Bezpłatny dashboard

Chcesz zobaczyć swoje dane na dashboardzie?

Zobacz, jak sprawić, aby Twoje dane stały się dla Ciebie bardziej czytelne i interesujące. Przygotujemy nieodpłatnie dashboard na Twoich danych, dostosowany do Twoich celów biznesowych. Na wykonanie zadania rezerwujemy sobie 48 godzin w dni robocze.

dashboard

Dashboard biznesowy to zestaw wizualizacji danych, które prezentują kluczowe wskaźniki biznesowe w sposób łatwy do zrozumienia. Umożliwia szybkie i skuteczne podejmowanie decyzji opartych na danych i jest dostępny online lub offline. Dashboard biznesowy reprezentuje różne wskaźniki biznesowe, takie jak sprzedaż, liczba klientów, koszty, margines zysku. Dzięki wizualizacji możesz łatwiej podejmować decyzje biznesowe.