Organizacje biznesowe zmagają się z różnymi wyzwaniami. Zanim podjęta zostanie decyzja o zmianie – ulepszeniu, zastąpieniu lub zdegradowaniu danego systemu czy procesu, potrzebna jest precyzyjna wiedza o stanie obecnym. Znając pełne spektrum problemów organizacji, jego przyczyny i niosące zagrożenia (rosnące koszty utrzymania infrastruktury, zawodne serwery, brak skalowania, brak wiarygodności danych w raportach) osoba decyzyjna jest w stanie zdefiniować plan naprawczy i określić jego zakres i etapy realizacji.

W jaki sposób prowadzimy audyty?

Vizyble zapewnia wsparcie w każdej z kategorii audytu w Business Intelligence:

  • Audyt systemów IT (wykorzystanie aplikacji, licencje, etc.);
  • Audyt przepływów danych;
  • Audyt hurtowni danych (wydajność, wykorzystanie, zależności);
  • Audyt bezpieczeństwa danych (dostępy, archiwizacja, DR);
  • Audyt długu technologicznego.

Nasza praca w zakresie audytu opiera się na wywiadzie, dokładnym opisaniu stanu obecnego, kategoryzacji poziomu zagrożenia płynącego z braku działania w kierunku zmiany. Udokumentowana analiza stanu AS IS przekazywana jest do klienta wraz ogólnymi rekomendacjami dotyczącymi zmiany, ulepszenia procesu czy systemu IT.