w Tableau

Po otwarciu okna konfiguracji, możemy określić m.in.: 

 • Długość prognozy. Domyślnie w przypadku naszych danych, Tableau wybrało okres 14 miesięcy. Istnieją również inne ustawienia prognozy na określoną liczbę okresów lub do konkretnego punktu w przyszłości. 
 • Granulacje danych prognozowanych. Domyślnie ustawiona jest granulacja na poziomie widocznym na widoku. Dodatkowo w opcjach można wybrać wypełnienie wartości Null zerami. 
 • Sam model predykcyjny, gdzie użytkownik może wybrać pomiędzy:
 1. Additive model – opiera się on na dodawaniu do siebie komponentów takich jak sezonowość, czy trend. 
 2. Multiplicative model – opiera się na pomnażaniu ww. komponentów. 

 

multiplicative model w Forecast w Tableau

 

Rysunek 1. Źródło: https://goo.gl/szKmgo 

 • Przedział predykcyjny – jest to przedział w którym możemy powiedzieć z 95%-ową pewnością, że wartość predykcji zamknie się w tych wartościach. Oznaczony na dashboardzie niebieską otoczką. 

Podsumowanie 

Po spełnieniu kilku warunków, prognozowanie wydaje się być łatwe i intuicyjne. Pozostawia również pole do popisu tym, którzy pragną w jakiś sposób wpływać na przebieg algorytmu. Nie są to opcje tak zaawansowane, jak te, które przedstawiłem w artykule o Time Series w programie Alteryx, gdzie możemy bezpośrednio ingerować w kod języka R, jednak i tutaj istnieje możliwość podłączenia się pod Python, czy wspomniany język R. To już jednak temat na inny artykuł. 

Aktualności

Table Calculations

Aktualności

Time Series – Prognozowanie szeregów czasowych w Alteryx

X