FREE
TABLEAU
MOCK-UP TEST

Infrastruktura IT podobna jest do infrastruktury budowlanej. Składa się z fizycznych komponentów, które wspierają działania i usługi wymagane przez użytkowników do obsługi potrzeb biznesowych. Istnieją aplikacje obsługujące kluczowe funkcje zdefiniowane przez organizację: jak portal korporacyjny, bramka do autoryzowania użytkowników czy serwis do zgłaszania usterek.

Całość wspierana jest przez serwery obsługujące aplikacje, które rozróżnia się na serwery lokalne, korporacyjne. Korporacyjna przestrzeń IT w wielu przypadkach wykorzystuje centra danych, w których znajdują się serwery przechowujące i udostępniające informacje istotne z perspektywy biznesu bądź funkcjonowania samej infrastruktury IT. Istnieje również infrastruktura sieciowa, która ułatwia dostęp do aplikacji i serwerów dla biznesu. Termin infrastruktura IT to bardzo szerokie pojęcie. Odnosi się do wszystkich komponentów i elementów wspierających zarządzanie i funkcje dostępu do danych i informacji, a także innych usług.

Oceniamy czy infrastruktura informatyczna będzie współdziałać z BI

Wyobraźmy sobie funkcjonowanie dużego miasta. Jego infrastruktura wpływa na komfort życia mieszkańców, jego poszczególne elementy wpływają na koszty utrzymania czy modernizacji. Podobnie jest z infrastrukturą IT Twojej organizacji. Skontaktuj się z nami, żeby zweryfikować czy z naszym "miastem" - organizacją jest dobrze.

Konsultanci Vizyble wielokrotnie pracowali z organizacjami biznesowymi nad poprawą parametrów funkcjonowania infrastruktury IT.

  • W ramach wywiadu, określamy kluczowe problemy organizacji.
  • W dyskusji z właścicielami procesów definiujemy listę problemów, które następnie weryfikujemy pod względem poziomu zaawansowania i stopnia wpływu na biznes.
  • Ustalamy zakres prac do wykonania, technik i technologii, które mają przynieść założony cel.
infrastruktura informatyczna 1

Pomagamy dostosować infrastrukturę informatyczną do celów Business Intelligence

Optymalizacja odnosi się do całej infrastruktury używanej przez organizacje do definiowania strumieni gromadzenia danych, administrowania informacjami i całej technologii wspierającej ich analizę biznesową. Tworzenie wydajnej infrastruktury zależy od zrozumienia różnych składników, które są zaangażowane w tworzenie skutecznych narzędzi analizy biznesowej. Proces jest ogólnie podzielony na trzy obszary: zbieranie danych, zarządzanie informacjami i analiza biznesowa.

Zbieranie danych

Pierwszy obszar dotyczy różnych kanałów i metod zbierania danych z działań prowadzonych w Twojej organizacji. Obejmuje to zrozumienie, jakich danych potrzebują różni użytkownicy, aby spełnić ich wymagania, a także jasne wyobrażenie o jakości, rodzaju i aktualności danych. Ten krok ma zasadnicze znaczenie dla dodania wartości, ponieważ odpowiednie dane dają najlepszy wgląd w BI.

Zarządzanie informacjami

Drugim ważnym elementem jest zarządzanie danymi. Obejmuje to różne aspekty integracji danych, czyszczenia zbiorów danych i kształtowania ogólnych struktur, w których będą przechowywane i administrowane danymi.

Analiza biznesowa

Wreszcie, analiza biznesowa jest częścią architektury organizacji, która analizuje odpowiednio zorganizowane zestawy danych w celu uzyskania szczegółowych informacji. Ten obszar obejmuje korzystanie z analiz w czasie rzeczywistym, wizualizacji danych i innych narzędzi BI.

Jak optymalizujemy infrastrukturę informatyczną?

