FREE
TABLEAU
MOCK-UP TEST

Analityka danych produkcyjnych na dashboardach Business Intelligence

Produkcja wiąże się z wieloma skomplikowanymi procesami. Biorąc pod uwagę niezliczone zmienne w zarządzaniu łańcuchem dostaw, obsługą maszyn czy logistyką, kluczowe znaczenie ma tworzenie odpowiednich połączeń danych, tak aby zachować płynność i aktualność analizy danych i w konsekwencji rentowność przedsiębiorstwa.

W osiągnięciu efektywnej analizy danych coraz częściej firmy produkcyjne stosują metody i narzędzia Business Intelligence (BI), które pomagają im wypełnić lukę informacyjną między systemami i wspierać decyzje oparte na rzetelnych i aktualnych danych.

Analityka biznesowa i związane z nią technologie stały się kluczowym zasobem przedsiębiorstwa, a w Twojej firmie produkcyjnej realizacja celów analitycznych wiąże się z łączeniem danych z takich źródeł jak: systemy planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP), zarządzania relacjami z klientami (CRM), czy internet rzeczy (IoT).

Spis treści:

Analityka danych w procesie produkcyjnym

Istotne wskaźniki dla produkcji – od ręki dzięki Business Intelligence

Dlaczego systemy Business Intelligence są uzupełnieniem ERP w produkcji?

Czego dowiedzą się zarządzający dzięki integracji ERP i BI?

Przykłady dashboardów dla firm produkcyjnych

Analityka danych w procesie produkcyjnym

Proces produkcyjny, niezależnie od tego, jakimi narzędziami (metodami) lean management będzie optymalizowany, powinien być wspierany przez analizę biznesową. Narzędzia klasy BI służą osobom zarządzającym z rożnych perspektyw kluczowych dla przedsiębiorstwa – controlling, finanse lub produkcja, do wyciągania odpowiednich wniosków z danych i wspierają podejmowanie decyzji.

Jak analizować dane produkcyjne z perspektywy dyrektora finansowego?

Dyrektor finansowy po wdrożeniu systemu Business Intelligence, który zintegruje dane finansowe i dane produkcyjne, a następnie zwizualizuje je przy pomocy dashboardów, będzie mógł odpowiedzieć na takie i podobne pytania:

 • Które oddziały firmy generują najwyższe koszty?
 • Które produkty (zlecenia) są najbardziej rentowne?
 • Czy ma gotówkę na bieżące operacje?
 • Ile kosztuje firmę niska jakość produktów?
 • Ile kosztuje firmę obsługa gwarancyjna?

Business Intelligence wspiera również decyzje strategiczne CFO, zapewniając szybkie rozliczanie kosztów pod kątem kalkulacji:

 • marży na klienta,
 • rentowności,
 • rozliczeń między producentami a dystrybutorami.

Im wyższa świadomość potrzeby dokładnego kalkulowania kosztów w przedsiębiorstwie, tym bardziej zaawansowane schematy rozliczeń produkcji i tym precyzyjniej specjaliści z działów finansów, określają wszystkie źródła i nośniki kosztów. Ułatwia to odkrywanie odchyleń i miejsc ich powstawania. Dyrektor finansowy dąży do jak najmniejszych odchyleń od zakładanego technicznego kosztu wytworzenia (TKW).

Analiza z dokładnością co do zlecenia, pozycji, czynności, maszyny, pracownika jest możliwa przy pomocy narzędzi Business Intelligence.

jak rozliczac produkcje

Analiza procesów produkcyjnych z perspektywy dyrektora produkcji

Dyrektor produkcji w celu zoptymalizowania procesów produkcji posługuje się szeregiem analiz, przykładowo: wydajności linii produkcyjnych, opóźnień, wykorzystania maszyn według typów, czasu pracy wydziałów, materiałów według wydziałów, a także czas trwania kroków w procesie produkcji czy odsetek reklamacji. Wykonywanie analiz wymaga specjalistycznej wiedzy i włączenia analityka danych do zarządzania produkcją w przedsiębiorstwie. Stoi on przed wyzwaniem łączenia danych z różnych źródeł, np.: hurtowni danych, systemów ERP, czy danych pochodzących z maszyn i urządzeń używanych w procesie produkcyjnym (IoT). Dzięki systemom Business Intelligence tworzenie analiz dla dyrektora produkcji jest skrócone z tygodni do godzin. Narzędzie Alteryx służy do zarządzania przepływem danych. Analityk danych może w dowolny sposób dodawać lub usuwać źródła danych, bez konieczności przebudowy całego przepływu od nowa.

Dyrektor produkcji na podstawie dostarczonych mu informacji podejmuje wiele decyzji w ograniczonym czasie. Przykładowe pytania, na które znajdzie on szybką odpowiedź na podstawie danych zwizualizowanych w postaci dashboardów.

