FREE
TABLEAU
MOCK-UP TEST

ETL

ETL to skrót w języku ang. pochodzący od słów extract, transform, load. To trzy rodzaje działań dobrze znane wszystkim pracującym ze źródłami i bazami danych, składające się na trzyetapowy proces. Aktualnie istnieje wiele możliwości zarządzania całym procesem ETL w jednym narzędziu. Narzędzia ETL służą zarówno do esktrakcji, ładowania jak i transformacji danych.

  • Ekstrakcja to proces kopiowania danych z różnych źródeł.
  • Transformacja to proces konwertowania wyodrębnionych danych z ich poprzedniej postaci do takiej, w jakiej muszą się znajdować, tak aby można je było umieścić w innym repozytorium.
  • Ładowanie to proces zapisywania danych w docelowej bazie danych.

ETL przekształca dane przed etapem ładowania, z tego powodu zastosowanie procesu wydaje się być najlepsze, gdy miejsce docelowe wymaga określonego formatu danych. Potrzeba transformowania danych przed ładowaniem może obejmować sytuacje:   rozbieżność obsługiwanych typów danych między źródłem a miejscem docelowym, ograniczone możliwości szybkiego skalowania transformacji danych w miejscu docelowym, ograniczenia bezpieczeństwa blokujące przechowywanie surowych danych w miejscu docelowym.

 

Jak wdrażamy procesy ETL?

Wspieramy wdrożenia procesów ETL w organizacjach każdej branży, które chcą zaoszczędzić czas przeznaczany na żmudne czynności w pracy z danymi. Wykorzystujemy narzędzie Alteryx, w którym wdrażamy automatyczne procesy analizy danych. Dzięki nim nasi klienci zaoszczędzają do kilku godzin pracy dziennie każdego pracownika, który zajmował się danymi lub oczekiwał na przygotowanie danych do analizy. Procesy ETL wdrażamy w taki sposób, aby rozwiązania z zakresu analizy danych dla firm z uwzględnieniem ETL odpowiadały na potrzeby biznesowe organizacji.

Vizyble specjalizuje się w oprogramowaniu wspierającym integrację danych – Alteryx.

Dowiedz się więcej!