Tableau vs. Power BI

Jeżeli już wiesz, że potrzebujesz Business Intelligence aby móc sprawniej podejmować decyzje i z nadzieją wypatrujesz chwili, gdy będziesz klikać w dashboardy, to prawdopodobne stoisz przed wyborem narzędzia do wizualizacji danych. Power BI i Tableau konkurują ze sobą o palmę pierwszeństwa na rynku Business Intelligence, więc weźmiemy te dwa środowiska do analizy i wizualizacji danych pod lupę.

tableau

Jak przeprowadzimy porównanie? 4 kryteria

Istnieje wiele materiałów zestawiających ze sobą Tableau i Power BI w języku angielskim. W tym artykule po polsku znajdziesz porównanie narzędzi według czterech kryteriów, które z naszego punktu widzenia są najważniejsze dla użytkownika i dla całej organizacji.

  • Które z narzędzi zapewnia lepszą analitykę?
  • Które narzędzie oferuje więcej elastyczności i dostosowania do potrzeb użytkownika?
  • Które z narzędzie lepiej wspiera zarządzanie i skalowalność organizacji?
  • W którym narzędzie pomoże Ci rozwinąć umiejętności analityczne?

4 kryteriów są zgodne z obserwacjami naszych konsultantów w Vizyble, którzy tworzą wizualizacje danych od 2007 roku. Posiadają doświadczenie w tworzeniu raportów zarówno w Tableau jak i Power BI. [Sprawdź jak stworzyliśmy i porównaliśmy dwa raporty, jeden w Power BI, a drugi w Tableau. Oba dla tych samych celów analitycznych.]

Nasi konsultanci towarzyszyli firmom w wymianie narzędzi Business Intelligence i są świadomi tego, że narzędzie do wizualizacji danych ma niebagatelny wpływ na sposób myślenia najpierw w jednym zespole, a potem w całym przedsiębiorstwie. Rzadko zdarza się, by generowanie wniosków na podstawie wizualizacji przebiegało w jakimś wyizolowanym fragmencie organizacji. Business Intelligence jest szybko rozwijającą się branżą, między innymi dlatego, że tak silnie wpływa na skalowalność firm.

1. Analityka – lepsza w Power BI czy w Tableau?

Co rozumiemy przez lepszą analitykę? Po pierwsze, lepsza analityka w sposób wyczerpujący informuje użytkowników o tym skąd pochodzą wyniki, które widzą w raporcie. Obserwujemy, że oczywiście nie wszyscy muszą lub chcą to rozumieć i większość użytkowników, którzy zaczynają analizę wizualną w Business Intelligence nawet boi się zapytać o przyczyny wniosków. Z naszego doświadczenia wynika, że jeżeli narzędzie w sposób łatwy i intuicyjny prowadzi do źródeł zwizualizowanych statystyk, to w miarę użytkowania pojawiają się pytania „dlaczego?”. Rozwiniemy to jeszcze w punkcie 4.

Po drugie dobra analityka umożliwia użytkownikom odpowiedzi na pojawiające się pytania na kilku poziomach jednocześnie w jednym narzędziu. Przykładowo potrzebujesz zmienić kalkulacje na danych, które właśnie analizujesz na wizualizacji, możesz to zrobić w tym samym narzędziu nie wracając do arkusza Excel. Inny przykład potrzebujesz poruszać się między kategoriami danych, które widzisz na wykresie, podobnie możesz je zmieniać.

Poruszanie się między różnymi poziomami w analizie danych, to główny czynnik przesądzający o tym czy analiza jest efektywna. To właśnie efektywność waży na oszczędności kosztów operacyjnych i prowadzi do lepszego podejmowania decyzji.

W Tableau i Power BI można analizować dane przy pomocy wizualizacji, jednakże narzędzia te zostały opracowane na zupełnie innych zasadach. Tableau jest silnie nastawione na dynamiczną pracę użytkownika, tak by mógł testować i zmieniać swoje wizualizacje w procesie tworzenia. Z drugiej strony Power BI wymaga bardzo konkretnego planu wizualizacji. Ma to swoje zalety i wady. W Power BI musisz dokładnie wyobrazić sobie wizualizację. Sprawdźmy w poniższym zestawieniu funkcjonalności Tableau i Power BI w zakresie używania prostego języka zapytań.

