FREE
TABLEAU
MOCK-UP TEST

Mapa zachorowań na koronawirusa i rozwój data literacy

Wraz z początkiem zagrożenia koronawirusem trendy, które kształtowały się do tej pory w wolniejszym tempie, stały się już nową normalnością dla mas: przejście na home office i podążająca za tym cyfryzacja firm. Technologie mobilne, które umożliwiają korzystanie z aplikacji na każdym urządzeniu. Rozwój  e-commerce i rozwiązania chmurowe dla mniejszych firm. Każdy niezależnie od pokolenia i tego w jakiej organizacji pracuje lub studiuje, odczuł, że jego życia zależy obecnie od komunikacji cyfrowej. Równolegle wzrosła potrzeba analizy danych nie tylko w celu podejmowania decyzji politycznych i biznesowych ale również indywidualnych. Wszyscy zaczęliśmy obserwować mapy zachorowań, które stały się dostępne i czytelne dla mas. Okazało się, że prawie każdy zaczął analizować dane. Zaangażowanie w dane (data literacy według Gartnera) zaczęli demonstrować młodzi ludzie interesujący się danymi, tacy jak 19-letni Michał Rogalski, który samodzielnie zbierał i porównywał dane.

Gartner wyodrębnił pięć poziomów biegłości w zakresie umiejętności korzystania z danych: konwersacja (conversational), umiejętność czytania i pisania (literacy), kompetencja (competency), płynność (fluency) i wielojęzyczność (multilingual). Dzięki mapom w dobie covid. każdy mógł bardzo szybko wejść na poziom pierwszy, to znaczy conversational – rozumienie danych. Warto więc, obserwować zastosowania map zachorowań w wizualizacji danych i wykorzystywać je w innych kontekstach.

Co oferują różne mapy zachorowań?

Wprost proporcjonalnie do rozprzestrzeniania się koronawirusa wzrasta liczba różnych map, które różnią się od siebie sposobami przedstawienia i doboru danych. Pierwsza różnica może dotyczyć różnic w przedstawieniu zasięgu terytorialnego.

zasieg globalny mapy zachorowan

mapa zachorowan w polsce

Różnią się też poziomem szczegółowości. Na tych bardziej szczegółowych rozmieszczenie zakażeń wirusem można prześledzić w podziale na jednostki administracyjne wybranego państwa.

mapa zachorowa z uwzglednieniem powiatow

Niektóre mapy umożliwiają prześledzenie historii rozprzestrzeniania się wirusa przy pomocy dodatkowej osi czasu czy time sliderów. Innym pomysłem na przedstawienie historii zachorowań jest stworzenie filmu złożonego z nagrań mapy real time, gdzie w przyspieszonym tempie można obserwować rozprzestrzenianie się zjawiska.

mapa rozprzestrzeniania sie zachorowan

Mapy na dashboardach, na których posłużono się zakładkami są przejrzyste w odbiorze. Przełączanie zakładek umożliwia przykładowo oddzielenie informacji na temat aktywnych przypadków od ozdrowień lub zgonów.

zakladki na mapie zachorowan

Jakich informacji poszukujemy na mapach zachorowań?

  • Sprawdzamy rozprzestrzenianie się epidemii (w kontekście lokalnym, regionalnym czy światowym);
  • Identyfikujemy miejsca, w których doszło do zakażenia;
  • Weryfikujemy liczbę osób z potwierdzonym zakażeniem, hospitalizowanych, wyleczonych, poddanych kwarantannie oraz liczbę zgonów;
  • Lokalizujemy szpitale zakaźne, punkty szczepień.

Podsumowanie

Mapy są bez wątpienia bardzo dostępnym a jednocześnie efektywnym narzędziem do wizualizacji danych. Z pewnością po doświadczeniach pandemii, będziemy jeszcze częściej wykorzystywać je w innych kontekstach społecznych. Do tej pory były to inne kataklizmy, wojny czy kampanie polityczne, ale można się również spodziewać zainteresowania danymi demograficznymi i środowiskowymi na mapach, o ile takie dane będą w wolnym dostępie. Biznes wizualizuje wiele rodzajów danych na mapach, dane: sprzedażowe, transportowe, zasobowe i wiele innych. Zobacz jak łatwo jest zrobić wizualizacje na mapach w Tableau!

Aktualności

Dane przestrzenne na mapach w Tableau cz. 1

Aktualności

Porównanie Stitch i Fivetran

X