Aktualizacja Tableau 2022.1

Tableau 2022.1 jest nową wersją, jaką Tableau wyda w FY23. Stanowi ona kontynuację wysiłków optymalizacyjnych w procesie kwartalnego wdrażania zmian. Wydanie 2022.1 jest typowo skoncentrowane na kliencie i obejmuje szereg innowacji w obszarach Tableau Server, Online, Desktop, Prep Builder, Data Management i Server Management.

W przypadku Tableau Server zmiany będą przenoszone do środowiska produkcyjnego jedynie dwa razy w roku. To oznacza, że wersja 2022.1 jest pierwszą z dwóch planowanych na ten rok. Tableau w swoich działaniach ma także zaplanowaną szeroką akcje komunikacji mailingowej dotyczącej wydania wersji serwisowej (konserwacyjnej) 2022.1.1., która to szacowana jest na miesiąc po wdrożeniu aktualizacji 2022.1.

Jak ważne zmiany wprowadza aktualizacja Tableau 2022.1?

Wersja 2022.1 zawiera nowe funkcje skupione głównie na poprawie wydajności pracy działów IT tak, by ułatwić im konfigurowanie i zarządzanie wdrożeniami, włączając w to funkcjonalności, jak:

Ask Data Phrase Builder, który wprowadza pewne uproszczenie interakcji i zapytań w języku naturalnym bez konieczności pomocy ze strony działu IT,

New Search Experience, który został przeprojektowany tak, aby wspomagać szybsze i łatwiejsze wyszukiwanie treści oraz poprawę wydajności pracy dashboardów, z jednej strony obejmującą działanie samego widoku, a z drugiej ich interaktywność,

Workbook Optimizer, który umożliwi dogłębną analizę konstrukcji Workbooka oraz dostarczy wskazówki – „best practices” – dla analityków i użytkowników biznesowych,

Backgrounder Resource Limits, które ułatwią działom IT sprawne zarządzanie i ustawianie limitów działania i wykorzystania zasobów i procesów backgroundera dla każdej witryny Tableau Server,

Enterprise Deployment Guidelines, czyli przewodnik, który pomaga zespołom IT wdrażać Tableau z zachowaniem standardowego dla danej branży podejścia do dostępności, wydajności, bezpieczeństwa i zgodności,

Embedded API 3.1 oraz embedded web authoring dla aplikacji analitycznych szeroko wykorzystywanych przez developerów.

Rozszerzona analityka

Ask phrase builder

Tableau czyni szerokie nakłady inwestycyjne na analitykę ogółem, która jest dostępna w zasadzie dla każdego, nawet dla tych, którzy dopiero stawiają w niej swoje pierwsze kroki. Tableau pragnie tym samym zapewnić swoim klientom możliwość szybkiego zdobywania odpowiedzi na nurtujące ich pytania oraz nieograniczone możliwości wyciągania wszelkiego rodzaju coraz to nowszych i ciekawych spostrzeżeń. W tym celu wykorzystuje rozwiązania typu tzw. machine learning, oparte na statystyce, naturalnym języku zapytań (ang NLQ, natural language queries) czy inteligentnemu przygotowaniu danych. Tu pojawia się pojęcie analityki rozszerzonej (ang. Augmented Analytics), która jest swego rodzaju klasą analityki opartej na sztucznej inteligencji (AI) oraz wcześniej wymienionemu machine learning (ML). Oba te aspekty poszerzają możliwości człowieka w zakresie interakcji z danymi na poziomie kontekstowym. Sztuczna inteligencja jest wykorzystywana do tego, by czynić analitykę dostępną dla szerokiego grona odbiorców, dzięki czemu osoby podchodzą do niej z większą ufnością i są bardziej chętne i otwarte na szeroką eksplorację danych czy interakcje. Wszystko to oczywiście ukierunkowane jest na łatwość i szybkość podejmowania przez nich decyzji.

Podsumowując analityka rozszerzona, począwszy od modelowania zautomatyzowanego po zapytania w języku naturalnym, dostarcza solidne i godne zaufania rozwiązania, które mają na celu pomóc organizacjom właściwie wykorzystać rosnącą ilość generowanych danych oraz umożliwić szerszemu gronu odbiorców szeroki dostęp do informacji, aby móc odkrywać nieznane aspekty i budować nowe spostrzeżenia.

