FREE
TABLEAU
MOCK-UP TEST

Spatial analytics - dane geograficzne w retail i zarządzaniu łańcuchem dostaw

Obecny kryzys stwarza bezprecedensowe wyzwania dla retail i zarządzaniu łańcuchem dostaw, które doświadczają ekstremalnych zakłóceń w swojej działalności na całym świecie. Dostosowanie się do zmieniających się potrzeb produktów, analizy czasu jazdy między strefami odgrywa obecnie kluczową rolę w dystrybucji.

 

Na Webinarze dowiesz się jak:
 
  • wykorzystać dane geograficzne i połączyć je z danymi operacyjnymi dzięki Alteryx?
  • monitorować wpływ COVID19 na sprzedaż retail?
  • optymalizować łańcuch dostaw poprzez analizę lokalizacji?

 

Zobacz jak samoobsługowa analiza danych, może zapewnić niezawodny i bezproblemowy proces przygotowania danych i  umożliwia sprostanie warunkom konkurencyjnym.