Zamów
bezpłatną
konsultację
[:pl]Lubimy dzielić się wiedzą. Zapraszamy![:en]We like to share knowledge. Welcome![:]
[:pl]22.01.2020[:en]18.12.2019[:]

[:pl]HRowe rewolucje. Analityka danych kadrowo-płacowych w Tableau[:en]How to liven up the Dashboard? Actions in Tableau.[:]

[:pl]

Dzisiaj HR to nie tylko obszar, który rekrutuje, rozwija i nalicza wynagrodzenia pracownikom. To kluczowy obszar w każdej firmie, a menedżerowie HR są ważnymi partnerami biznesowymi. Do tego, żeby efektywnie zarządzać obszarem potrzebna jest wiedza oparta na danych. Na naszym webinarze zobaczysz jak robią to zespoły HR innowacyjnych firm z różnych branż. Pokażemy przykłady:

  • raportów dedykowanych do monitorowania headcountu,
  • analizy what-if dotyczącej wpływu zmian w płacy minimalnej,
  • talent acquisition funnel.

Zarejestruj się

[:en]

On the webinar you will learn:

     How to engage the recipient?
     What features in Tableau bring dasboards to life?
     How to consciously build shares?

We will provide a solid dose of practical, technical knowledge supported by examples. We will discuss:

     Actions: Filter, Highlight, URL, Parameter, Set, Go to.
     Functionalities: Filters, Parameters, Viz in tooltip, Page functionality

Contact Us

[:]

[:pl]26.02.2020[:en]22.01.2020[:]

[:pl]Jak przenieść świat Excela do Tableau? [:en]HR revolutions. Payroll data analytics in Tableau[:]

[:pl]

Tableau oferuje nową filozofię pracy z danymi i efektywność, która dotąd nie była spotykana w Excelu. Jednak początki pracy z Tableau mogą być trudne zwłaszcza jeśli cały czas próbujemy odwoływać się do swoich przyzwyczajeń ze świata Excela. Postanowiliśmy pokazać jakie są podobieństwa i zasadnicze różnice między dwoma narzędziami. Pokażemy też sporo “tabelek na sterydach”, które w całości wykonane są w Tableau.

[:en]

Today, HR is not only an area that recruits, develops and calculates employees’ salaries. This is a key area in every company and HR managers are important business partners. To effectively manage the area, you need data-based knowledge. On our webinar you will see how HR teams of innovative companies from various industries do it. We will show examples:

     reports dedicated to headcount monitoring,
     what-if analysis regarding the impact of changes in the minimum wage,
     talent acquisition funnel.

Contact Us

[:]

[:pl]18.03.2020[:en]26.02.2020[:]

[:pl]Jak ożywić Dashboard? Akcje (Actions) w Tableau.[:en]How to transfer the world of Excel to Tableau?[:]

[:pl]

Na webinarze dowiesz się:

  • Jak angażować odbiorcę?
  • Jakie funkcje w Tableau ożywiają dasboardy?
  • Jak świadomie budować akcje?

Przekażemy solidną dawkę praktycznej, technicznej wiedzy wspartą przykładami. Omówimy:

  • Akcje: Filter, Highlight, URL, Parameter, Set, Go to.
  • Funkcjonalności: Filtry, Parametry, Viz in tooltip

[:en]

How to transfer the world of Excel to Tableau?

Tableau offers a new philosophy of working with data and efficiency that has never been seen in Excel before. However, the beginning of work with Tableau can be difficult especially if we are constantly trying to refer to our habits from the world of Excel. We decided to show the similarities and fundamental differences between the two tools. We will also show a lot of “tables on steroids”, which are entirely made in Tableau.

Contact Us

[:]