TABLEAU POWER BI 
Opatentowana technologia VizQL™ - stworzona, aby umożliwić użytkownikom eksplorację danych metodami graficznymi. Zorientowanie na kodowanie - osiągnięcie sukcesu wymaga nauki dwóch różnych języków komputerowych (DAX i M). 
Funkcjonalność „przeciągnij i upuść” ma wpływ na szybkość myślenia – można otrzymywać wyniki testowanych hipotez od ręki. Funkcjonalność oparta na wypełnianiu pustych pól - aby zobaczyć wyniki, trzeba wykonać wiele kroków (zdecydować o wyglądzie wizualnym, określić, jakie pola umieścić w każdym elemencie, zdecydować o formatowaniu). 
Funkcjonalność – zadawanie pytań w prostym języku obliczeń umożliwia błyskawiczne dostosowanie wizualizacji.Tu brak funkcjonalności. Potrzebni są eksperci - proste analizy często wymagają wsparcia IT lub BI ze względu na wiele języków zapytań i nieodłączną złożoność. 
Funkcjonalność przechodzenia między różnymi technikami wizualizacji oraz z poziomu wizualizacji do rekordów umożliwia nieprzerwaną pracę i szybki wgląd w dane. Koncentracja na "przepływie" - płynne/spójne doświadczenie użytkownika. Skupienie się na kodowaniu - nowe wizualizacje wymagają specjalistycznych zestawów kodów tworzonych przez zewnętrznych dostawców. 

Użytkownicy Tableau mogą eksplorować dane, aby znaleźć nieoczekiwane spostrzeżenia i odpowiedzi na nowe pytania bez konieczności korzystania ze wsparcia IT lub specjalistów. Użytkownicy Power BI są zależni od personelu technicznego, który musi napisać kod, aby wykonać niestandardowe analizy, których potrzebują, i często wymagają dodatków do oprogramowania innych firm.

2. Power BI czy Tableau oferuje bardziej elastyczne rozwiązania?

Elastyczność jako składową dobrej analityki poruszyliśmy już w punkcie wyżej. Spojrzeliśmy jednak na ten aspekt od strony użytkownika. Teraz zastanowimy się nad elastycznością całego systemu Business Intelligence w firmie w zakresie połączenia Tableau lub Power BI z różnymi źródłami, systemami operacyjnymi czy innymi narzędziami.

Może zdarzyć się, że z czasem niezbędne będzie wdrożenie lub rekonfiguracja systemu Business Intelligence, z powodu takich zmian jak nowa strategia zarządzania danymi, nowi przełożeni lub powstanie nowych źródeł danych. (To ostatnie jest nieuniknione w dzisiejszej rzeczywistości.) Co wtedy? Jak w takich sytuacjach zadziała środowisko Tableau, a jak Power BI?

Tableau jest rozwiązaniem niezależnym od danych i prowadzonych w związku z nimi inwestycjami. Power BI koncentruje się na migracji klientów w kierunku związania całego firmowego układu danych ze środowiskiem Microsoft. 

 

TABLEAUPOWER BI
Wykorzystaj już istniejące inwestycje - działa w systemie Windows lub Linux, w chmurze publicznej lub lokalnej, albo jako SaaS.Wymuszona migracja do Azure - wdrażanie w chmurze publicznej jest ograniczone do Azure. Jeśli dane nie znajdują się w całości w chmurze, wdrożenie wymaga bramek danych działających lokalnie.
Ten sam interfejs i funkcjonalności - spójny interfejs niezależnie od sposobu wdrożenia.Różne interfejsy - w przypadku zmiany strategii dotyczącej chmury lub danych należy ponownie zaprojektować całą zawartość analityczną.
Nieograniczona łączność z danymi - przełączanie między połączeniami in-memory i live za pomocą jednego kliknięcia.Ograniczone możliwości analityczne - to, co można zrobić, zależy od tego, czy dane są importowane czy podłączone na żywo.

3. Zarządzanie i skalowalność organizacji lepiej wspiera Tableau czy Power BI?

Wybierając narzędzie do wizualizacji danych, warto jest zadać sobie pytanie czy dana opcja będzie wspierała budowanie z czasem większego układu narzędzi danych, tzw. data stack. O ile to naturalne zaczynać od podłączenia Tableau czy Power BI do źródła danych w postaci prostych arkuszy Excel, to lepiej zrobić założenie, że nie będzie tak wiecznie. Co, jeśli dane nie będą spójne a ich przyrost stanie się geometryczny? (Istnieje bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że tak się stanie.)

Z tego powodu Tableau to nie tylko wizualizacja w Desktop. Tableau to środowisko narzędzi analitycznych do przygotowania danych do analizy (Tableau Prep) i katalogowania danych (Tableau Server).

Znamy opinie klientów Power BI, którzy potrzebują więcej sprzętu, aby uzyskać równoważną skalowalność i wydajność w porównaniu z Tableau Server i Prep. Wizualny interfejs Tableau i solidne mechanizmy zarządzania zapewniają administratorom Tableau Server możliwość łatwego zarządzania uprawnieniami w celu rozwoju i adaptacji analityki w skali. Łatwość użycia i przejrzystość Tableau rozciąga się na podejście do zarządzania i skalowalność.

TABLEAUPOWER BI
Łatwa administracja - scentralizowane role i uprawnienia dla witryny.Złożone integracje - administracja jest rozproszona w różnych technologiach.
Holistyczne zarządzanie danymi - przygotowanie danych, katalog danych w pełni zintegrowane z platformą.Wymagane dodatkowe produkty - wynajęcie wysoce technicznych zasobów lub konsultantów w celu wdrożenia układu narzędzi analitycznych.
Dostosowanie architektury Tableau Server do potrzeb i zasobów Twojej organizacji.Ograniczona kontrola - brak możliwości określenia sposobu konfiguracji lub instalacji oprogramowania.
Wypróbuj przed zakupem - upewnij się przed zakupem, że oprogramowanie spełnia Twoje potrzeby.Niedokładne kalkulatory - podejmowanie decyzji o zakupie na podstawie ogólnego kalkulatora, co prowadzi do przyszłych kosztów.

4. Tableau czy Power BI pomoże Ci rozwinąć umiejętności analityczne?

W obliczu tego, że w analizie danych stale coś się zmienia, organizacje wytwarzają i analizują coraz większe ilości danych, powstają nowe narzędzia, to większość analityków danych, z którymi dane nam było pracować, stale poszukuje nowych rozwiązań i pomysłów na efektywne generowanie wniosków oraz unikanie kosztownych błędów. Oczywiście to, jak szybko potrafimy zdobywać nowe umiejętności i wiedzę zależy w dużej mierze od indywidualnych predyspozycji, ale przyjrzymy się, który z dostawców oprogramowania analitycznego tworzy najlepsze warunki do tego, by w sposób bezbolesny i ciekawy nadążać za nieuniknionymi zmianami W Business Intelligence.

Społeczność użytkowników Tableau jest specyficzna wśród całej populacji użytkowników Business Intelligence. Liczebność grupy analizujących dane w Power BI jest większa, ale to Tableau jako jedyne wprowadziło i rozwija standardy w zakresie wsparcia użytkowników. Wybierając Tableau można uczestniczyć w tematycznych grupach użytkowników online, w prezentacjach rozwiązań, pobierać samouczki „how to”. Stworzenie warunków do kontaktu społeczności Tableau ze sobą na wzajem i wiedzą, pozwala organizacjom zmaksymalizować wartość z inwestycji w analitykę. Wiele organizacji dzięki temu pokonuje przeszkody, które spowalniają przyjęcie innych produktów analitycznych.

TABLEAU POWER BI 
Aktywna społeczność licząca ponad 280 podgrup użytkowników w 70 krajach - przyspieszenie adopcji dzięki bezpłatnemu Tableau Public, forom społecznościowym, wydarzeniom jak: Iron Viz, Makeover Monday. Społeczność skoncentrowana na programistach - skupia się na kodowaniu i niestandardowych integracjach. 
Szeroki wachlarz opcji szkoleniowych - w połączeniu z zasobami społecznościowymi zapewnia, że wszyscy użytkownicy są w stanie rozwijać się przynajmniej częściowo samodzielnie. Wymaga specjalistycznej wiedzy - użytkownicy nietechniczni są zależni od specjalistów technicznych w przypadku zaawansowanych zadań. 
Skupienie się wyłącznie na klientach i ich sukcesie – coroczna, globalna, online konferencja Tableau, przyciągnęła ponad 140 000 wirtualnych uczestników w 2019 r. Stosunkowo niewielka wiedza specjalistyczna - ekosystem skupia się na integracjach z Microsoft, a nie na analityce. 
Tableau umożliwia zdobycie 4 certyfikatów, co ma na celu edukację, przyciągnięcie i zatrzymanie największych talentów - Tableau jest jedną z najszybciej rozwijających się umiejętności w zakresie BI na rynku. Możliwość zdobycie jednego certyfikatu z wizualizacji danych, pozostał obszary wiedzy wymagają zatrudniania specjalistów od Microsoftu (nie od Power BI), co skutkuje brakiem pogłębiania umiejętności w zakresie różnych obszarów analizy danych. 

W naszej opinii, kluczowym elementem udanego wdrożenia analityki w skali przedsiębiorstwa jest inwestowanie w pracowników, upewnienie się, że organizacja jest w stanie przyciągnąć i zatrzymać największe talenty, a także zapewnienie odpowiedniego wsparcia dla użytkowników. 

Co jeszcze warto wiedzieć zanim wybierzesz między Power BI i Tableau?

Nie jest tajemnicą, że Power BI jest bardzo tani na wejściu i to zdecydowanie pomaga organizacjom rozpocząć ich drogę w Business Intelligence. Z drugiej strony często widzimy, że firmy, które zaczynają wykorzystywać analitykę wizualną do komunikacji z szerszym gronem odbiorców w firmie lub po prostu zaczynają się rozwijać dzięki wdrożonym analizom, dochodzą do wniosku że Power BI staje się zbyt drogi. Przechodzą wtedy czasami wyboistą drogę zmiany Power BI na Tableau. Dzieje się tak ponieważ, to co wymaga bardziej skomplikowanych operacji jest bardziej czasochłonne i kosztochłonne z użyciem Power BI.

W Vizyble często pracujemy z polskimi firmami produkcyjnymi i widzimy, że ilość danych w tej branży jest coraz większa. Obserwujemy jak nasi klienci z powodzeniem skalują swoje przedsiębiorstwa. Widzieliśmy jak wcześniej brak efektywnej analizy i raportowania utrudniały ich trafne decyzje. Niezależnie od tego jakie narzędzie preferujesz Tableau czy Power BI, wdrożymy nowoczesne i adekwatne do założonych celów wizualizacje oparte o technologie BI (w takich obszarach jak controlling, marketing, sprzedaż, HR), dzięki którym podejmiesz szybkie i przełomowe decyzje oraz efektywnie wykorzystasz dane i czas. Niezależnie od tego, w którą stronę pójdziesz z wyborem narzędzia, możesz skorzystać z bezpłatnej konsultacji.

bezplatna konsultacja vizyble

Rekomendujemy Tableau, ponieważ zawsze stawiamy na rozwój naszych klientów i pomagamy im w dążeniu do samodzielności analitycznej. Spotkaliśmy klientów, którzy już po zakupie narzędzia trafiali do nas z poczuciem, że zostali sami z nowym dla nich wyzwaniem jakim jest nowoczesna analityka. Dlatego wspieramy naszych klientów przekazując im wiedzę metodą warsztatową oraz staranną dokumentacją. Wierzymy, że samodzielność w BI jest możliwa przy odpowiednim transferze wiedzy w trakcie wdrożenia projektu. Tableau, tak jak my, zawsze pomaga zrobić kolejne kroki na przód.

Sprawdź jedyną polską bazę wiedzy o Tableau stworzoną przez doświadczonych konsultantów Vizyble.

Aktualności

Analiza wskaźnikowa

Aktualności

Czym jest odwrotny ETL i dlaczego powstał?

X