Prognozowanie w Tableau

Jest to kolejna część serii artykułów o Data Science w programie Tableau. Po omówieniu regresji liniowej, przejdę tym razem do działu jakim jest prognozowanie w Tableau, następnej opcji z panelu Analytics.

Celem tego artykułu jest przybliżenie, w jaki sposób Tableau przeprowadza prognozowanie oraz omówienie poglądowe jednej z metod. Jest to wstęp do dalszej części artykułów, gdzie postaram się wyjaśnić więcej aspektów teoretycznych związanych z tym zagadnieniem i przedstawić przykłady użycia na wybranych zestawach danych w samym Tableau.

Prognozowanie w Tableau a teoria

Do prognozowania Tableau przeprowadza na szeregach czasowych wygładzanie wykładnicze (exponential smoothing). Istnieje wiele metod, jakie zastosować można w przypadku obróbki szeregu czasowego. Tableau używa ich dokładnie osiem. Są to m.in. model liniowy Holta, model Wintersa, czy najbardziej podstawowy, model Browna. Zgodnie z nazwą, wygładzanie sprowadza się do usunięcia szumu i odpowiedniej wizualizacji przebiegu zmiennej. Można użyć go również we wspomnianym prognozowaniu.

Odpowiednie metryki mierzą to, w jaki sposób sprawdza się dany model i Tableau przed samą wizualizacją wybiera ten z najlepszym wynikiem i go stosuje. Żeby zapoznać się odpowiednio z samą teorią modeli, przybliżę to, w jaki sposób prognozuje się przy pomocy modelu Browna. Wszystkie one operują na wagach i średniej ważonej, tym samym obraz tego przykładu przybliży wgląd na całą resztę.

Wygładzanie wykładnicze metodą Browna (simple exponential smoothing)

Nazewnictwo może być mylące, w dokumentacji spotkałem się właśnie z nazwaniem tego typu wygładzania nazwiskiem Pana Browna oraz wraz z określaniem tego modelu jako prostego wygładzania wykładniczego. W każdym razie, ideą tej metody jest przewidywanie, czy też bardziej profesjonalnie, prognozowanie przyszłych wartości przy użyciu średnich ważonych. Trzeba również wspomnieć tutaj o warunkach, jakie spełnić muszą dane poddane temu wygładzaniu. Metodę Browna używa się w szeregu czasowym, gdzie nie występuje trend oraz sezonowość.

Czym jest trend i sezonowość?

Trend jest to tendencja wartości do wzrostu lub spadku w długim okresie, np. średnia temperatura na Ziemi miałaby trend wzrostowy ze względu na globalne ocieplenie.

Sezonowością można nazwać przewidywalne fluktuacje w danych, np. temperatura w ciągu roku, poddana naturalnemu cyklowi pór roku (zima spadek, lato wzrost, zima spadek, itd.).

Wracając do naszej metody, widzimy w niej dosyć spore ograniczenia. Dane często przedstawiają ww. cechy. Dlatego właśnie Tableau operuje na wspomnianych 8 metodach wygładzania. Metoda Holta stosuje się do danych z trendem, ale za to bez sezonowości. W przypadku modelu Wintera, założenia zakładają występowanie, i sezonowości, i trendu.

 

Wzór

wzór prognozowania

Jak działa prognozowanie w Tableau?

Mając 12 okresów, dla przykładu 12 miesięcy w roku i chcąc przewidzieć wartość Y dla miesiąca trzynastego, najpierw konieczne jest określenie początkowego okresu.

 

prognozowanie w tableau

 

Dla naszego przykładu, będzie to po prostu okres pierwszy t = 1. Postępujemy zgodnie z wytycznymi ze wzorem zapisanym powyżej. Pierwszą wartość
yPt−1
przepisujemy, ze względu na brak danych. Dla okresu drugiego otrzymujemy równanie: 0.2 *232 + 0.8 * 232 = 232. Wpisujemy nowe wartości do tabeli i liczymy dalej. Dla okresu t = 3 po szybkich obliczeniach otrzymujemy wartość 232,4. Po obliczeniu trzynastego miesiąca, tak wygląda wypełniona tabela:

 

prognozowanie w tableau

 

Wartości z kolumny Yt zostały wygenerowane losowo, tym samym interpretacja nie ma tu miejsca bytu. Możemy jednak zauważyć, że niemożliwym byłoby przewidzenie kolejnego okresu t = 14 z powodu braku danych. Lecz z każdą napływającą nową zmienną jesteśmy w stanie ponownie prognozować kolejne miesiące.

Podsumowanie

Starałem się przybliżyć jak wygląda algorytm od samych podstaw. Jest to temat niezwykle rozległy, więc uznając fundamenty za kluczowe, w ten właśnie sposób chciałem pokazać co stoi za najprostszym modelem prognozowania w Tableau. W dalszych częściach rozwinę inne metody i pokażę ich użycie w programie.

Forecast w Tableau

Aktualności

Time Series – Prognozowanie szeregów czasowych w Alteryx

Aktualności

Linia trendu w Tableau

X