FREE
TABLEAU
MOCK-UP TEST

Hurtownie danych

Hurtownia danych to metoda gromadzenia danych z różnych źródeł i zarządzania nimi w celu zapewnienia wniosków biznesowych. Hurtownia danych jest zwykle używana do łączenia i analizowania danych biznesowych z heterogenicznych źródeł. Jest ona najczęściej rdzeniem systemu BI, który służy do analizy danych i raportowania.

Jest to połączenie technologii i komponentów, które pomagają w strategicznym wykorzystaniu danych. Umożliwia elektroniczne przechowywanie dużej ilości informacji przez organizację, tworzenia struktur tabel, które są w stanie posłużyć jako źródła dla nowoczesnych systemów raportowych oraz dla aplikacji które wymagają przetworzonej informacji o danym typie. Hurtownie danych odróżnia od innych obiektów zorientowanie na przekształcania danych w informacje i udostępniania ich użytkownikom w odpowiednim czasie zamiast zwykłego przetwarzania transakcji.

Jak optymalizujemy działanie hurtowni danych?

Hurtownie danych to naturalny komponent naszej pracy. Podczas pracy projektowej spotykamy się z sytuacjami w których hurtownie istnieją i działają niezawodnie, istnieją ale...

  • Stworzone struktury danych nie odpowiadają potrzebom biznesu lub wymaganiom narzędzi raportowych
  • Wydajność hurtowni danych nie jest wystarczająca dla potrzeb organizacji
  • Organizacja nie jest zorientowana w obiektach które są wykorzystywane, zapytaniach które są kierowane do hurtowni, użytkownikach którzy mają dostęp do hurtowni
  • Jak wygląda przepływ danych i metadanych

Dla każdego z powyższych Vizyble jest w stanie dostarczyć rozwiązanie. W naszej metodologii posiłkujemy się etapami:

  • audytu,
  • analizy,
  • tworzymy rekomendacje i plany prac
  • razem z klientem opracowujemy harmonogram i potrzeby kompetencyjno-osobowe.

Po zakończonym wdrożeniu, jesteśmy w stanie wesprzeć organizacje w codziennych lub okresowych pracach utrzymaniowych.  Poza pracą z istniejącymi hurtowniami danych, w naszym portfolio posiadamy doświadczenia z tworzeniem architektury dla hurtowni, developowaniem procesów zasilających ETL, ELT, Data Quality.

Vizyble dostarcza rozwiązania w oparciu o technologie dopasowane do potrzeb biznesowych bądź ograniczeń organizacyjnych. Mamy doświadczenia z popularnymi silnikami baz danych jak MS SQL i Oracle, pakietami ETL jak Data Stage, Oracle Builder czy SSIS.

Poza zestawami rozwiązań klasycznych,  nasze projekty coraz częściej opierają się o dostawców rozwiązań chmurowych jak Snowflake, AWS (Redshift, S3, Aurora, Lambda), GCP (BigQuery, Dataprep, Dataflow), MS Azure (Data Factory, Azure SQL DB).

Vizyble specjalizuje się również w oprogramowaniu wspierającym integrację danych – Fivetran – jak również narzędziach do analityki, czyszczenia i transformowania danych – Alteryx, Tableau Prep. Dowiedz się więcej!