Czy warto inwestować w Business Intelligence?

Żyjąc w gąszczu informacyjnym, wszyscy szukamy prostych i szybkich odpowiedzi na nasze pytania. Mamy świadomość, że bazowanie na informacjach cząstkowych i nieaktualnych nie zaprowadzi nas do sukcesów biznesowych. Rozwiązania naszych problemów ukryte są w danych i aby podejmować właściwe decyzje musimy do nich dotrzeć w porę i umiejętnie je połączyć, by otrzymywać rzetelne wnioski. Brzmi jak ogromne wyzwanie? Tak, ale technologie Business Intelligence pozwalają zmienić żmudne procesy analityczne w nowoczesne rozwiązania raportowe.

Przekształć swoje dane w szczegółowe informacje umożliwiające podejmowanie działań dzięki narzędziom analitycznym Business Intelligence. Pulpity nawigacyjne i raporty ułatwiają szybkie zrozumienie sytuacji firmy, dzięki czemu dokładnie wiesz, jakie decyzje należy podjąć. Vizyble oferuje szerokie spektrum usług Business Intelligence. Zajmujemy się kompletnymi rozwiązaniami na styku architektury danych, data management, analizy aż do adopcji BI.

Funkcje technologii Business Intelligence

System BI zbudowany z wielu różnych narzędzi do przetwarzania danych, wnosi do organizacji przyspieszenie, które można porównać do zmian jakie przyniósł światu dostęp do elektryczności. Typowa architektura BI składa się z trzech warstw funkcjonalno-technologicznych:

I. Warstwa integracji i składowania

 • Narzędzia ETL
 • Hurtownie danych
 • Jeziora danych
 • Data catalog

II. Warstwa przetwarzania analitycznego

 • Podstawowe narzędzia raportujące
 • Narzędzia do wizualizacji danych
 • Zaawansowane narzędzia analityczne typu data mining
 • Aplikacje analityczne

III. Warstwa udostępniania wyników

 • Serwery plików
 • Portale informacyjne
 • Narzędzia automatycznej dystrybucji informacji

Odpowiednio zaprojektowane środowisko BI powinno charakteryzować się następującymi funkcjami.

eksploracja

eksploracja

Zaawansowana eksploracja danych, która jest wykonalna w sekundy. Odpowiednio wdrożone technologie BI umożliwiają odpowiedzi na wszystkie naglące pytania od ręki.

korelacja

korelacja

Odnajdowanie korelacji między konkretnymi zjawiskami dzięki łatwemu dostępowi do wielu źródeł danych jednocześnie.

współpraca

współpraca

Wybrane systemy analityki biznesowej oferują tak zwaną wspólną przestrzeń współpracy, dzięki której można wymieniać się informacjami i wnioskami.

dostępność

dostępność

Dostępność dla każdego. Business Intelligence w swoim założeniu umożliwia wyciąganie wniosków i podejmowanie decyzji biznesowych bez specjalistycznej wiedzy IT.

wizualizacja

wizualizacja

Prezentowanie danych w sposób czytelny i efektywny.

Architektura danych

W Vizyble zajmujemy się architekturą informatyczną, która stanowi fundament Business Intelligence w każdej organizacji. Pomagamy zaprojektować i optymalizujemy już istniejące architektury danych głównie koncentrując się na zarządzaniu hurtowaniami danych. Jesteśmy zwolennikami technologii chmurowych, dlatego zachęcamy naszych klientów aby migrowali swoje rozwiązania analityczne do takich środowisk jak Snowflake, Google BigQuery, AWS Redshift czy Microsoft Azure. Daje to przede wszystkim, niespotykaną dotychczas w systemach legacy, wydajność, skalowalność przy rozsądnym koszcie. Na naszych stronach dowiesz się jak wspieramy firmy w tym zakresie.

infrastruktura IT

Architektura jest podstawą i urzeczywistnieniem każdej strategii zarządzania danymi w organizacji. Bez niej Business Intelligence będzie zestawem nieskoordynowanych działań, co w konsekwencji nie przyniesie oczekiwanej stopy zwrotu z inwestycji. Należy pamiętać, że architektura to nie tylko synergia technologii, ale przede wszystkim procesy, reguły i dobre praktyki.

Architektura danych to struktura określająca sposób, w jaki infrastruktura IT wspiera Twoją strategię dotyczącą danych. Celem implementacji architektury danych jest zaplanowanie metod pozyskiwania, transportowania, przechowywania, wykorzystania i zabezpieczania danych.

Data Management

Dane są coraz częściej postrzegane jako kluczowy zasób organizacji, który można wykorzystać do podejmowania bardziej świadomych decyzji biznesowych, ulepszania kampanii marketingowych, optymalizacji operacji biznesowych i redukcji kosztów, a wszystko to w celu zwiększenia przychodów i zysków. Jednak brak odpowiedniego zarządzania danymi może obarczać organizacje niespójnymi zestawami danych i problemami z ich jakością, które ograniczają ich zdolność do efektywnego funkcjonowania systemu BI lub, co gorsza, prowadzą do błędnych ustaleń.

