Webinar Analiza danych podatkowych

Z tego webinaru dowiesz się, jak:

  • Wyciągać dane finansowe z wielu źródeł i przygotować je do analizy
  • Stosować procesy kontrolingu cen transferowych
  • Wdrażać w pełni zautomatyzowany model, aby zapewnić prawidłowe stosowanie marży / polityki cen transferowych
  • Tworzyć wolne od kodu i zautomatyzowane alerty o błędach
  • Wyciągnąć dane finansowe z wielu źródeł i przygotować je do analizy
  • Wykonać obliczenia podatkowe dla wielu źródeł danych
  • Tworzyć niestandardowe tabele z wyróżnionymi danymi
  • Łączyć ze sobą różne dane, aby uzyskać przydatne informacje

 

 Zobacz nagranie!  

 

Analizy są istotną częścią efektywnego tworzenia rezerw podatkowych, ale według Aberdeen Group działania podatkowe polegające na gromadzeniu danych zajmują 50% czasu pracy zespołu, a mniej niż 30% zajmują strategiczne analizy podatkowe. W przypadku większości zespołów podatkowych nieefektywne procesy, drogie rozwiązania i mnogość zadań manualnych, wpływają na koszty i godziny pracy, pozostawiając niewiele czasu na analizę strategiczną.

Dołącz do webinarów, aby dowiedzieć się, jak wykorzystać Alteryx do wysoce wydajnej i opłacalnej automatyzacji procesów podatkowych.

 

 

 Zobacz nagranie!     

 

 

Rejestracja dostępna na stronie Alteryx. VIZYBLE WSPIERA W PIERWSZYCH KROKACH Z ALTERYX