Szkolenie otwarte lub dedykowane dla Twojej firmy

Szkolenie prowadzimy z wykorzystaniem testowej maszyny Tableau Server z opublikowanymi szkoleniowymi zbiorami danych oraz gotowymi raportami dostępnymi dla wszystkich użytkowników.

Szkolenie pozwala zrozumieć i przetestować działanie procesów Tableau Servera. Uczestnicy dowiedzą się o architekturze rozwiązania. W dużej mierze zaprezentowane zostaną wątki dotyczące obsługi contentu i zarządzania nim.

Trener zaprezentuje Use Case’y dla przypadków niewydajnych instancji oraz metod śledzenia problemów wydajnościowych i możliwych rozwiązań.

Zakres szkolenia

 • Nawiązywanie połączenia z danymi
 • Możliwe połączenia do plików i baz danych
 • Tryby pracy Live vs Extract
 • Metadane
 • Łączenie tabel (joins)
 • Scalanie tabel (union)
 • Oczyszczanie danych przy użyciu Data Interpreter
 • Pivot

 • Interfejs Tableau Desktop
 • Sposoby pracy z interfejsem
 • Dimensions vs measures
 • Wykorzystanie „Show Me”
 • Praca z polami typu Date
 • Budowanie 24 podstawowych widoków
 • Analiza danych na mapie
 • Formatowanie wykresów
 • Etykiety, adnotacje, tytuły, captions

 • Koncepcja agregacji i kolejności wykonywania działań
 • Podstawowe kalkulacje arytmetyczne
 • Kalkulacje na polach tekstowych
 • Kalkulacje na polach daty
 • Wyrażenia warunkowe IF

 • Table calculations
 • Filtrowanie
 • Sortowanie
 • Grupowanie
 • Hierarchie
 • Elementy statystyki opisowej: linie trendu, klastrowanie, forecast

 • Omówienie layoutu łączenia wizualizacji na dashboardzie
 • Przywoływanie filtrów
 • Obiekty dashboardu
 • Akcje typu filtr i highlight
 • Tworzenie Story

 • Spakowane workbooki i praca z Tableau Reader
 • Publikowanie na Tableau Server
 • Publikowanie na Tableau Public

 • Co zawiera backup TS
 • Warianty tworzenia kopii zapasowej (opis, wady/zalety)

Zapytaj o szkolenie dedykowane dla Twojej firmy!

Możesz zadać nam dowolne pytania o szkolenie i egzamin Tableau Server Admin w czasie bezpłatnej konsultacji.