Zajmujemy się całościowymi wdrożeniami systemu BI: audytami, doborem hurtowni danych, ich przetwarzaniem i integracją, data science, ETL i ELT. Na naszych stronach dowiesz się jak zarządzamy tymi obszarami. Zapraszamy do kontaktu.

Żeby pomóc Twojej organizacji lepiej zarządzać danymi będziemy chcieli poznać procesy administracyjne (oferujemy audyty), które obejmują pozyskiwanie danych, sprawdzanie ich poprawności, przechowywanie, ochronę i przetwarzanie. Zarządzanie danymi w przedsiębiorstwie (EDM) to poziom dojrzałości organizacji, na którym Twoja firma tworzy, integruje, rozpowszechnia i zarządza wszystkimi danymi, które wpływają i wypływają z aplikacji i procesów.

Mężczyzna analizuje dane na tablicy

Wizualizacja danych

Głównym celem wizualizacji lub analityki wizualnej jest jasne przekazanie tego, co mówią dane, pomoc w wyjaśnieniu trendów i statystyk oraz pokazanie wzorców, które w innym przypadku byłyby niemożliwe do zobaczenia. Wizualizacja danych służy do maksymalnego uproszczenia przetwarzania, interpretacji i zrozumienia danych oraz ułatwienia uzyskiwania szczegółowych informacji z danych. Są one tworzone w narzędziach Business Intelligence, które działają w oparciu o procesy mechaniczne, algorytmy, uczenie maszynowe, przetwarzanie języka naturalnego itp. — w celu identyfikacji wzorców i trendów.

wizualizacja danych sprzedażowych

Tworzymy wizualizacje danych, raporty i kokpity menedżerskie. Za pomocą najlepszych, dostępnych narzędzi Business Intelligence, które wznoszą wizualizację danych na poziom oferujący pełną dynamikę i interaktywność. Doradzamy i uczymy jak maksymalnie wykorzystać możliwości stale rozwijających się narzędzi Business Intelligence. Jesteśmy na bieżąco z najnowszymi trendami w tym zakresie. Przykłady realizacji rozwiązań znajdziesz na naszych stronach.

Adopcja Business Intelligence

Tradycyjne czynniki, takie jak dobra kadra menedżerska, zespół wdrożeniowy, zasoby inwestycyjne, które często prowadziły do sukcesu we wdrażaniu Business Intelligence, zaczynają tracić na znaczeniu. Dziś nie wystarczy polegać na wiceprezesie lub dyrektorze wyższego szczebla, który poprowadzi inicjatywę Business Intelligence do sukcesu. Chociaż wsparcie zarządu w dalszym ciągu odgrywa istotną rolę to użytkownicy i ich chęć korzystania z nowego sposobu pracy przeważą o sukcesie.

Oferujemy wsparcie przy wdrożeniu systemu, zarządzanie projektem i opiekę powdrożeniową, związaną z doradztwem i szkoleniami dedykowanymi dla konkretnej organizacji. Oferujemy również otwarte szkolenia z Tableau na wszystkich poziomach. Jeśli zaczynasz swoją przygodę z Alteryx, pomożemy Ci zrobić pierwszy, drugi i kolejny krok.

W naszej ofercie znajdziesz programy szkoleniowe

Tableau

 • Tableau Desktop Quick Start
 • Tableau Desktop Data Analyst
 • Tableau Desktop Qualified Associate
 • Tableau Prep
 • Tableau Server Admin
 • Przygotowanie do Tableau Desktop Certified Associate

Alteryx

 • Alteryx Designer
zespół szkolenie

Od czego zależy sukces wdrożenia BI?

Rozpoczęcie ulepszeń w systemie BI możemy zacząć od dowolnego etapu. Jeżeli istnieje taka potrzeba, to w pierwszej kolejności zajmujemy się zagadnieniem szybkości ładowania danych, czy też poprawą wyglądu i czytelności dashboardów. Każdy z tego typu pojedynczych projektów może przynieść realną poprawę. Jesteśmy gotowi do pomocy w każdym wyzwaniu Business Intelligence.

Jeżeli chcesz zacząć wdrożenie Business Intelligence od zera, zastanów się najpierw nad koncepcją wdrożenia systemu w odpowiedni sposób dla Twojej organizacji.

Rozwiązania Vizyble dla Twojego systemu Business Intelligence, przekładają się na konkurencyjność firmy:

 • Są adekwatną odpowiedzią na wyzwania i potrzeby Twojego biznesu, ponieważ cenimy wymianę doświadczeń w zespole i z Klientem.
 • Są efektem dokładnego poznania Twojego środowiska danych oraz doświadczenia i praktyki w stosowaniu najbardziej aktualnych i efektywnych technologii.
 • Są stale weryfikowane, ponieważ proponujemy ulepszania w miarę rozwoju technologii.

