Jak zmaksymalizować wartość danych z Salesforce dzięki Fivetran?

Salesforce to oparte na chmurze narzędzie do zarządzania relacjami z klientami (CRM), które pomaga firmom w nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji z klientami, partnerami i potencjalnymi klientami. Dowiedz się, jak Fivetran może pomóc Ci maksymalnie wykorzystać to niezwykle popularne źródło danych.

Tabele faktów i atrybutów Salesforce umożliwiają przechowywanie danych specyficznych dla danej organizacji. Do standardowych tabel faktów i atrybutów w Salesforce należą: kontokontaktlead i szansa. Można także tworzyć obiekty niestandardowe, aby zapisywać informacje specyficzne dla danej firmy lub branży. Na przykład firma produkująca lody może mieć niestandardowy obiekt o nazwie „smak”, aby śledzić najpopularniejsze smaki lodów dla każdego konta lub klienta. Może wtedy wykonywać obliczenia, aby określić, który smak lodów jest najpopularniejszy.

schemat salesforce ładowanie transformacja

Aby jak najlepiej wykorzystać możliwości Salesforce, warto:

Przeanalizować wszystkie swoje dane Salesforce

Fivetran zaciąga wszystkie podstawowe dane z Salesforce do środowiska obsługującego SQL. Mając dostęp do pełnego zestawu danych, można przekształcać i wyświetlać dane, co pozwala na dogłębne zrozumienie operacji CRM. Jest to proste dzięki narzędziom do analiz biznesowych (Business Intelligence, BI), takim jak  Tableau. Po wybraniu pól takich jak opportunity data początkowa i opportunity data końcowa narzędzie BI przeprowadza w tle transformacje tak, aby dane były czytelne dla użytkownika. Można też zastosować określoną logikę do obsługi brakujących lub niekompletnych danych — za pomocą Fivetran Transformations można zbudować transformację, która będzie pobierać datę początkową i końcową z obiektu umowy (jeśli taki jest dostępny) oraz obiektu wyceny CPQ (jeśli umowa nie została sfinalizowana).

Kolejną przesłanką do kompleksowej replikacji danych z Salesforce jest to, że zestaw danych zawiera obliczone wartości w polach formuł, ale odpowiednie obliczenia nie są przenoszone przy replikacji danych i pola nie są aktualizowane, aby odzwierciedlić zmiany w danych podstawowych. Aby wiernie odtworzyć te pola formuł, konieczna jest replikacja pól używanych do obliczania pól formuł i odtworzenie tych obliczeń w narzędziu BI lub przy użyciu Fivetran Transformations.

Połączyć swoje dane z Salesforce z danymi z innych źródeł

Dane z Salesforce stanowią tylko część przepływu pracy w organizacji. Można je połączyć z innymi źródłami, aby stworzyć kompleksowy obraz interakcji klientów z produktami i usługami firmy. Można na przykład połączyć dane z Salesforce z danymi z oprogramowania wsparcia technicznego, takiego jak Zendesk, aby zobaczyć najbardziej dochodowe zgłoszenia pomocy technicznej i przypisać priorytety wsparciu IT; można też połączyć dane z Salesforce z danymi śledzenia zdarzeń z aplikacji takich jak Mixpanel, aby identyfikować zachowania i klientów, którzy generują największe przychody. Aby zmierzyć sukces swojego lejka marketingowego, można połączyć dane z Salesforce z danymi dotyczącymi reklam z Facebooka, Google, Bing i nie tylko.

Za pomocą konektorów Fivetran można również połączyć dane z Salesforce z danymi z innych źródeł w ramach szerszego ekosystemu Salesforce, obejmującego Salesforce Marketing Cloud, Salesforce Support Cloud i Pardot.

Zwiększyć niezawodność i łatwość obsługi dzięki Fivetran

Interfejs API Salesforce jest bardzo skomplikowany i ma mnóstwo tabel z różnymi mechanizmami aktualizacji i usuwania. Utworzenie i utrzymywanie własnego konektora do integracji danych z Salesforce i innych źródeł to zadanie trudne i czasochłonne. Konektor Salesforce jest jednym z pierwszych, jaki opracował Fivetran. Aby tego dokonać przepracowano każdy przypadek krańcowy u setek klientów. Jego konfiguracja zajmuje tylko kilka minut, a potrafi on replikować dane w sposób ciągły i automatycznie migruje zmiany schematów.

Inne funkcje oferowane przez Fivetran obejmują kontrolę nad poszczególnymi tabelami i polami, które są synchronizowane. Ponadto Fivetran zanonimizuje  zawartości kolumn z wrażliwymi danymi, zaktualizuje przyrostowo, wtedy tabele i pola zachowują dany limit wywołań API. Narzędzie rejestruje każde wywołanie API i transformację SQL.

Fivetran jest narzędziem dla analityków danych, którzy zaczynają swoją pracę z zamiarem generowania obserwacji i opracowywania modeli predykcyjnych, ale często większość czasu poświęcają na wyodrębnianie i przekształcanie danych. Wskazówki zawarte w tym artykule mają pomóc w pominięciu tej czasochłonnej pracy i zajęciu się tym, co jest naprawdę istotne.

Aktualności

Którą hurtownię danych warto wybrać?

Aktualności

Jak Alteryx sprawdza się w procesach ETL? 

X