Monitorowanie cen on-line

Co to jest monitorowanie cen?

Monitorowanie cen to cały system informacyjny, który dostarcza niemal w czasie rzeczywistym informacji o aktualnych oraz historycznych cenach własnych oraz konkurencji. Źródłem danych są dane z witryn internetowych, systemów aukcyjnych oraz innych ogólnodostępnych źródeł informacji.

Technicznie rzecz ujmując jest to zestaw procesów i narzędzi do pobierania danych, ich przetwarzania i składowania a na końcu prezentacji w postaci wydajnych analiz i raportów.

Dlaczego monitorowanie cen w Internecie jest ważne, a dla wielu firm może nawet niezbędne?

Dla wszystkich jest jasne, że zmiany zwyczajów zakupowych konsumentów są nieodwracalne i prowadzą do przeniesienia coraz większej ilości i wartości zakupów do Internetu. Nawet jeśli nie dokonujemy zakupu online to Internet jest podstawowym źródłem informacji o ofercie.

Przeniesienie handlu do sieci zostało znacznie przyspieszone poprzez zjawisko pandemii Sars-COV-2. Możemy wręcz mówić o boomie nowych sklepów internetowych, których w 2020 powstało aż 11 tys.

Dla wielu firm, które były zmuszone wstrzymać swoją działalność w miejscach jej fizycznego świadczenia, posiadanie witryny e-sklepu stało się jedną szansą na utrzymanie jedynego przewidywalnego kanału sprzedaży (źródło).

Trend wzrostu branży e-commerce osiąga z roku na rok dwucyfrowe wzrosty nie tylko w Polsce, ale również globalnie (źródło).

Kolejnym argumentem, który powinien wzmocnić konkurencję cenową, jest zapowiadane rozpoczęcie działalności polskiej wersji witryny Amazon. Na wszystkich rynkach, gdzie Amazon jest obecny, jest on kluczowym graczem, na który patrzy cały lokalny rynek e-commerce.

Jakie korzyści biznesowe daje monitorowanie cen?

Jest wiele korzyści, które oferują narzędzia do monitorowania cen takie jak Price Monitor oferowany przez Vizyble. Największą korzyścią biznesową jest wspomaganie podejmowania decyzji dotyczącej formułowania i realizacji strategii cenowych. Brak takiego rozwiązania powoduje ustalanie cen w oderwaniu od konkurencji i rynku, co w konsekwencji może spowodować spadek udziałów rynkowych lub utracony zysk. Price Monitor daje szerokie spektrum informacji historycznych nie tylko o cenach, ale również o dostępności produktów oraz promocjach.

Do głównych korzyści korzystania z Price Monitor możemy zaliczyć:

  1. Zwiększenie zysków – ustalanie optymalnych poziomów cen prowadzi do maksymalizacji zysku. Ponadto nasze narzędzie pozwala wyłapywać „okazje cenowe”, które pojawiają się, gdy cały rynek podnosi ceny, a nasze produkty są dalej oferowane poniżej mediany ceny rynkowej. Taka sytuacja stwarza okazję do realizacji większych zysków.
  2. Oszczędność czasu, a przez to kosztów, a więc znowu zysku – wyobraźmy sobie, że musimy monitorować ceny lodówek kilku głównych producentów w największych sklepach internetowych. Będzie to zapewne kilkaset pozycji, a mówimy tylko o jednej kategorii produktowej. Jakim kosztem i zasobami jesteśmy w stanie spisać te ceny ręcznie do arkusza kalkulacyjnego? Jest to zadanie, którego nie da się zrealizować bez automatycznego rozwiązania.
  3. Działanie proaktywne vs reaktywne – system alertów czuwa abyś nie przeoczył żadnego ruchu swojej konkurencji. Dodatkowo możemy wykorzystać algorytmy do ustalenia rekomendowanego poziomu ceny uwzględniając poziom cen konkurencji, dostępność towaru, wielkość rynku i zmiany w popycie.

Dla jakich organizacji jest monitorowanie cen?

Dla różnych organizacji monitorowanie cen może służyć różnym celom. Na poziomie mikro, dane te mogą być cenne dla organizacji z branży e-commerce, która jest niezwykle konkurencyjna, i mogą stanowić istotny czynnik różnicujący ofertę. Umożliwia to firmom szybkie zrozumienie zmian w cenach i promocjach, co pozwala na szybkie zmiany strategii.

