FREE
TABLEAU
MOCK-UP TEST

ETL

ETL to skrót w języku ang. pochodzący od słów extract, transform, load. To trzy rodzaje działań dobrze znane wszystkim pracującym ze źródłami i bazami danych, składające się na trzyetapowy proces. Aktualnie istnieje wiele możliwości zarządzania całym procesem ETL w jednym narzędziu. Narzędzia ETL służą zarówno do esktrakcji, ładowania jak i transformacji danych.

  • Ekstrakcja to proces kopiowania danych z różnych źródeł.
  • Transformacja to proces konwertowania wyodrębnionych danych z ich poprzedniej postaci do takiej, w jakiej muszą się znajdować, tak aby można je było umieścić w innym repozytorium.
  • Ładowanie to proces zapisywania danych w docelowej bazie danych.

ETL przekształca dane przed etapem ładowania, z tego powodu zastosowanie procesu wydaje się być najlepsze, gdy miejsce docelowe wymaga określonego formatu danych. Potrzeba transformowania danych przed ładowaniem może obejmować sytuacje:   rozbieżność obsługiwanych typów danych między źródłem a miejscem docelowym, ograniczone możliwości szybkiego skalowania transformacji danych w miejscu docelowym, ograniczenia bezpieczeństwa blokujące przechowywanie surowych danych w miejscu docelowym.

 

Jak wdrażamy procesy ETL?

Wspieramy wdrożenia procesów ETL w organizacjach każdej branży, które chcą zaoszczędzić czas przeznaczany na żmudne czynności w pracy z danymi. Rekomendujemy narzędzie Alteryx, które umożliwiają wspięcie się na poziom automatyzacji w analizie danych. Nasi klienci zaoszczędzają do kilku godzin pracy dziennie każdego pracownika, kto zajmował się danymi lub oczekiwał na rezultaty przygotowania danych do analizy. Tworzymy kompleksowe rozwiązania z zakresu analizy danych dla firm z uwzględnieniem ETL i innych.

Vizyble specjalizuje się w oprogramowaniu wspierającym integrację danych – Alteryx.

Dowiedz się więcej!