Niezależnie od typu organizacji dokładnie zaplanujemy strategię gromadzenia danych i ich analizę, aby zoptymalizować strukturę analizy biznesowej. Infrastruktura informatyczna jest fundamentem systemu Business Intelligence. Będzie informować różne obszary projektu, w tym programowanie, wdrażanie i użytkowanie. Jednym z przydatnych sposobów stworzenia wartościowej i wydajnej infrastruktury informatycznej jest rozpoczęcie od rozważenia źródeł danych organizacji i tego, jakie informacje są potrzebne.

Infrastruktura informatyczna w kontekście Business Intelligence jest optymalizowana w zakresie:

  • Przepływów danych, z których będzie korzystać.
  • Twoja organizacja, pomoc w zidentyfikowaniu najlepszych źródeł danych.
  • Wybór najbardziej wydajnego sposobu analizowania danych.
  • Podjęcie decyzji, które dane są cenne i jak je najskuteczniej przechowywać.
  • Wybranie odpowiednich narzędzi do analizy danych, pomóc w zapewnieniu różnych perspektyw dotyczących danych.

Wybranie narzędzi BI korzystnych dla Twojej organizacji, służących przykładowo do przetwarzania języka naturalnego, analizy ad hoc i zapytań, wizualizacji i tworzenia odpowiednich kokpitów menedżerskich BI. Oprogramowanie BI umożliwia użytkownikom organizowanie danych w potrzebnej Ci formie, która zapewnia najbardziej wartościowe możliwe spostrzeżenia.

Magazynowanie i integracja danych

Niezależnie czy w Twoim przedsiębiorstwie lepiej postawić na przechowywanie danych lokalnie (on-premise) czy w chmurze, znamy całokształt rozwiązań. Wesprzemy Twoją organizację poprzez audyt i analizę istniejącego rozwiązania. Stworzymy rekomendacje i plany prac, które umożliwią bezpieczeństwo przechowywania danych i efektywność w ich ładowaniu i transformacji. Po zakończonym wdrożeniu, jesteśmy w stanie wesprzeć organizacje w codziennych lub okresowych pracach utrzymaniowych. Poza pracą z istniejącymi hurtowniami danych, w naszym portfolio posiadamy doświadczenia z tworzeniem architektury dla hurtowni, developowaniem procesów zasilających ETL, ELT, Data Quality.

Hurtownia danych

Hurtownia danych to metoda gromadzenia danych z różnych źródeł i zarządzania nimi w celu zapewnienia wniosków biznesowych. Hurtownia danych jest zwykle używana do łączenia i analizowania danych biznesowych z heterogenicznych źródeł. Stanowi podstawę wdrożenia w późniejszych etapach oprogramowania BI, który służy do analizy danych i raportowania.

Jest to połączenie technologii i komponentów, które pomagają w strategicznym wykorzystaniu danych. Umożliwia elektroniczne przechowywanie dużej ilości informacji przez organizację, tworzenia struktur tabel, które są w stanie posłużyć jako źródła dla nowoczesnych systemów raportowych oraz dla aplikacji które wymagają przetworzonej informacji o danym typie. Hurtownie danych odróżnia od innych obiektów zorientowanie na przekształcania danych w informacje i udostępniania ich użytkownikom w odpowiednim czasie zamiast zwykłego przetwarzania transakcji.

Vizyble dostarcza rozwiązania w oparciu o technologie dopasowane do potrzeb biznesowych bądź ograniczeń organizacyjnych. Mamy doświadczenia z popularnymi silnikami baz danych jak MS SQL i Oracle, pakietami ETL jak Data Stage, Oracle Builder czy SSIS.

Poza zestawami rozwiązań klasycznych, nasze projekty coraz częściej opierają się o dostawców usług chmurowych jak Snowflake, AWS (Redshift, S3, Aurora, Lambda), GCP (BigQuery, Dataprep, Dataflow), MS Azure (Data Factory, Azure SQL DB).

Vizyble specjalizuje się również w oprogramowaniu wspierającym integrację danych – Fivetran – jak również narzędziach do analityki, czyszczenia i transformowania danych – Alteryx, Tableau PrepDowiedz się więcej!