Ask Data oryginalnie została wypuszczona w wersji 2019.1. i umożliwiła budowanie zapytań w języku naturalnym oraz odkrywanie wyników w celu lepszej eksploracji wizualizacji danych. Użytkownicy Ask Data (Explorer i Viewer) mogą w swojej pracy natrafiać na trudności związane z tworzeniem i modyfikowaniem wizualizacji z różnych powodów – mogą nie do końca znać dane, mogą posiadać skromne zdolności analityczne, mogą niewłaściwie rozumieć czy w ogóle nie rozumieć, jakie dane są na wejściu i jakie akcje wykonać, aby uzyskać pożądany efekt. Podczas pracy z Phrase Builderem użytkownicy uzyskują pełną kontrolę nad wykonywanymi działaniami. Mogą wykonywać określony zestaw kroków, przeklikiwać się przez różne zestawy pól i filtrów dostępnych w Lens, a nawet budować zapytania dodając je stopniowo w pełni panując nad tym, co robią.

add field add filter

 

To daje im możliwość efektywnego wyrażania potrzeb i intencji i przelewania ich do Ask Data oraz zdobywania kluczowych informacji bez konieczności poświęcania czasu na naukę o tym, jak system działa sam w sobie. 

New Field

new field

 

New Filter

new filter

Zaangażowanie i interakcje

Workbook optimizer

Dla użytkowników końcowych, ich doświadczenie z pracy w Tableau skupia się najbardziej na ich zaangażowaniu i aktywnej interakcji. Mając to na uwadze i patrząc rozwojowo w przyszłość, Tableau dąży do tego, by to doświadczenie cechowały aspekty jak najbardziej pozytywne. Wydajność pracy z Workbookiem odgrywa tu bez wątpienia szczególną rolę zarówno na poziomie indywidualnym pojedynczego użytkownika, jak i organizacyjnym dla całej firmy.

Workbook Optimizer skierowany jest do użytkowników w roli Creator i Explorer. Pomaga on w zrozumieniu wpływu workbooków, które tworzą i publikują, jeszcze przed załadowaniem ich na Tableau Server, Online, Public. Funkcjonalność ta okazuje się niezwykle istotna, ponieważ użytkownicy są w stanie efektywnie korzystać z najlepszych praktyk i wskazówek do projektowania workbooków mając na uwadze wydajność w pracy z nimi na co dzień. Wniosek nasuwa się prosty – jeśli workbook jest wydajny, użytkownicy końcowi, którzy z nich korzystają i pozyskują cenne dla siebie informacje, mają zdecydowanie bardziej pozytywne odczucia.

Ponadto, Tableau będzie wewnętrznie gromadzić dane o tym, jak opublikowane (po raz pierwszy) workbooki są zaprojektowane. To z kolei pomoże w poznaniu i zrozumieniu, w jaki sposób klienci decydują się projektować workbooki i jakie decyzje mają przy tym dla nich największe znaczenie.

Workbook Optimizer skupia się wokół trzech głównych cech: 

  1. Podkreślenie kluczowych cech konstrukcyjnych i projektowych workbooka.
  2. Podkreślenie roli konstrukcji workbooka na jego wydajność.
  3. Edukacja twórców workbooków w zakresie kompromisów, jakie można podjąć w celu optymalizacji wydajności.

Okno do uruchomienia Workbook Optimizera

workbook optimizer

Okno Workbook Optimizera

workbook optimizer

Przykładowy widok z wynikami, które wkomponowują się w najlepsze praktyki (PASSED) 

passed

Przykładowy widok z wynikami, które nie do końca zgodne z najlepszymi praktykami, ale których dostosowania nie będzie miało wpływu na działanie workbooka (TAKE ACTION)

take action

Przykładowy widok z wynikami, które nie do końca są zgodne z najlepszymi praktykami, ale których dostosowanie będzie wymagało pewnych dostosowań w workbooku (NEEDS REVIEW)

needs review

New Search Experience 

Wyniki badań Tableau potwierdzają, że 14% aktywnych użytkowników strony Tableau korzysta z opcji wyszukiwania, co oznacza, że nawigacja na stronie i jej eksploracja odgrywa kluczową rolę w ich doświadczeniach i odczuciach. Sukces wyszukiwania i szybkość uzyskanych wyników są ściśle związane z przywiązaniem i lojalnością użytkownika, a to z kolei ma swoje odzwierciedlenie w ilości odnowionych licencji. Z logicznego punktu widzenia nietrudno jest wytłumaczyć, że znalezienie odpowiednich treści na stronie prowadzi do tego, iż użytkownik czy klient odczuwa wewnętrzną satysfakcję, a czując pewne przywiązanie chętniej powraca do treści, jeśli tylko nadarzy się taka potrzeba.

