FREE
TABLEAU
MOCK-UP TEST

Table Calculations cz. 2 – Quick Table Calculations

Jest to druga część serii Table Calculations, gdzie przedstawię funkcjonalność zwaną Quick Table Calculation. Jest to zestaw szczególnie przydatnych kalkulacji dostępnych w Tableau, bez potrzeby ich wcześniejszego definiowania w polach kalkulacyjnych. Dodatkowo, stanowią one często esencję samych raportów jako wskaźniki wzrostu czy spadku różnorakich wartości.

Dostępne szybkie kalkulacje w Tableau

W Tableau dostępnych jest 11 różnych kalkulacji i są to:

 • Running total
 • Difference
 • Percent difference
 • Percent of total
 • Rank
 • Percentile
 • Moving average
 • YTD total
 • Compound growth rate
 • Year of year growth
 • YTD growth

W tym artykule przedstawię siedem pierwszych kalkulacji.

Jak stworzyć Quick Table Calculations?

Stworzenie, nomen omen, Quick Table Calculation jest bardzo szybkie i wymaga jedynie kliknięcia PPM na miarę oraz wybór odpowiedniej kalkulacji.

Quick Table Calculations 

Taka operacja reprezentowana jest przez znak delta. Są to jedynie transformację kalkulacji widocznych na wizualizacji. Nie tworzą nowych pól, jak to ma miejsce w przypadku pól kalkulowanych (ang. Calculated fields).

Quick Table Calculations

Zamieszczam tutaj Story z przykładami poszczególnych kalkulacji. W dalszej części artykuł będę się do nich bezpośrednio odwoływać.

 

Istotnym nadmienienia jest to, że Table Calculations są wykonywane po zastosowaniu wszelkich filtrów.

Percent of Total

Z lewej strony przedstawiony jest wykres ukazujący procentowy udział sprzedaży w każdym roku. Bardzo intuicyjnie można ukazać to również na wykresie stacked bars, który pokazuje procentowy udział dla każdego z regionów. Dzięki temu, że na osi znajduje się sto procent z każdego poszczególnego regionu, wszystkie słupki są zrównane, co pozwala na łatwiejszy odbiór, jednak już bez porównania na poszczególne regiony.

Running Total

Kolejna kalkulacja to Running Total. Nie wymaga ona przesadnego komentarza, wartości sumują się w kolejnych latach, tak jak widać to na linii kolorem niebieskim.

Difference oraz Percent Difference

Na kolejnej stronie wizualizacja pokazuje kolumny z wartościami sprzedaży w szarym kolorze oraz różnice w kolorze niebieskim, z podziałem na odpowiednie odniesienie. Owe odniesienie możliwe jest do ustalenia poprzez funkcję relative to, dostępną w Compute Using. Znajdziemy tam cztery opcje, tj.:

 • Previous – odniesienie do rekordu poprzedniego
 • Next – odniesienie do rekordu następnego (w danym roku jest mniej/więcej niż w roku następnym)
 • First – odniesienie do rekordu pierwszego
 • Last – odniesienie do rekordu ostatniego

Wszystkie one są pokazane na wykresach oraz w tabelce.

Pod nimi znajdują się wartości procentowe, tj. percente difference.

Gwoli wyjaśnienia, wartość 29% w 2017 roku (wykres Previous) oznacza, że jeżeli pomnożymy 129% z wartością znajdującą się w roku 2016 (471K) to otrzymamy wartość z roku 2017.

Rank oraz Percentile

Wykres pokazuje punkty ukazane na dwóch osiach, w których jedna ukazuje Rank (szare kropki) oraz Percentile (niebieskie). Starałem się ukazać tutaj odbicie lustrzane tych dwóch kalkulacji.

Poniższy wykres dodatkowo obrazuje tę własność.

Quick Table Calculations

Quick Table Calculations

 

Jak widać Rank oraz Percentile mają wyraźne podobieństwo. Percetile to w zasadzie Rank w wartościach procentowych. Interpretacja tego pierwszego brzmi: jaki procent roczników ma wartość równą lub wyższą w odniesieniu do danego roku. Gdy spojrzymy na 2018 rok to jest on oznaczony w rankingu jako 1, posiada również wartość 100%. Widzimy tym samym, że każdy inny rok na wizualizacji nie przedstawia wartości wyższej niż on. Otrzymuje on najwyższe podium, zgodnie z kalkulacją Rank.

Moving Average

Średnia ruchoma jest to jedna z ważniejszych kalkulacji. Jest również bardzo intuicyjna, ale warto znać algorytm, jaki za nią stoi. Samo jej zastosowanie wygładza szereg czasowy, więc przy sporej sezonowości istnieje przesłanka do użycia tej właśnie kalkulacji. W przykładzie kolor szary przedstawia wartości rzeczywiste, a niebieski – średnią ruchomą.

Dodatkowo, zamieściłem również konkretne liczby w tabeli dla różnych poziomów średniej. W opcjach Compute Using, użytkownik ma możliwość ustalenia z ilu wcześniejszych wartości, wyciągamy ową średnią, w zależności od tego w jakim stopniu pragniemy wygładzić naszą linię. Użyte wartości to 2, 3 oraz 5. Jest również możliwość uwzględnienia w obliczenia

Widać zatem wyraźnie fenomen wygładzenia szeregu. Wykres obrazuje już raczej ogólny trend, a nie indywidualne okresu wzrostu, czy spadku. Ilość okresów wziętych pod uwagę jest tutaj ustawiona domyślnie przez Tableau na dwa.

Podsumowanie

Przedstawiłem tutaj kilka głównych kalkulacji z Quick Table Calculations. W dalszej części postaram się przybliżyć możliwości konfiguracji ich przy pomocy Compute Using.

Aktualności

Table Calculations cz. 3 – Compute Using

Aktualności

Table Calculations cz. 1

X