FREE
TABLEAU
MOCK-UP TEST

Snowflake dostarcza chmurę danych (ang. data cloud) – globalną sieć, w której tysiące organizacji agregują dane o niemal nieograniczonej skali, współbieżności i wydajności. W ramach chmury organizacje łączą swoje dotychczas odizolowane dane. W Snowflake łatwo odnajdziesz i bezpiecznie udostępnisz zasoby analityczne oraz wykonasz różnorodne zadania.

Z chmurą danych Snowflake zyskasz nową jakość

Nowoczesny Business Intelligence musi być wydajny przy dużych obciążeniach. Łatwy dostęp i brak silosów danych (ang. data silo) zapewnia jedna platforma.

snowflake hurtownia danych w chmurze

Hurtownia danych w chmurze

Kompletny świat danych i usług

Dołącz do chmury danych – sieci tysięcy organizacji płynnie mobilizujących dane w chmurach publicznych jako konsumenci danych, dostawcy danych i dostawcy usług danych. Z łatwością odnajduj i bezpiecznie udostępniaj zarządzane na żywo dane w całej firmie, klientom, partnerom biznesowym oraz dowolnej organizacji, która jest częścią chmury danych.

Nowoczesne zarządzanie danymi i bezpieczeństwo

Ujednolicaj swoje hurtownie danych, lejki danych i wszystkie dane chronione, aby zachować zgodność z przepisami dotyczącymi prywatności danych, takimi jak RODO i CCPA. Skorzystaj z wielu gotowych środków bezpieczeństwa danych w chmurze, takich jak stałe szyfrowanie danych podczas przesyłania i przechowywania. Snowflake jest zgodny z przepisami rządowymi i branżowymi oraz posiada autoryzację FedRAMP Moderate.

Rozwój twojej firmy dzięki danym

Zdemokratyzuj analitykę danych w całej firmie, aby użytkownicy na wszystkich poziomach i z różnym doświadczeniem mogli podejmować decyzje oparte na danych. Twórz i uruchamiaj nowoczesne zintegrowane aplikacje danych, aby jak najlepiej służyć klientom, pracownikom lub partnerom biznesowym. Opracuj nowe źródła przychodów w oparciu o dane, aby rozwijać swoją firmę.

Łączność lokalna i globalna dzięki platformie Snowflake

Ujednolicaj, integruj, analizuj i udostępniaj wcześniej odizolowane dane za pomocą platformy, która ma niemal zerowe koszty zarządzania, jednocześnie zapewnia nieograniczoną skalę i współbieżność. Uzyskaj ujednolicone i bezproblemowe warunki pracy z danymi w wielu chmurach publicznych. Wykonuj różnorodne zadania analityczne w każdym miejscu, w którym znajdują się dane lub gdzie znajdują się użytkownicy.

Przewaga Snowflake

Snowflake jest solidną hurtownią danych zbudowaną w chmurze, która jest dostarczana jako usługa. W stosunku do innych hurtowni wyróżnia się funkcjami, których nie oferują inne rozwiązania. W 2021 Snowflake ulepszył wydajności, rozszerzył obsługę ekosystemu i nie tylko.

Zapytania

Oddzielne klastry wydajnościowe dla tych samych danych z zachowaniem spójności i integralności  dla tych samych danych. Wspierają data scientists, sprawozdawców, analityków danych i menedżerów projektów za pomocą jednej platformy, oferując jednocześnie jedno źródło prawdy.

Praktycznie nieograniczona współbieżność zapytań (operacje jednoczesne). Skaluj z nieograniczoną mocą obliczeniową, aby obsłużyć nawet największe zapotrzebowanie.

Wydajność

Wysoka wydajność, zapytania relacyjne w formacie JSON. Uzyskaj pełniejszy obraz swojej firmy i klientów, aby uzyskać głębsze, bardziej odkrywcze informacje. Szybciej uruchamiaj zapytania JSON.

Wysoka wydajność w szerokim zakresie zapytań relacyjnych (z danymi strukturalnymi). Dzięki wbudowanej optymalizacji wydajności podejmuj lepsze i szybsze decyzje biznesowe bez problemów z dostosowywaniem.

Szybkie skalowanie w górę, w dół, do wewnątrz lub na zewnątrz, bez zakłóceń. Elastycznie skaluj zasoby hurtowni danych, łatwo i bez zakłóceń w wykonywaniu zapytań. Nie ponoś kosztów za obliczenia w stanie bezczynności.

Zarządzanie bazą danych

Automatyczne zarządzanie bazą danych. Snowflake jest dostarczany jako usługa. Wyeliminuj obciążenia związane z zarządzaniem infrastrukturą.

Bez parametrów, bez dystrybucji, zarządzania kluczami, bez odnawiania, bez odkurzania. Możesz poświęcić swój czas na projekty o wyższej wartości.

Kompletna baza danych i hurtownia danych SQL. Solidny język ANSI SQL klasy korporacyjnej i najlepsza zgodność z aplikacjami EDW, w tym obsługa transakcji z wieloma instrukcjami.

Wbudowana ochrona i retencja danych. Przechowuj i odzyskuj dane do 90 dni oraz chroń przed awariami nodów, błędami ludzkimi, niefortunnymi zdarzeniami i złośliwymi atakami.