Przedsiębiorstwa powinny stawiać na strategiczną współpracę z partnerami, którzy z jednej strony posiadają dogłębną wiedzę o ich organizacji, a z drugiej są doskonale zorientowani w bieżących trendach w branży Business Intelligence. W Vizyble rozpoczęcie współpracy z firmami rozumiemy jako wybranie nas jako partnera konsultingowego, strategicznego sojusznika, który daje firmom możliwość korzystania z jego sieci kontaktów i doświadczeń przy realizacji przyszłych projektów i planów, a także zapewnia niezbędne wsparcie w razie pojawienia się nowych potrzeb i zmian organizacyjnych.

Trendy Business Intelligence

Branża analityki biznesowej rozwija się szybko, aby nadążyć za tempem zmian i zapotrzebowaniem ze strony każdej nowoczesnej firmy. W rzeczywistości 54% przedsiębiorstw twierdzi, że analiza biznesowa w chmurze jest krytyczna lub bardzo ważna dla obecnych i przyszłych strategii.

W Vizyble dostrzegamy 3 główne trendy w Business Intelligence

 1. Cloud - Większość platform i narzędzi BI korzysta z dobrodziejstw chmury obliczeniowej, która daje firmom nieograniczone wręcz możliwości analizy danych. Dzięki chmurze wolumen danych i czas przetwarzania stał się minionym zmartwieniem. Obecnie wyzwaniem staje się wybór i pogodzenie pojawiających się jak grzyby po deszczu frame-work'ów i technologii.
 2. Demokratyzacja - Historycznie system Business Intelligence w firmie należał do działu IT. Doprowadziło to do odgórnego podejścia do raportowania i analizy. Decydenci musieliby poprosić informatyków o analizę lub raport, co uniemożliwiało śledzenie zmian w czasie rzeczywistym. Nowoczesna analityka biznesowa nie jest zarezerwowana dla zakupów korporacyjnych z dużymi budżetami IT — BI służy do demokratyzacji danych i zapewniania z nich największej wartości, niezależnie od wielkości i zakresu. Nowoczesna analiza danych to podstawowa funkcja biznesowa, do której może uzyskać dostęp każdy w firmie. Użytkownicy mogą uzyskiwać dostęp do danych i wchodzić z nimi w interakcję w czasie rzeczywistym oraz niemal natychmiast tworzyć raporty i pulpity nawigacyjne, usuwając bariery dostępu.
 3. Sztuczna inteligencja - wkrótce większość decyzji biznesowych będzie wspomagana przez systemy napędzane sztuczną inteligencją. Nawet projektowanie kokpitów będzie odbywało się automatycznie z użyciem języka naturalnego. Dzisiaj Machine Learning jest głównie stosowane przez organizacje o zaawansowanym poziomie technologicznym, dysponującymi adekwatnymi zasobami aby wykorzystać pełny zakres Data Science. Wkrótce jednak sztuczna inteligencja stanie się powszechnie dostępna jako integralny element aplikacji i systemów BI.

Obecnie analityka danych obejmuje narzędzia, metodologie i technologie umożliwiające analizę samoobsługową. Może to być tak proste, jak zalogowanie się i uzyskanie dostępu do pulpitów nawigacyjnych, raportów i analiz, które przekształcają punkty danych w zrozumiałe informacje.

Nowoczesna analityka biznesowa pomoże Twojej firmie w:

 • uzyskaniu dostępu do odpowiedzi na krytyczne pytania biznesowe
 • dopasowaniu działania do strategii
 • zaoszczędzeniu czasu poświęconego na wprowadzanie i manipulację danymi
 • uzyskaniu dogłębnej wiedzy na temat klientów w czasie rzeczywistym
 • porównaniu swoich danych z danymi konkurencji i danymi historycznymi w celu ciągłego doskonalenia
 • zidentyfikowaniu oszczędności budżetowych
 • zwiększeniu wewnętrznej produktywności
 • ograniczeniu ryzyk

W Vizyble śledzimy trendy i tworzymy rozwiązania BI, które konstruujemy na bazie najlepszych możliwych narzędzi.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej o Business Intelligence?

Nasz blog o Business Intelligence jest idealnym źródłem informacji o wszystkich Twoich potrzebach związanych z analizą biznesową. Dowiesz się w jaki sposób możesz wykorzystać BI, aby odblokować moc danych i przenieść swoją firmę na wyższy poziom. Omawiamy poszczególne narzędzia, takie jak Tableau, Alteryx, Snowflake, Fivetran, przedstawiamy instrukcje dotyczące tworzenia pulpitów nawigacyjnych, budowania przepływów danych, opisujemy praktyczne zastosowania rozwiązań BI. Zajrzyj na nasz blog i zacznij odkrywać potencjał Business Intelligence już dziś!