FREE
TABLEAU
MOCK-UP TEST

Integracja danych

Dzisiejsze organizacje korzystają z kilku do kilkudziesięciu aplikacji, różnych baz danych, środowisk on-premise oraz chmur obliczeniowych. Wiedza o organizacjach jest rozproszona w tym złożonym ekosystemie. Stworzenie pełnego obrazu działalności przedsiębiorstwa, wymaga pozyskania tych danych i zebrania ich w jednym miejscu. Integracja danych polega na projektowaniu i tworzeniu mechanizmów, które pozwalają pozyskiwać dane ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych w sposób automatyczny, bezpieczny i wydajny. Tworzymy tzw.data pipelines po to aby zasilać danymi Data Lake, który później stanowi podstawowe źródło pracy z danymi.

Poprzez źródła wewnętrzne rozumiemy:       

  • bazy danych
  • pliki FTP
  • zdarzenia

Do źródeł zewnętrznych zaliczamy:

  • bazy danych w chmurze
  • aplikacje webowe
  • zdarzenia

W jaki sposób integrujemy dane?

Integrujemy dane z aplikacji webowych, zdarzeń, baz danych on-premise do chmury. Wykorzystujemy do tego technologię Fivetran, która pozwala uzyskać błyskawiczny dostęp do danych takich aplikacji jak:

 

CRM E-commerce  Digital Marketing Service  Events 
Salesforce CRM, Marketing oraz Service Cloud, Pardot

Hubspot CRM

WooCommerce,

Magento

Shopify

Google Ads, Analytics 360, Search Console, Campaign Manager

Facebook Ads, Page Insights, Ad Insights

Adobe Analytics

Eloqua

Mixpanel

Zendesk

Servicenow

ApacheKafka

Webhooks

Fivetran to rozwiązanie, które pozwala zdecydowanie ograniczyć koszty rozwoju i utrzymania takich połączeń. Uwalnia też czas zespołów Data Engineering. Alternatywnie jesteśmy w stanie dostarczyć dedykowane connectory do interfejsów REST API.