FREE
TABLEAU
MOCK-UP TEST

Skąd pochodzą dane?

Zbieramy codziennie i udostępniamy naszym klientom dane cenowe i informacje o dostępności produktów ze stron internetowych ponad 20 retailerów i telecomów w Polsce i za granicą. Tworzymy unikalne zbiory danych, przetwarzamy je i wzbogacamy. Obecnie oddajemy do dyspozycji aż 14 kategorii produktowych i ponad 10 tysięcy SKU. Dodatkowo obserwujemy jaka jest dostępność produktów online i w sklepach stacjonarnych.

Platforma analityczna

Dane są kluczowe, ale ważny jest sposób ich prezentacji. Sposób jaki pozwoli szybko podejmować decyzje i dostrzegać istotne trendy. Oferujemy zestaw intuicyjnych, interaktywnych raportów, które mogą stać się twoim codziennym narzędziem pracy w ustalaniu polityki cenowej. Nasze raporty są zaprojektowane według najlepszych standardów wizualizacji danych.

Przykładowe pytania, na które nasza platforma pozwoli odpowiedzieć:

  • Które produkty odnotowały wzrost/spadek cen w krótkim i długim horyzoncie czasowym?
  • Jakie występują “szanse cenowe”?
  • Jak kształtują się koszyki cenowe dla kategorii produktowych?
  • Jak wygląda porównanie cen tych samych produktów między retailerami?
  • Jak wygląda porównanie cen substytucyjnych produktów?
  • Jaka jest dostępność online i offline w sklepach stacjonarnych?
  • Jakie są aktualne promocje?

Dla kogo?

Pricing Monitor jest dla wszystkich, którzy są odpowiedzialni za kreowanie polityki cenowej w różnych kanałach i chcą kontrolować zachowania konkurencji.

Według branż
Retail
Producenci
Dystrybutorzy
e-commerce
Według ról w organizacji
Management
Zarząd definiuje wytyczne polityki cenowej i rentowności
Product Manager
Dba o odpowiednie pozycjonowanie produktu
Pricing Manager
Stoi na straży polityki cenowej
Market Analyst
Potrzebuje dane w skali makro i mikro
Supply Chain
Dbają o wysoką dostępność produktów