  • Branża e-commerce – to główny sektor, w których Price Monitor pozwala zachować wysoki poziom konkurencyjności.
  • Branża retail – kanał tradycyjny nie może już formułować swoich strategii cenowych w oderwaniu od rynku online. W branży retail istnieje niechciane zjawisko zwane reverse-ROPO (Research Offline, Purchase Online), które polega na zbieraniu informacji na temat produktów w sklepach tradycyjnych i kupowaniu w Internecie. Sklepy tradycyjne muszę dbać o konkurencyjność względem sklepów internetowych.
  • Producenci i dystrybutorzy – producenci są często zainteresowani utrzymaniem określonego zakresu cen swoich produktów i weryfikowaniem, którzy dystrybutorzy degradują marże obniżając znacząco ceny. Czasem producenci ustalają Rekomendowaną Cenę Detaliczną (z ang. RRP Recommended Retail Price) i chcą śledzić odchylenia od rzeczywistych cen.
  • Analitycy rynkowi – dobre narzędzie do monitorowania cen powinno dostarczyć również informacji w skali makro, z której mogą korzystać eksperci branżowi zajmujący się pisaniem raportów rynkowych.
  • Ekonomiści – monitorując różne zmienne cenowe, możemy wykorzystać jako wczesne wskaźniki napięć gospodarczych. Monitorowanie cen online może też służyć ustaleniu poziomu inflacji.

Kto korzysta z monitorowania cen?

W pierwszej kolejności będą to osoby bezpośrednio odpowiedzialne za kreowanie i realizację polityki cenowej, a więc będą to osoby na stanowiskach typu Pricing Manager lub Revenue Manager.

Główną funkcją menedżera ds. cen jest określanie i ustalanie cen produktów i polityki rabatowej w celu utrzymania konkurencyjności i zwiększeniu przychodów. Zakres jego obowiązków może obejmować pomoc w tworzeniu kampanii promocyjnych, współpracy z działami marketingu i rozwoju produktu w celu śledzenia trendów rynkowych.

W celu określenia konkurencyjności cen, aby zapewnić większy wolumen sprzedaży i większe przychody, będą okresowo oceniać ceny konkurencji.

Pośrednio będą to też wszystkie osoby zajmujące się analizowaniem cen czyli najczęściej Brand Manager, Product Manager i Channel Manager.

Przykład jak analizować ceny?

Czas dostarczenia informacji o zmianach cen konkurencji odgrywa kluczową rolę. Dlatego odpowiedź na postawione na początku akapitu pytanie brzmi – na bieżąco i automatycznie. Istotna jest też przystępna forma dlatego, że często mamy do czynienia z dużą ilością danych, a ważne jest abyśmy skupili się na kwestiach najważniejszych.

Poniższy widok prezentuje fragment kokpitu zarządczego dedykowanego śledzeniu ostatnich spadków cen w ramach danej kategorii produktowej, w tym przykładzie będą to telewizory. Dane prezentują ostatnie zmiany cen w dół w stosunku do poprzedniej ceny. Górny panel przedstawia liczbę produktów, które w danym sklepie spadły (1).

kokpit zarzadczy do sledzenia spadkow ostatnich cen

Jak widać dla Retailer 9 spadły ceny siedmiu pozycji. Retailer 7 obniżył ceny aż 18 produktów. Warto sprawdzić na innym widoku, jakie konkretne ruchy za tym idą. Wróćmy jednak do Retailer 9. Punkty na wykresie obrazują spadki konkretnych produktów (2). Położenie względem osi Y informuje o poziomie ceny, a nachylenie odcinka o amplitudzie zmiany w stosunku do ceny poprzedniej. W ten o to prosty sposób jesteśmy w stanie szybko zidentyfikować pozycje o znacznych ruchach. Zaznaczony produkt zanotował obniżkę ceny o ponad 12%. Prześledźmy zatem historię cen produktu dla naszej kohorty sklepów.

historia cen produktu dla kohorty sklepow

Wykres przedstawia poziom cen na przestrzeni 40 ostatnich dni. Od razu widać, że Retailer 9 (1) obniżył cenę do najniższego poziomu względem konkurencji, a poprzednia cena była znacząco powyżej mediany. Patrząc historycznie, można powiedzieć, że cena wróciła do poziomu, który był obserwowany w trakcie poprzedniego miesiąca, gdzie ten sklep również oferował najniższą cenę.

Dysponując taką informacją na bieżąco, możemy podejmować szybkie i świadome decyzje cenowe. Konkurenci naszego przykładowego sklepu mogą lepiej określić jakie podjąć działania. Monitorowanie cen oparte o zestaw kilkunastu dashboard’ów pozwala odpowiedzieć niemal na każde pytanie.

 

Aktualności

Czym jest proces ELT?

Aktualności

Dane przestrzenne na mapach w Tableau cz. 1

X