FREE
TABLEAU
MOCK-UP TEST

Kokpity menedżerskie

Kokpity menadżerskie to kluczowe raporty z punktu widzenia zarządzania organizacją czy jej częścią. Są to raporty pokazujące w przejrzysty oraz elegancki sposób najważniejsze wskaźniki oraz ich zmiany, odniesienie do planów, budżetów czy poprzednich okresów raportowych. Wdrożone w odpowiedni sposób mogą być w pełni zautomatyzowane i dostarczane do kluczowych osób w wybranej formie.

 

W jaki sposób wspieramy raportowanie?

W każdej organizacji informacja zarządcza istnieje w prostszej bądź bardziej złożonej formie. Dzięki tym właśnie raportom, dowiadujemy się o kluczowych wskaźnikach i sposobach ich wyliczania oraz o osobach z nich korzystających. Na ich podstawie i w połączeniu z naszym doświadczeniem, możemy zaproponować zestaw kokpitów, które spełnią potrzeby każdego menadżera. Potrzeba informacji oraz podejmowania decyzji w oparciu o dane ciągle wzrasta. Obserwujemy, że wdrożenie kokpitów menedżerskich jest przełomem w podejściu do raportowania u naszych Klientów. Obserwowaliśmy, że firmy, które czerpały informacje zarządcze oraz raportowały główne wskaźniki za pomocą kokpitów menedżerskich zmieniały kulturę pracy z danymi i dochodziły do coraz bardziej pogłębionych analiz.