Czym jest wizualizacja danych?

Wizualizacja danych to prezentowanie złożonych struktur danych w prosty zrozumiały dla odbiorcy sposób, najczęściej za pomocą wykresów, map i piktogramów. Prezentowanie danych w sposób wizualny ma na celu przyspieszenie procesu zrozumienia danych oraz pomaga dostrzec relacje, trendy i właściwości, które nie byłby możliwe do zauważenia gdybyśmy analizowali dane za pomocą tabeli, arkusza kalkulacyjnego lub tekstu.

Dzieje się tak dlatego, że nasz mózg z łatwością przetwarza obraz za pomocą atrybutów wizualnych takich jak wielkość, kolor, pozycja, ruch. W przypadku tekstu droga między okiem, a zrozumieniem przebiega nieporównywalnie dłużej.

Wykres zdaje się być synonimem wizualizacji danych, ale nie musi ona sprowadzać się wyłącznie do wykresu. Wizualizacja danych może być piękna, dzięki wykorzystaniu zdjęć, czy innych elementów graficznych, palet kolorów i animacji. Doskonałe wizualizacje danych wymagają zarówno umiejętności opowiadania historii za pomocą danych jak i umiejętności analitycznych.

Wykorzystaj wizualizacje danych do skuteczniejszych decyzji biznesowych

W dzisiejszym świecie pełnym natłoku danych, analiza wizualna staje się kluczowym elementem w wyciąganiu wniosków. Wizualizacje danych odgrywają niezwykle istotną rolę w podejmowaniu decyzji biznesowych. Właściwie wykonane wizualizacje mają moc wpływania na odbiorców i inspirują ich do podejmowania działań.

Vizyble doskonale rozumiemy tę potrzebę. Specjalizujemy się w projektowaniu i tworzeniu wizualizacji danych, które nie tylko przekazują informacje, ale również pobudzają do konkretnych działań. Dzięki naszemu wsparciu, Twoja firma będzie mogła wykorzystać potencjał danych w sposób przystępny i angażujący.

Air traffic in Poland

Niezależnie od tego, czy chcesz stworzyć wizualizacje od podstaw, czy poprawić istniejące, możesz polegać na naszym doświadczeniu. Wspólnie z nami zbudujesz wizualizacje danych, które naprawdę zrobią różnicę. Skorzystaj z naszych usług i przekonaj się, jak nasze wizualizacje danych przyczynią się do skuteczniejszych decyzji biznesowych. 

 

Narzędzia do wizualizacji danych

dane na mapach

Na rynku Business Intelligence istnieje szeroki wybór narzędzi do wizualizacji danych. W Vizyble najczęściej pracujemy w Tableau, które daje wyjątkowe możliwości eksplorowania danych. Szukania głębszych przyczyn, w różnych zestawieniach danych, przy użyciu intuicyjnego naturalnego języka. W różnorodnych narzędziach Tableau możesz wykonać każdą operację na danych i dojdziesz do zaskakujących rezultatów.

Pracujemy również w Power BI, którego zaletą jest możliwość płynnego integrowania danych i przejrzyste planowanie modelu.

Co sprawia, że wizualizacja danych jest skuteczna? 

Prawidłowe wykonanie wizualizacji danych jest warunkiem jej skuteczności. Na początku powinniśmy dokładnie określić jej cel. Tak - wizualizacja danych powinna mieć ustalony przez jej twórcę cel. W przeciwnym razie jest po prostu kreacją graficzną bez przełożenia na działania lub przemyślenia odbiorcy. Najlepszym potwierdzeniem tego czy wizualizacja danych przemawia do jej odbiorcy jest pojawienie się dodatkowych pytań i chęć pogłębienia przez niego wyświetlanych informacji. Jeśli odbiorca w pierwszej kolejności ma trudność ze zrozumieniem jaki jest przedstawiony problem to jest dowód na niezbyt dokładne ustalenie celu czy też niewłaściwe skomponowanie wizualizacji. Dlatego zawsze konfrontuj swoje podejście do prezentacji danych z odbiorcami wtedy będziesz wiedzieć, czy jesteś na właściwej ścieżce. Aby być skutecznym, ważne jest, aby zaprojektować odpowiednie wizualizacje dla swoich danych, aby umożliwić sobie i członkom zespołu interpretację i podejmowanie decyzji na podstawie tego co widzą.

Podkreśl najważniejsze dane

Wiele typów wykresów umożliwia umieszczenie wielu miar i wymiarów w jednym widoku. W wykresach punktowych, na przykład, możesz umieścić miary na osi X lub Y, a także oznaczyć dodatkowe zmienne kolorem, rozmiarem lub kształtem.

Wybór miejsca umieszczenia każdej zmiennej zależy od tego jaki rodzaj analizy wykonujesz i co starasz się podkreślić. Praktyczną zasadą jest umieszczanie najważniejszych danych na osi X lub Y, a mniej ważnych danych zaznaczeniem kolorem, rozmiarem lub kształtem.

wykres punktowy

Zorientuj swoje widoki dla lepszej czytelności

Czasami proste zabiegi mogą mieć ogromny wpływ na ułatwienie odbioru naszej wizualizacji. Na przykład spójrz na widok poniżej.

wykres słupkowy

Czy trudno ci było ustalić, który produkt zajmuje wysokie pozycje w rankingu? Jeśli tak, to prawdopodobnie dlatego, że wszystkie etykiety są zorientowane pionowo. To sprawia, że są trudne do odczytania. Jeśli spotkasz się z widokiem z długimi etykietami, które mieszczą się tylko w pionie, spróbuj obrócić widok.

Zawsze miej na uwadze interes odbiorcy i dobieraj takie techniki aby ułatwić mu życie. Z tego powodu stosuj czytelne tytuły kokpitów, wizualizacji oraz inne opisy, które istotnie poprawiają czytelność i dekodowanie informacji.