 • Które linie produkcyjne generują najwięcej odpadów?
 • Gdzie zużywamy najwięcej materiałów?
 • Które wydziały nie posiadają wystarczającej siły roboczej?
 • Czy wszystkie zlecenia realizowane są w założonym budżecie?
 • Jaka jest średnia wydajność procesów produkcyjnych?
 • Gdzie powstają wąskie gardła?
 • Jaka jest jakość produkcji?

rozliczanie produkcji

 

Istotne wskaźniki dla produkcji – od ręki dzięki Business Intelligence

Śledzenie kluczowych wskaźników, od których zależy proces wytwórczy, może przebiegać w czasie rzeczywistym. Można śledzić kluczowy wskaźnik Overall Equipment Effectiveness (OEE), który uwzględnia wykonanie zapotrzebowania przez pracowników, dostępność maszyn, jakość wytworzonych produktów (czyli ilość odpadów i zwrotów z kontroli jakości) na stale odświeżanym dashboardzie na bieżąco.

Produkcja po wdrożeniu dashboardów (inaczej nazywanych kokpitami menedżerskimi) jest kontrolowana na bieżąco. W oparciu o raporty maszynogodzin i roboczogodzin w czasie rzeczywistym na dashboardach, możemy zobaczyć daną czynność na poziomie pojedynczego zlecenia. Można sprawdzić, która maszyna wykonywała w jakim czasie dane zlecenie.

Raporty pomagające analizować wszystkie linie produkcyjne pod względem ilości wyprodukowanych towarów i maksymalnych możliwości danej linii. Ponadto procent odpadów i wynik produkcji na godzinę tej linii, dostępność, planowane i nieplanowane przestoje.

sledzenie przeplywu kosztow

 

Dlaczego systemy Business Intelligence są uzupełnieniem ERP w produkcji?

Decyzje oparte na systemie ERP pozwala na planowanie części operacyjnej zarządzania produkcją, takich jak:

 • planowanie i realizacja zleceń produkcyjnych
 • rejestrowanie wykonania operacji
 • ewidencja kosztów

Natomiast, to co dotyczy części analitycznej jest możliwe w narzędziach BI:

 • analiza kosztów produkcyjnych
 • raporty OEE
 • ocena efektywności produkcji
 • informacja o wynikach działów i projektów

Głównym celem produkcji jest stworzenie produktów zaspokajających potrzeby klientów w sposób racjonalny i zyskowny dla przedsiębiorstwa. Systemy ERP posiadają szerokie możliwości operacyjne. Jednakże systemy ERP nie są w stanie udzielić wielu informacji analitycznych, wspierających generowanie wniosków i podejmowanie decyzji. Natomiast ich integracja z systemem klasy Business Intelligence i idące za tym możliwości tworzenia zestawień danych produkcyjnych z danymi obszaru finansowego może wnieść produkcję na nowy poziom efektywności.

Czego dowiedzą się zarządzający dzięki integracji ERP i BI?

Na podstawie odpowiednio przygotowanych analizy i raportów za pomocą narzędzi Business Intelligence, które łączą dane z systemu ERP z danymi z różnych działów i danymi zewnętrznymi, podjęcie tych przykładowych decyzji może stać się proste.

 • Kiedy zatrudnić nowego pracownika z określonymi kompetencjami?
 • Kiedy należy zakupić nową maszynę?
 • Czy podnieść cenę produktu i o ile?
 • Czy rozpocząć sprzedaż zagraniczną i kiedy?
 • Czy zwiększyć marżę przy kontraktach z konkretnym klientem?

Jeżeli chcesz uzyskiwać szybko odpowiedzi na podobne pytania i rozważasz wdrożenie BI w Twojej firmie, możesz skorzystać z bezpłatnej konsultacji.

bezplatna konsultacja vizyble

Przykłady dashboardów dla firm produkcyjnych

Zwiększenie produkcji i skrócenie przestojów to dwa kluczowe cele firm produkcyjnych. Tableau łączy się z Twoimi danymi dotyczącymi produkcji i przestojów w niemal dowolnym formacie. Poniżej przykład dashboardu w firmie produkującej ropę i gaz. Pierwszy widok koncentruje się na nadzorze produkcji, a drugi prezentuje straty przestojów według lokalizacji, miesiąca, studni wydobywczej i kategorii. Dostosuj widok za pomocą panelu filtrów u góry.

 

Za pomocą tego pulpitu nawigacyjnego możesz w jednym miejscu monitorować dane o wadach produkcyjnych. Możesz analizować defekty według typu, czasu i regionu. Przejdź do szczegółów, aby zobaczyć, która grupa produktów, kategoria i operator spowodowały najwięcej wad. Znajdź źródło problemu za pomocą kilku kliknięć.

Aktualności

Aktualizacja Tableau 2022.1

Aktualności

Case study – raportowanie zarządcze KPI za pomocą dashboardów

X