FREE
TABLEAU
MOCK-UP TEST

Optymalizacja architektury

Architektura Business Intelligence odnosi się do infrastruktury używanej przez organizacje do definiowania strumieni gromadzenia danych, administrowania informacjami i całej technologii wspierającej ich analizę biznesową. Tworzenie wydajnej architektury zależy od zrozumienia różnych składników, które są zaangażowane w tworzenie skutecznych narzędzi analizy biznesowej. Proces jest ogólnie podzielony na trzy obszary: zbieranie danych, zarządzanie informacjami i analiza biznesowa.

Zbieranie danych

Pierwszy obszar dotyczy różnych kanałów i metod zbierania danych z działań prowadzonych w Twojej organizacji. Obejmuje to zrozumienie, jakich danych potrzebują różni użytkownicy, aby spełnić ich wymagania, a także jasne wyobrażenie o jakości, rodzaju i aktualności danych. Ten krok ma zasadnicze znaczenie dla dodania wartości, ponieważ odpowiednie dane dają najlepszy wgląd w BI.

Zarządzanie informacjami

Drugim ważnym elementem jest zarządzanie danymi. Obejmuje to różne aspekty integracji danych, czyszczenia zbiorów danych i kształtowania ogólnych struktur, w których będą przechowywane i administrowane danymi.

Analiza biznesowa

Wreszcie, analiza biznesowa jest częścią architektury organizacji, która analizuje odpowiednio zorganizowane zestawy danych w celu uzyskania szczegółowych informacji. Ten obszar obejmuje korzystanie z analiz w czasie rzeczywistym, wizualizacji danych i innych narzędzi BI.

Jak optymalizujemy architekturę informatyczną?

Niezależnie od typu organizacji dokładnie zaplanujemy strategię gromadzenia danych i ich analizę, aby zoptymalizować strukturę analizy biznesowej. Architektura Business Intelligence będzie informować różne obszary projektu, w tym programowanie, wdrażanie i użytkowanie. Jednym z przydatnych sposobów stworzenia wartościowej i wydajnej architektury jest rozpoczęcie od rozważenia źródeł danych organizacji i tego, jakie informacje są potrzebne.

Optymalizacja architektury BI dotyczy:

  • Przepływów danych, z których będzie korzystać.
  • Twoja organizacja, pomoc w zidentyfikowaniu najlepszych źródeł danych.
  • Wybór najbardziej wydajnego sposobu analizowania danych.
  • Podjęcie decyzji, które dane są cenne i jak je najskuteczniej przechowywać.
  • Wybranie odpowiednich narzędzi do analizy danych, pomóc w zapewnieniu różnych perspektyw dotyczących danych.

Wybranie narzędzi BI korzystnych dla Twojej organizacji, służących przykładowo do przetwarzania języka naturalnego, analizy ad hoc i zapytań, wizualizacji i tworzenia odpowiednich kokpitów menedżerskich BI. Narzędzia BI umożliwią Ci organizowanie danych w potrzebnej Ci formie, która zapewnia najbardziej wartościowe możliwe spostrzeżenia.