FREE
TABLEAU
MOCK-UP TEST

Infrastruktura informatyczna

Infrastruktura IT podobna jest do infrastruktury budowlanej. Składa się z fizycznych komponentów, które wspierają działania i usługi wymagane przez użytkowników do obsługi potrzeb biznesowych. Istnieją aplikacje obsługujące kluczowe funkcje zdefiniowane przez organizację: jak portal korporacyjny, bramka do autoryzowania użytkowników czy serwis do zgłaszania usterek.

Całość wspierana jest przez serwery obsługujące aplikacje, które rozróżnia się na serwery lokalne, korporacyjne. Korporacyjna przestrzeń IT w wielu przypadkach wykorzystuje centra danych, w których znajdują się serwery przechowujące i udostępniające informacje istotne z perspektywy biznesu bądź funkcjonowania samej infrastruktury IT. Istnieje również infrastruktura sieciowa, która ułatwia dostęp do aplikacji i serwerów dla biznesu. Termin infrastruktura IT to bardzo szerokie pojęcie. Odnosi się do wszystkich komponentów i elementów wspierających zarządzanie i funkcje dostępu do danych i informacji, a także innych usług.

Jak zarządzamy infrastrukturą informatyczną?

 

Wyobraźmy sobie funkcjonowanie dużego miasta. Jego infrastruktura wpływa na komfort życia mieszkańców, jego poszczególne elementy wpływają na koszty utrzymania czy modernizacji. Podobnie jest z infrastrukturą IT Twojej organizacji. Skontaktuj się z nami, żeby zweryfikować czy z naszym "miastem" - organizacją jest dobrze.

Konsultanci Vizyble wielokrotnie pracowali z organizacjami biznesowymi nad poprawą parametrów funkcjonowania infrastruktury IT.

  • W ramach wywiadu, określamy kluczowe problemy organizacji.
  • W dyskusji z właścicielami procesów definiujemy listę problemów, które następnie weryfikujemy pod względem poziomu zaawansowania i stopnia wpływu na biznes.
  • Ustalamy zakres prac do wykonania, technik i technologii, które mają przynieść założony cel.
infrastruktura informatyczna 1