Szkolenie dedykowane dla Twojej firmy

Szkolenie Data Science Alteryx skierowane jest do osób, które znają podstawy Alteryx, jednak nie posiadają wiedzy na temat uczenia maszynowego.

Rozpoczniemy od wprowadzenia, czym jest Data Science. Przejdziemy później do podziału analizy danych, ze szczególnym naciskiem na analizę predykcyjną i preskryptywną. Poznasz najważniejsze teorie na temat poszczególnych modeli i ich kategoryzacji (podział na regresję/klasyfikacją oraz na uczenie nadzorowane/nienadzorowane w tym klastrowanie). Dowiesz się jak wykonać wymienione czynności w Alteryx. Porównamy go też z innymi narzędziami.

Proces przeprowadzenia analizy rozpoczniemy od podstawowych narzędzi, jakie oferuje Alteryx, które służą do zrozumienia danych i ich przygotowania. Następnie pokażemy:

 • szeregi czasowe (ARIMA oraz ETS),
 • różne algorytmy uczenia maszynowego,
 • analizę preskryptywną, w tym A/B Testing,
 • symulację oraz optymalizacje.

 

Całość zakończymy własnoręcznym wprowadzaniem skryptów w Pythonie.

Zakres szkolenia

Browse Tool

 • Field Summary Tool
 • Basic Data Profile Tool
 • Contingency Table Tool
 • Analiza rozkładu I zależności (Association Analysis Tool, Distribution Analysis Tool)

Wykresy

 • Histogram
 • Scatterplot
 • Plot of Means
 • Heat Plot

Korelacja

 • Spearman
 • Pearson

 • Random % Sample Tool
 • Record ID Tool
 • Sample Tool

 • ARIMA
 • ETS
 • Inne narzędzia Alteryx (TS Compare Tool, TS Filter Tool, TS Plot Tool)

Regresja

 • Linear Regression

Klasyfikacja

 • Logistic Regression
 • Naïve Bayes

Algorytmy dla regresji i klasyfikacji

 • Decision Tree
 • Forest Model
 • Boosted Model
 • Support Vector Machine
 • Neural Network

Klastrowanie

 • Append Cluster
 • Find Nearest Neighbors
 • Principal Components

Analiza preskryptywna​

 • A/B Testing
 • Optymalizacje
 • Symulacje

Machine Learning Tool Set

 • Assisted Modeling Tool
 • Classification Tool
 • Fit Tool
 • Regression Tool
 • Predict Tool
 • Transformation Tool

Integracja z Python & R​

 • Python Tool
 • R Tool

Zapytaj o szkolenie dedykowane dla Twojej firmy!

Możesz zadać nam dowolne pytanie dotyczące szkolenia Alteryx. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji.