FREE
TABLEAU
MOCK-UP TEST

Tableau Prep Workflow

Czym jest Tableau Prep?

Jest to narzędzie służące do obróbki naszych „kłopotliwych” danych. Możemy przy jego pomocy wykonywać wiele różnych operacji, które oczyszczą, ujednolicą i odpowiednio przekształcą nasze dane wejściowe. Zapoznaliśmy się z naszym nowym przyjacielem w artykule o podstawach Tableau Prep.

Workflow

Pisaliśmy o jego funkcjonalnościach oraz krokach, jakie oferuje w celu właściwego przygotowania danych. Wiedza ta była mocno powierzchowna, ale niezbędna do przejścia do części praktycznej. Dziś przejdziemy przez wszystkie konieczne etapy do zbudowania pełnego Workflow na przykładowych danych sprzedażowych dotyczących poszczególnych regionów. Podłączymy się do danych, przyjrzymy się im nieco bliżej, dokonamy czyszczenia, użyjemy unii oraz joina aby je prawidłowo połączyć, uruchomimy przepływ i Voila! Gotowe.
 
Zapraszamy do obejrzenia filmu, na którym najłatwiej będzie pokazać działania krok po kroku.
 

Fragment treści filmu:

Pierwszym krokiem jaki musimy wykonać jest podłączenie się do danych. Niezbędne pliki umieściłam w jednym folderze. Widzimy że dane dotyczące jednego regionu są podzielone na poszczególne lata. Możemy przeciągać pliki z folderu do Connect to Data. Jako pierwszy wybrałam dane z 2015 r. W pierwszym kroku łączymy pliki z danego regionu ze wszystkich lat. Następnie przechodzimy do zakładki Multiple Files. Wybieramy opcję Wildecard union. Sprawdzamy, które pliki Tableau Prep wyszukał automatycznie w danym folderze. Jednakże, widzimy że ty plików jest za dużo, ponieważ nie chcemy łączyć danych z regionu północnego, zachodniego i centralnego. Zależy nam na połączeniu lat 2015, 2016, 2017 i 2018 z regionu południowego. Moim wzorcem jest będzie orders podłoga south z gwiazdką na końcu.

Aktualności

Wykres punktowy, czyli Scatter Plot

Aktualności

Wykresy – 10 podstawowych sposobów na prezentację danych

X