FREE
TABLEAU
MOCK-UP TEST

Raportowanie danych

Raportowanie to cykliczny proces prezentowania Kluczowych Wskaźników Efektywności lub istotnych informacji ich interesariuszom. Raportowanie kiedy nie jest zautomatyzowane jest czynnością bez wartości dodanej. Dlatego koncentrujemy się na dostarczeniu rozwiązań, które zdejmą z Twojego zespołu ten ciężar. Wdrażamy automatyczne raportowanie wszelkiego rodzaju informacji ważnych z punktu widzenia zarządzania firmą.

Jak wspieramy raportowanie danych?

Jeśli raportowanie już funkcjonuje to pracujemy nad tym jak je usprawnić. Każdy proces można zoptymalizować, a raportowanie powinno być całkowicie bezobsługowe. Dokonujemy analizy potrzeb, projektujemy wraz z Klientem szablon raportu. Wykonujmy go w technologii Business Intelligence oraz przygotowujemy odpowiednio środowisko aby raporty były automatycznie zasilane w dane.

Automatyzacja raportowania może polegać na kilku rozwiązaniach.

  • Przygotowanie rozwiązania do gromadzenia danych
  • Zautomatyzowaniu procesu pozyskiwania, obróbki surowych danych (ETL/ELT)
  • Udostępnienie aktualizowanych cyklicznie raportów określonej grupie odbiorców
  • Automatyczna wysyłka statycznych raportów do osób z listy odbiorców (bursting)
  • Udostępnianie plików z raportami w określonej lokalizacji na dyskach sieciowych