FREE
TABLEAU
MOCK-UP TEST

ELT

ELT oznacza „ekstrakcję, ładowanie i przekształcanie” - jest to proces, który przy pomocy przepływów danych umożliwia replikację danych z systemu źródłowego do systemu docelowego, takiego jak hurtownia danych w chmurze.

  • Ekstrakcja to proces kopiowania danych z różnych źródeł.
  • Ładowanie: podczas etapu ładowania przepływ danych przesyła dane ze źródła do systemu docelowego, którym może być hurtownia danych lub data lake.
  • Transformacja: gdy dane znajdą się w systemie docelowym, organizacje mogą przeprowadzać dowolne transformacje, których potrzebują. Często przekształcane są surowe dane na różne sposoby, w celu wykorzystania ich z różnymi narzędziami lub procesami biznesowymi.

Dostępność hurtowni danych w chmurze, które przechowują i przetwarzają dane w sposób opłacalny, zmienia sposób, w jaki firmy zarządzają swoimi danymi analitycznymi. Przejście od lokalnych serwerów do hurtowni danych w chmurze powoduje przejście z ETL do ELT. ELT, które odróżnia się od ETL przesunięciem transformacji na koniec procesu, usprawnia czynność ładowania danych. Organizacje mogą przekształcić swoje nieprzetworzone dane w dowolnym momencie, kiedy jest to konieczne z punktu widzenia odpowiedniego momentu użycia, a nie jako krok w przepływie danych.

Jak wdrażamy procesy ELT?

Wykorzystując ELT firmy muszą posiadać silniki przetwarzania, służące do efektywnego przekształcania danych w samym systemie docelowym.

ELT wydaje się być idealnym rozwiązaniem gdy miejscem docelowym są hurtownie danych w chmurze, takie jak: Amazon Redshift, Google BigQuery, Snowflake, Microsoft Azure.

Wspieramy wdrożenia automatycznych przepływów danych z użyciem narzędzia Fivetran oraz dbt. Polecamy to rozwiązanie ze względu na praktycznie nieograniczone możliwości użycia natywnych konektorów, do każdego źródła danych z kategorii: CRM, Digital Marketing, Service, Events.

Dowiedz się więcej!