FREE
TABLEAU
MOCK-UP TEST

Filtrowanie w Tableau. Cz. 1, typy filtrów i ich hierarchia

Filtrowanie – co to właściwie jest?

W zdecydowanej większości przypadków pracy z danymi nie chcemy wykorzystywać wszystkich zawartych rekordów z danego wymiaru bądź miary, ale te spełniające dany warunek/ warunki. Filtrowanie służy nam to, w danym momencie, do pokazania tylko interesujących nas danych. Bez filtrowania bardzo ciężko byłoby dokonać wartościowej analizy bądź pokazać na wizualizacji konkretne przypadki biznesowe.

 

Typy filtrów oraz ich hierarchia

Po opanowaniu podstawowych funkcjonalności oraz interfejsu Tableau zaczynają nam się nasuwać nieco bardziej szczegółowe pytania, a jednym z nich jest: Jak to właściwie jest z tym filtrowaniem? Które filtry mają pierwszeństwo, kiedy ich używać i w jaki sposób? To dość obszerne zagadnienie, jednak warto zacząć od rozróżnienia typów filtrów oraz hierarchii wykonywania.

Rysunek poniżej w bardzo trafny sposób opisuje kolejność działań na filtrach i rozróżnia podstawowe ich typy. Warto poświęcić mu chwilę i przyjrzeć się nieco „głębiej”! Zaczynajmy więc! Idąc od góry hierarchii…

 

Typy filtrów i ich hierarchia

 

 

Extract filters

Kiedy załadowujesz dane, możesz wykonać ekstrakt, zachowując aktualny stan swojego Workbooka i przez to zredukować liczbę zapytań do bazy danych. Żeby dodatkowo zmniejszyć rozmiar danych „idących” do wizualizacji, możesz na ten ekstrakt nałożyć filtr. Filtrować możemy konkretny wymiar lub miarę bądź też posłużyć się formułą TOP jak poniżej.

 

Extract filters

 

To bardzo przydatne narzędzie, gdy chcemy zoptymalizować nasz Performance i już na niskim poziomie maksymalnie zredukować liczbę zapytań do bazy danych tylko do tych koniecznych.

Data source filters

Podobnie jak Extract Filters, Data Source Filters ograniczają liczbę danych mających wpływ na wizualizację w Tableau i ograniczają ich ilość z pozycji użytkownika. Ten typ filtru jest używany do kontroli danych wrażliwych. Ważną rzeczą w tym przypadku jest to, że Extract oraz Data Source Filters nie są połączone – jeśli z powrotem przejdziemy do do live connection, nasze filtry Data Source zostają nietknięte na miejscu!

 

Data source filters

 

Context filtres

Filtrowanie w Tableau ma zastosowanie do wszystkich wierszy, bez odniesienia do innych filtrów. Jeżeli np. potrzebujemy zastosowania jednego wybranego przed innymi, nawet z powodów wydajnościowych (odfiltrowując przykładowo jedną kategorię pokazując top X) bądź stosując funkcję LOD FIXED – użycie filtra kontekstowego daje nam pewność, że będzie on się wykonywał jako pierwszy. Filtry kontekstowe są używane „per widok”, jednak możemy je zastosować do wybranych Worksheetów, wszystkich używających tego samego źródła danych lub wszystkich używających „Related Data Source”. Filtry kontekstowe pozytywnie wpływają na wyniki oraz wydajność, jednak musimy pamiętać, że jeśli wystarczająco nie redukują liczby danych (przyjęto 1/10 lub więcej), koszt przeliczania jest zbyt wysoki, aby miał pozytywny wpływ na daną wizualizację.

O praktycznym tworzeniu filtrów Step by Step w kolejnej części artykułu, ale już teraz warto wiedzieć, w którym miejscu dzieje się rzecz!

 

Context filtres

 

Dimension Filters

Inny rodzaj filtru, tym razem dla naszych niebieskich pigułek. Mamy tu na myśli filtrowanie Wymiarów, Grup, Binów, Setów itd. Możemy je stworzyć zarówno poprzez panel Filtrów oraz kliknięcie prawym klawiszem myszy na dany wymiar. Wartości zaznaczamy jako „Included” albo „Excluded” w zależności od tego, która droga jest krótsza, aby uzyskać zamierzony zakres danych. Filtrować możemy na różne sposoby.

 

Dimension Filters

 

Powyższy rysunek pokazuje, nam zakładki zastosowań filtru wymiaru. Jak widzicie, możliwe jest użycie TOP X, napisanie konkretnego warunku filtrującego lub użycie Wildcard, ale nie wnikajmy w to na tym etapie! W każdym momencie można edytować filtry i zmieniać im zakres bądź w dowolny sposób je modyfikować.

Filtry miar

Filtry zagregowane stosowane są tuż po tych niezagregowanych (Dimension Filters), niezależnie od kolejności w panelu użytych filtrów. Tableau zawsze zapyta nas o sposób agregacji danego filtra jak na rysunku poniżej. Wartością defaultową – jak zapewne się już domyślacie jest SUM. Kolejny krok otworzy przed nami 4 opcje, przy czym funkcja Special zawiera w sobie możliwość zawarcie Nulli bądź ich wyłączenia.

 

Filtry miar

 

Table calculation filters

To ostatni filtr w naszej hierarchii, który ma zastosowanie po wszystkich pozostałych z naszej hierarchii. Filtrujemy już na samej wizualizacji bez poruszania danych „wewnętrznie”. Dobrym przykładem jest nałożenie Reference Line z jednoczesnym nienaruszaniem uprzednio stworzonego Quick Filter. To w tym miejscu spotykamy się z takimi funkcjami jak:

  • LOOKUP
  • WINDOW_SUM
  • WINDOW_AVG

Table calculation filters

 

Jak widzicie, Tableau oferuje dość szerokie spectrum filtrów ułatwiających nam pracę z danymi. Jednakże obycie się z nimi i automatyczne używanie według wybranych Use Case-ów wymaga czasu i praktyki – jak wszystko!

Powyższy opis to dopiero zalążek wiedzy dotyczącej filtrowania i kolejności wykonywania działań z nimi związaną. W kolejnej części artykułu zawrzemy dokładne informacje jak i kiedy używać różnych typów filtrów oraz czym się różnią w praktycznych przykładach. Stay tuned!

Aktualności

Filtrowanie w Tableau. Cz. 2, filtry globalne

Aktualności

Grupowanie danych

X