FREE
TABLEAU
MOCK-UP TEST

Pola kalkulowane (cz. 4)

Jak zacząć panować nad swoją wizualizacją? Pola kalkulowalne to kolejny, bardziej zaawansowany krok. Kiedy czujemy się już dość pewnie z podstawowymi funkcjonalnościami Tableau, naturalnie nasuwa nam się nieco większy stopień wtajemniczenia – pisanie pól kalkulowanych. 

To właśnie one sprawiają, że poza wbudowanymi funkcjami i wszelkiego rodzaju ułatwieniami, jakie oferuje nam narzędzie, możemy w dowolny sposób kształtować nasze dane i łączyć je w celu uzyskania maksymalnie korzystnego efektu. 

Czysto technicznie – jak tworzymy pola kalkulowane? 

zdjecie pola kalkluowalne

 

Jak widzimy na powyższym screenie, najbardziej znanym i podstawowym sposobem tworzenia pola kalkulowanego jest kliknięcie w strzałkę przy zakładce Dimensions i wybranie opcji Create -> Calculated Field. Wtedy własnoręcznie nadajemy mu nazwę.

Możemy również stworzyć pole kalkulowane klikając prawym klawiszem myszy na Wymiar lub Miarę i przechodząc do opcji Creat Calculated Field.

 

zdjecie create field

 

W tym przypadku nazwa Miary lub Wymiaru, z którego wyszliśmy, zostanie automatycznie wpisana do okna pola Kalkulowanego.

Z czego składa się nasze magiczne okienko?

 

zdjecie sekcie pola kalkulowalnego

 

Gdy otworzymy już nasze okno nowego Pola Kalkulowanego, naszym oczom ukażą się poszczególne jego sekcje i funkcjonalności.

 1. Tytuł Pola Kalkulowanego.
 2. Treść Pola Kalkulowanego.
 3. Funkcje podzielone na kategorie.
 4. Opis funkcji.

Jak wynika z 3) oraz 4) w każdej chwili możemy zajrzeć do funkcji z poszczególnej kategorii. Jeżeli natomiast nie pamiętamy, czego dokładnie dotyczy dana funkcja – z pomocą idzie nam jej opis znajdujący się po prawej stronie. Tutaj też możemy zobaczyć, jakie parametry przyjmuje nasza funkcja i czego jej potrzeba do prawidłowego wykonania. W razie kryzysu możemy również zerknąć na przykład zamieszczony poniżej!

Ale po co to wszystko?

Pola kalkulowane tworzymy m.in w celu:

 • Segmentacji danych
 • Konwertowania
 • Agregowania
 • Filtrowania
 • Zliczania wskaźników

Istnieją różne typy pól kalkulowanych takie jak: kalkulacje na podstawowe, kalkulacje tabelaryczne czy kalkulacje Level Of Details. (LOD to obszerny temat dla nieco bardziej zaawansowanych użytkowników, któremu na pewno trzeba poświęcić niejeden osobny artykuł!)

W kalkulacjach używamy różnego rodzaju funkcji, w zależności od zamierzonego celu.

Najbardziej typowe to te zamieszczone na screenie poniżej:

zdjecie type conversion

 

Aby „oswoić” się z funkcjami, bezapelacyjnie będziemy potrzebować trochę czasu. Na pewno nie chodzi o to, żeby wszystkie znać na pamięć i pisać z palca, jednak już na tym etapie warto znać podstawowe kategorie i wiedzieć mniej więcej, jakie możliwości nam dają.

Oprócz typów kalkulacji, kluczowe jest zrozumienie czy kalkulację należy wykonać na poziomie rekordów czy na poziomie zagregowanych miar. Wyniki, które przedstawi Tableau będą całkowicie różne.

Weźmy za przykład próbę policzenia średniej ceny w źródle Sample – Superstore. Musimy zastanowić się jaką miarę chcemy faktycznie skalkulować.

 1. AVG([Sales]/[Quantity]) – policzy średnią arytmetyczną z cen produktów na zamówieniach. Kalkulacja wykonana na poziomie każdego rekordu a potem zagregowana na widoku poprzez średnią.
 2. SUM([Sales])/SUM([Quantity]) – policzy średnią cenę z sumy zamówień, licząc najpierw sumę sprzedaży i dzieląc ją przez sumę ilość produktów dając nam coś w rodzaju średniej ważonej.

Poniżej znajdziecie ściągę na jakich poziomach Tableau może wykonywać kalkulacje. Poziom 1 to rekord, pozostałe 3 wykonywane są na poziomie szczegółowości wizualizacji.

 

zdjecie poziomów kalkulacji w Tableau

Aktualności

Praca z dashboardem (cz.5)

Aktualności

Budowa Dashboardu i Story (cz.3)

X