FREE
TABLEAU
MOCK-UP TEST

Table Calculations cz. 3 – Compute Using

W tym artykule, ostatnim już z serii Table Calculations, przybliżę możliwość formatowania Quick Table Calculations za pomocą opcji Compute Using.
Poprzednie artykuły z serii przedstawiają obszerną wiedzę na temat. W cześci 1 dowiesz się o Grand Totals oraz Sub-Totals, a w części 2 o Quick Table Calculations.

Jak formatować?

Gdy już nasza kalkulacja znajduje się na wizualizacji, istnieją dwa sposoby, żeby formatować to, co dzieje się w Quick Table Calculation. Rozwijamy tym samym pasek opcji przez PPM i naszym oczom ukazują się dwie interesujące nas kategorie.

 

pasek opcji przez PPM

 

Pierwsza z nich to Compute Using. Do drugiej przejdę w dalszej części artykułu, teraz jednak postaram się zastosować każdą z ww. konfiguracji na zbiorze danych Superstore.

Kilka pojęć związanych z Table Calculations

Zanim przejdę jednak do samej konfiguracji, warto zapoznać się z pojęciami, które w znaczący sposób ułatwią zrozumienie jak właściwie działa Compute Using oraz Edit Table Calculation.

Adressing

Table Calculations tym różnią się od Calculated Fields, że używają jedynie wymiarów dostępnych na samej wizualizacji odpowiednio je transformując. Wynikiem tego jest użycie owych wymiarów do określania zakresu oraz kierunku samej kalkulacji.

Zajmijmy się najpierw kwestią adressing fields. Takie wymiary nadają kierunek, w którym przeprowadzona będzie operacja. Tableau automatycznie wykrywa, który z wymiarów może odpowiadać za odpowiednie przecięcie danych, a który za określanie kierunku.

 

wymiar określający kierunek jako wymiar YEAR

 

Dobrze to widać na powyższym rysunku. Tableau uznało wymiar określający adressing (kierunek) jako wymiar YEAR. To wzdłuż niego sumuje wartości, zaczynając raz po raz od nowa po przejściu do następnego wiersza.

Partitioning

To przejście do następnego wiersza jest właśnie operacją partitioning. Definiuje się ją jako określenie zakresu kalkulacji. Tak jak rok nadaje kierunek, tak wymiar CATEGORY wskazuje, kiedy Tableau ma rozpocząć sumowanie i kiedy je zakończyć.

Wielce pomocne okazać się może zapis zapytania SQL do tego konkretnego przykładu. Byłoby to coś takiego:

 

SELECT sum(Sales), Category

FROM Orders

WHERE Year BETWEEN 2015 AND 2018

GROUP BY Category;

 

Jak widać grupowanie, czy też nadawanie tych kawałków określających początek i koniec kalkulacji, zawierają się w wierszu GROUP BY. To według niego agregujemy wartości, nie nadajemy w żaden sposób kierunku operacji.

Compute Using

Z wiedzą o podstawowych pojęciach, przejdźmy do przykładów Compute Using. Przedstawię obraz tego ja wyglądają w Tableau, wraz z określeniem ich kierunku.

Table (across)

Nadajemy kierunek ponownie wzdłuż wymiaru YEAR. Jest to ustawiona wartość domyślna. Od lewej do prawej.

 

Nadawanie kierunku

Table (down)

Kierunek w dół, teraz adressingiem jest wymiar CATEGORY. Każdy kolejny rok wraca z powrotem do początku kalkulowania, tym samym on zajmuje się zakresem (partitioning).

 

nadawanie kierunku w dół

Table (across then down)

Tutaj już jest trochę ciekawiej. Kierunek jest nadawany przez oba wymiaru. W pierwszej kolejności przez wymiar YEAR, a później CATEGORY (w prawo i w dół).

 

nadawanie kierunku przez oba wymiary Year i Category

 

Table (down then across)

I w odwrotnej kolejności. Wpierw dół, a później w prawo.

 

nadawanie kierunku przez oba wymiary Category i Year

 

Pane Down/Across

Jeżeli w naszym przykładzie dodamy jeden wymiar SUB-CATEGORY, możemy dodatkowo operować na wymiarze Pane. Przedstawię tutaj jeden tylko przykład, całość jest taka sama jak w przypadku operowania na Table.

 

operowanie na wymiarze Pane

 

Kierunek nadany jest przez SUB-CATEGORY, tym samym jest to Pane (Down).

Cell

Tableau nadaje zakres jedynie do poszczególnej komórki, nic się nie zmieni w naszym przypadku.

Dimension from Columns/Rows (Category oraz Order Date)

Jeżeli wybierzemy z listy wymiar CATEGORY to będzie on określał kierunek kalkulacji. Ten wybór da takie same efekty jak Table (down). W przypadku Order Date, przesuwać będziemy się w prawo, tak jak było to pokazane w przykładzie Table (across).

Specific Dimensions

Użytkownik ma do wyboru jeszcze jedną opcję i jest nią Specific Dimensions. Tam, wymiary które mają określać kierunek (adressing fields), wybierane są ręcznie. Niewybrane wymiary stają się tymi, które określającymi zakres (partitioning fields).

Warto tutaj włączyć opcję Show calculation assistance.
Będzie ona pomagać w wyborze odpowiednich wymiarów.opcja show calculation assistance

Rozpatrzmy zatem cztery możliwości.

 

 Show calculation assistance.

 Category staje się kierunkiem (Table down)

 

 Compute Using

Year staje się kierunkiem (Table across)

 

Kalkulacje across then down

Sytuacja analogiczna do Table (across then down)

 

Kalkulacje down then across

Sytuacja analogiczna do Table (down then across)

 

Ustawiając opcję Restarting every, można nadać zakres (Partinionig) ręcznie.

W tej zakładce istnieją również inne opcje jak sortowanie, czy też ustawienie różnych poziomów obliczania różnic. Można również dodać następną kalkulację.

Podsumowanie

Na koniec przedstawiam wizualizację wybranych QTB.

 

               

 

W tym artykule przedstawiłem działanie Compute Using z naciskiem na odróżnienie przez użytkownika dwóch istotnych kwestii, tj. partitioning oraz adressing. Temat Quick Table Calculations jest jednym z najistotniejszych, jeżeli chodzi o umiejętne budowanie raportów, czy też wersyfikacje umiejętności przy zdawaniu ewentualnych certyfikatów. Mam nadzieję, że udało mi się tę sprawę nieco rozjaśnić.

 

 

 

Aktualności

Analiza RFM – Python + Tableau

Aktualności

Table Calculations cz. 2 – Quick Table Calculations

X