Jakie są rodzaje wizualizacji danych?

Poniższa klasyfikacja została przedstawiona przez profesora Bena Shneiderman w artykule pod tytułem “The eyes have it: A task by data type taxonomy for information visualizations” (1996).

Klasyfikacja ta jest ukierunkowana na bardziej abstrakcyjne techniki wizualizacji informacji i jest mniej charakterystyczna dla wizualizacji naukowych, które mogą być wysoce wyspecjalizowane w zależności od dziedziny i które trudniej jednoznacznie skategoryzować.

Wizualizacje czasowe

Wizualizacje danych, które należą do kategorii czasowej spełniają dwa warunki: są liniowe i jednowymiarowe. Wizualizacje czasowe zwykle najczęściej kojarzą się ze znajomymi wykresami liniowymi ale mają bardzo wiele różnych odmian i wariacji. Ich zadaniem jest zaprezentowanie zmiany zjawisk w czasie.

Przykłady wizualizacji danych czasowych obejmują:

 • Wykres osi czasu (timeline)
 • Wykresy liniowe
 • Sekwencje szeregów czasowych
 • Wykres Gantta
 • Wykres obszarowy (area chart)
 • Kalendarz
 • Wykres strumieniowy (stream graph)
 • Diagram łukowy (arc diagram)

 

Wizualizacje hierarchiczne

Wizualizacje danych należące do kategorii hierarchicznej to te, które porządkują dane w grupy i podgrupy. Wizualizacje hierarchiczne najlepiej nadają się do wyświetlania różnych kategorii informacji, które chcemy przedstawić w relacji do całości oraz pokazać koncentrację lub dekompozycję. Przy zbyt wielu poziomach hierarchii mogą być nieczytelne, wtedy przydaje się możliwość wchodzenia w niższe warstwy danych dzięki opcji drill-down, którą oferują różne narzędzia do wizualizacji.

Przykłady hierarchicznych wizualizacji danych obejmują:

 

wizualizacje hierarchiczne

Wizualizacje sieci

Wizualizacje sieciowe są zaawansowanym narzędziem do zrozumienia niehierarchicznych, nieliniowych relacji. Wyobraź sobie mapę połączonych ze sobą węzłów lub punktów, które reprezentują dowolny rodzaj danych — od zasobów i rynków po organizacje i klientów. Łącząc węzły, można szybko zobaczyć wzorce lub klastry w danych i odkryć cenne informacje. Diagramy sieciowe pozwalają zobaczyć, jak różne elementy są połączone, a atrybuty koloru i grubości linii mogą pomóc w wyświetleniu dodatkowych zmiennych.

Przykłady wizualizacji danych sieciowych obejmują:

 • Wykresy macierzowe
 • Diagramy połączeń i węzłów
 • Chmury słów
 • Schematy aluwialne

 

wizualizacje sieci

Wizualizacje wielowymiarowe

Wielowymiarowość wizualizacji oznacza, że wykorzystane są zawsze 2 lub więcej zmienne. Ze względu na wiele współbieżnych warstw i zestawów danych tego typu wizualizacje są zwykle najbardziej efektownym i przyciągającym wzrok sposobem prezentacji danych. Kolejną ich zaletą jest możliwość segmentowania mnóstwa danych, tak by wydobyć kluczowe wnioski.

Przykłady wielowymiarowych wizualizacji danych obejmują:

 • Wykres punktowy
 • Wykres kołowy
 • Diagram Venna
 • Skumulowane wykresy słupkowe
 • Histogramy

 

wizualizacje wielowymiarowe

Wizualizacje geoprzestrzenne

Wizualizacje danych geoprzestrzennych lub przestrzennych odnoszą się do rzeczywistych lokalizacji fizycznych. Proces ich tworzenia polega na nakładaniu na mapy zdefiniowanych obszarów różnych punktów lub siatek. Tego typu wizualizacje danych są powszechnie używane do prezentacji zjawisk w kontekście miejsca ich powstawania.

Przykłady wizualizacji danych geoprzestrzennych obejmują:

 • Mapa przepływu
 • Mapa gęstości
 • Kartogram
 • Mapa cieplna

Dowiedz się więcej o wizualizacji na mapach w na naszym blogu : Custom Polygon Maps tutorial, Wizualizacje na mapach w Tableau

 

wizualizacje geoprzestrzenne

Pozostałe kategorie wizualizacji danych

Ben Shneiderman w swojej publikacji wymienia również dwie dodatkowe klasyfikacje. Pierwsza z nich to wizualizacja 1D, do której możemy zaliczyć listy zorganizowane według określonego porządku danych. Kolejna to wizualizacja 3D czyli wizualizacja wolumetryczna czy też objętościowa, która może być wykorzystywana w medycynie, specjalistycznych badaniach naukowych czy inżynierii.

Wizualizacje danych - sztuka czy nauka?

Wizualizacja danych biznesowych jest ściśle związana z procesem analizy danych i najczęściej wieńczy długi proces zrozumienia, łączenia wielu zestawów danych i ich modelowania. Jest skutecznym sposobem przekazywania złożonych informacji i prezentowania danych w bardziej zorganizowanej formie. Bez względu na zastosowaną metodę wizualizacji może pomóc ludziom szybko analizować i rozumieć duże zbiory danych, co czyni je nieocenionym narzędziem do zrozumienia wszelkiego rodzaju danych. Jest to dziedzina interdyscyplinarna, która łączy zmysł estetyczny z umiejętnością pracowania z danymi. Dobra wizualizacja danych biznesowych wymaga od jej twórcy szczypty ciekawości i umiejętności czytania między wierszami, dostrzegania różnych nieoczywistości.