search

W nowej wersji 2022.1 Tableau Online i Tableau Server zastosowano nowy algorytm wyszukiwarki oraz zmieniono wygląd strony wyszukiwania. Wiele obszarów zostało uproszczonych w oparciu o dotychczasowe doświadczenia klientów w korzystaniu z nawigacji i eksploracji strony, a także w oparciu o potrzeby, jakie były przez nich zgłaszane.

Strona wyszukiwania jest korzystna w szczególności dla użytkowników, którzy przeglądają stronę w poszukiwaniu jakiejś treści, ale nie wiedząc do końca czy one istnieją. Tableau jest świadome tego, że dalsze inwestycje w rozwiązania służące wyszukiwaniu informacji na stronie są w pełni zgodne z ich misją, aby pomagać ludziom w postrzeganiu i rozumieniu danych.

Szereg wysiłków zostanie również nałożony na to, by wewnętrznie śledzić metryki w tym obszarze – Tableau będzie analizować m.in. wskaźnik powodzenia wyszukiwania – czyli, jaki procent sesji wyszukiwania kończy się kliknięciem w treść.

Dwa główne obszary, na których Tableau kładzie największą uwagę:

  • Trafność wyszukiwana została zwiększona – zastosowane inteligentne podejście algorytmiczne pozycjonuje pożądane treści bliżej górnej części wyników wykorzystując przy tym powtarzalność wyszukiwania, popularność, czy inne sygnały jak na przykład to, czy osoba szukająca jest właścicielem treści. Nowa strona wykorzystuje rzeczywisty algorytm trafności i koryguje typowe problemy jak błędy ortograficzne, odstępy, interpunkcja.
  • Jakość doświadczeń użytkowników została poprawiona – całkowicie nowa strona z wynikami wyszukiwania jest szybka i prosta w obsłudze. Filtry, z których użytkownicy najczęściej korzystają, znajdują się na górze strony, co polepsza i ułatwia eksplorację. Zawartość strony jest zoptymalizowana pod kątem najlepszego przeglądania: dane w listach, a treści wizualne na siatce.

Bezpieczeństwo

On-premise Backgrounder Resource Limits

Kwestie bezpieczeństwa informacji oraz kwestie szeroko ujęte w obszarach GRC (ang. Govenrance, Risk and Compliance) są obecne na całej platformie Tableau. Możliwości Tableau w tych obszarach zapewniają w zasadzie samoobsługową analitykę w zakresie konfiguracji, zarządzania i dostosowywania platformy do własnych potrzeb i wymagań.

W wersji 2022.1 te możliwości zarządzania serwerami będą poszerzone tak, aby pomóc działom IT w konfiguracji i zarządzaniu przy wdrożeniach poprzez udostępnienie On-Premise Backgrounder Resource Limits.

Przed zmianami administratorzy serwerów nie mieli możliwości ustawienia limitów czasu działania i współbieżności dla zadań w witrynie Tableau Serwera. W przypadkach, gdy klienci mieli spore obciążenia backgroundera i ograniczone zasoby, było to bardzo uciążliwe i powodowało zacieśnianie się i blokowanie kolejek. Często zdarzało się także, że jedna witryna zużywała większość albo nawet całość zasobów backgroundera, co uniemożliwiało uruchomienie innych zadań. Pomimo, że funkcja ta jest przeznaczona dla administratorów Tableau Server, ma to wpływ na wszystkich użytkowników Tableau Server, a zwłaszcza tych, którzy w głównej mierze polegają na odświeżaniu danych, subskrypcjach i alertach wyzwalanych z danych.

