FREE
TABLEAU
MOCK-UP TEST

Webinar Analiza danych podatkowych

5 listopada, godz. 12.00

Ceny transferowe

Z tego webinaru dowiesz się, jak:

  • Wyciągać dane finansowe z wielu źródeł i przygotować je do analizy
  • Stosować procesy kontrolingu cen transferowych
  • Wdrażać w pełni zautomatyzowany model, aby zapewnić prawidłowe stosowanie marży / polityki cen transferowych
  • Tworzyć wolne od kodu i zautomatyzowane alerty o błędach

 

 Zarejestruj się!  

 

Webinar: Podatki pośrednie, odbył się 29 października

(Jeżeli chcesz dostać nagranie tej części zarejestruj się
, następnie wyślij maila z tytułem 29.10 webinar na info@vizyble.com)

Z tego webinaru dowiesz się, jak:

  • Wyciągnąć dane finansowe z wielu źródeł i przygotować je do analizy
  • Wykonać obliczenia podatkowe dla wielu źródeł danych
  • Tworzyć niestandardowe tabele z wyróżnionymi danymi
  • Łączyć ze sobą różne dane, aby uzyskać przydatne informacje

 

Analizy są istotną częścią efektywnego tworzenia rezerw podatkowych, ale według Aberdeen Group działania podatkowe polegające na gromadzeniu danych zajmują 50% czasu pracy zespołu, a mniej niż 30% zajmują strategiczne analizy podatkowe. W przypadku większości zespołów podatkowych nieefektywne procesy, drogie rozwiązania i mnogość zadań manualnych, wpływają na koszty i godziny pracy, pozostawiając niewiele czasu na analizę strategiczną.

Dołącz do webinarów, aby dowiedzieć się, jak wykorzystać Alteryx do wysoce wydajnej i opłacalnej automatyzacji procesów podatkowych.

 

 

 Zarejestruj się!     

 

 

Rejestracja dostępna na stronie Alteryx. VIZYBLE WSPIERA W PIERWSZYCH KROKACH Z ALTERYX