On-Prem Backgrounder Resource Limits usprawni pracę administratorów serwera pozwalając im na konfiguracją i pełną kontrolę sposobów wykorzystania zasobów backgroundera. Należy przy tym pamiętać, że backgrounder jest procesem w Tableau Server, który uruchamia zadania serwera, w tym odświeżanie ekstraktów, subskrypcje, przepływy oraz alerty oparte na danych. Zadania są inicjowane z zaplanowanych zadań i uruchamiane ręcznie za pomocą poleceń „Uruchom teraz”, REST API czy komend tabcmd. Proces backgroundera istnieje również w Tableau Online, ale funkcja ta dostępna jest tylko dla środowisk on-premise.

Wdrożenia

Enterprise Deployment Guidelines

Tableau w swojej wizji stawia mocno na możliwości wyboru i elastyczności. Oferuje najwięcej sposobów prowadzenia wdrożeń – czy to w oparciu o SaaS (Tableau Online i Salesforce Hyperforce), chmurę (AWS / Azure / GCP) i kontenery czy podejście on-premise. Tableau jest w stanie dopasować się do technologii stosowanych w danej firmie, nie narzuca ich w żaden sposób, dzięki czemu firmy zachowują pełną elastyczność na przyszłość, kiedy ich wymagania technologiczne będą się zmieniać i ewoluować. Aby zapewnić jak największe szanse sukcesu podczas wdrażania Tableau Server, Tableau opracował przewodnik zawierający najlepsze praktyki branżowe i wytyczne. Nosi on nazwę Tableau Server Enterprise Deployment Guide (EDG). Przedstawia on wytyczne dotyczące wdrażania scenariuszy korporacyjnych w kontekście architektury referencyjnej. Opracowanie tych wytycznych przez Tableau poprzedzone było szeregiem testów mających na celu sprawdzenie ich zgodności z wzorcami bezpieczeństwa, skali i wydajności, aby odpowiadały najlepszym praktykom branżowym.

Przewodnik w obecnej wersji przedstawia przykładowe wdrożenie systemu AWS / Linux i powinien być wykorzystywany przez doświadczonych administratorów IT w celu wdrożenia zalecanej architektury referencyjnej w dowolnym środowisku data center zgodnym ze standardami branżowymi. Przewodnik jest przeznaczony dla administratorów IT w firmach, którzy mogą potrzebować:

  • wdrożenia Tableau zarządzanego przez IT,
  • zapewnienia zgodności z przepisami branżowymi,
  • wykorzystywać najlepsze praktyki do wdrożeń branżowych,
  • domyślnie bezpiecznego wdrożenia.

Pozostałe

Powiadomienia ze Slacka

Narzędziem, który zdecydowanie poprawia możliwości łączenia się i komunikacji między ludźmi w danej organizacji, jest Slack. W doskonały sposób pozwala on zwiększyć szybkość podejmowania decyzji poprzez aspekt współpracy i odkrywania nowych informacji w czasie rzeczywistym. Firmy decydują się przenosić komunikację z poczty elektronicznej do narzędzi właśnie takich jak Slack chcąc tym samym zintegrować istniejące przepływy z narzędziami współpracy, w których dostępne są możliwości wielorakich interakcji między ludźmi oraz otwartych dyskusji. Nowa wersja Tableau 2022.1. usprawnia proces podejmowania decyzji poprzez uruchomienie powiadomień w Slacku dla:

– Prep – nowa funkcjonalność umożliwia wygodniejszą formę otrzymywania powiadomień. W momencie podłączenia Slacka do Tableau Server, pojawi się nowa opcja w ustawieniach, w której użytkownicy będą mieli możliwość włączenia (albo wyłączenia) powiadomień ze Slacka obok obecnie działających powiadomień w formie emaila. Powiadomienia zostaną uruchomione w momencie błędu lub zawieszenia działania Prep Flow.

– Resource Monitoring Tool (RMT) – poprzednia wersja RMT umożliwiała wysyłanie powiadomień i incydentów jedynie poprzez email. Nowa funkcjonalność rozszerza tą możliwość uwzględniając Slacka. Na stronie Global i Environmental Configuration będzie udostępniony nowy panel, w którym użytkownicy będą mogli ustawić odpowiednio poziom integracji. Spowoduje to, że zaczną napływać do nich powiadomienia na skonfigurowanym kanale Slack za każdym razem, gdy wystąpi incydent o konkretnym poziomie priorytetu/pilności.

Aktualności

Jak osiągnąć efektywność operacyjną przy pomocy Business Intelligence?

Aktualności

Analityka danych produkcyjnych dzięki dashboardom Business Intelligence

X