FREE
TABLEAU
MOCK-UP TEST

Jak CFO może wykorzystać Business Intelligence?

Nowe zadania i rola CFO

Możliwości Business Intelligence dla CFO

 1. Planowanie i analityka biznesowa
 2. Raportowanie operacji
 3. Zarządzanie ryzykiem
 4. Raportowanie i zarządzanie wydatkami
 5. Zarządzanie przepływami pieniężnymi
 6. Zarządzanie bilansem
 7. Zarządzanie przychodami
 8. Zarządzanie rentownością
 9. Poprawa wydajności
 10. Segmentacja klientów

Chmura – elastyczność i bezpieczeństwo

Analityka w czasie rzeczywistym

Korzyści dla CFO

Kiedy CFO jest gotowy na BI?

Nowe zadania i rola CFO

Rola dyrektora finansowego (CFO) bardzo się zmieniła na przestrzeni ostatniej dekady. W obecnym świecie, są oni nie tylko odpowiedzialni za zarządzanie finansami organizacji, ale dodatkowo posiadają obowiązki strategiczne i znaczącą rolę w realizacji celów firmy. Stawia to przed nimi nie lada wyzwania i wymagania w zakresie kontroli danych finansowych w organizacji, a także umiejętności ich analizy pod kątem spostrzeżeń, na których można oprzeć działania firmy. Aby odnieść sukces, dyrektor finansowy potrzebuje odpowiednich narzędzi Business Intelligence.

Wraz z rozwojem technologii Business Intelligence CFO może mieć coraz szerszy i szybszy dostęp do danych – do informacji zarówno operacyjnych, jak i finansowych. Może wykorzystywać dane w celu uzyskania strategicznego wglądu w działalność firmy, w tym w sprzedaż i marketing, zapasy, zakupy i politykę cenową. Suma jego wniosków w różnych obszarach działania firmy może przyczynić się do poprawy wyników biznesowych jako całość. Według raportu Aberdeen Group, 33% liderów finansowych potrzebuje szybszego dostępu do analiz i informacji. Tym, co wyróżnia firmy odnoszące największe wzrosty, jest sposób, w jaki potrafią one wykorzystywać dane, dzięki którym to mogą zyskać wgląd w każdy aspekt działalności gospodarczej przedsiębiorstwa w czasie rzeczywistym. BI z kolei oferuje praktyczny nadzór nad wszystkimi dziedzinami.

cfo obszary pracy

Obszary działań CFO

 

 

Możliwości Business Intelligence dla CFO

Dla dyrektorów finansowych celem analityki biznesowej jest rozwój firmy, bardziej efektywne działanie i zwiększenie przewagi konkurencyjnej. Co równie ważne, BI pomaga liderom wyższego szczebla w lepszym dostosowaniu się do zmiennego otoczenia biznesowego poprzez dostarczanie informacji w czasie rzeczywistym, które wspierają ich w podejmowaniu trafnych decyzji biznesowych.

System Business Intelligence gromadzi dane operacyjne i finansowe w jednym miejscu. Dane są łączone i przetwarzane w analizy w czasie rzeczywistym i wyświetlane na dashboardach umożliwiając decydentom dostrzeżenie trendów, szans i nieprawidłowości.

Rozważając wdrożenie BI w firmie weź pod uwagę 10 funkcjonalności, które są dostarczane każdemu CFO. BI pozwoli Ci lepiej wywiązywać się z planów rocznego budżetu firmy, zapewniać płynność finansową, realizować politykę podatkową i najogólniej mówiąc zarządzać środkami finansowymi firmy.

1. Planowanie i analityka biznesowa

Kokpity, które pokazują budżety i prognozy, to doskonałe narzędzia do wykorzystania przez CFO podczas wyznaczania celów operacyjnych i strategicznych organizacji. Dane są pobierane z trendów biznesowych, przepływów pieniężnych, wyników historycznych, modelowania scenariuszy i analiz wariancji. Bieżącą wydajność można porównać z prognozą, a gdy nie są zgodne, można zbadać przyczyny i wprowadzić ulepszenia.

2. Raportowanie operacji

Kokpity z jednej strony pokazują codzienne operacje, a z drugiej również bieżące i krótkoterminowe potrzeby. Dostrzegając je w czasie rzeczywistym, dyrektor finansowy jest w stanie podejmować szybkie i strategiczne decyzje, które przyniosą korzyści organizacji. Przykładem jest wykorzystanie BI do analizy czasu przepływów finansowych i podjęcie kroków w celu jego skrócenia czasu.

3. Raportowanie i zarządzanie wydatkami

Wskaźniki KPI, tak kluczowe dla działalności firmy, dostarczają na pulpicie nawigacyjnym bogaty zestaw informacji złożony z wyników finansowych organizacji, ale dodatkowo kompleksowo pokazujący sytuację i stanowisko firmy wobec ryzyka kredytowego i rynkowego. Dzięki temu, kierownictwo jest szczegółowo poinformowane, przygotowane i zdolne do szybkiego reagowania na nieprawidłowości. System BI można połączyć bezpośrednio z systemami raportowania wydatków, fakturowania i rezerwacji podróży służbowych.

4. Zarządzanie ryzykiem

Pulpity nawigacyjne, które wyświetlają kluczowe wskaźniki KPI, pokazują wyniki finansowe organizacji, wraz z kompleksowym obrazem ryzyka kredytowego i rynkowego, zapewniają, że kierownictwo jest dobrze poinformowane i zdolne do szybkiego reagowania na nieprawidłowości. Dzięki BI organizacja ma również łatwy dostęp do skompilowanych ocen ryzyka, jeśli pojawi się okazja inwestycyjna lub wniosek organów regulacyjnych.

5. Zarządzanie przepływami pieniężnymi

Dzięki BI menedżerowie mogą automatycznie tworzyć i aktualizować prognozy należności i zobowiązań. Wiedząc, że istnieje nadwyżka lub niedobór gotówki, zespołom łatwiej jest zdecydować, czy skorzystać z nowych możliwości rozwoju, czy zmniejszyć np. skalę produkcji. BI wspiera firmy i ułatwia im analizę kosztów projektów i wydatków ponoszonych na zakup i utrzymanie zapasów.

6. Zarządzanie bilansem

Narzędzia BI mogą odnajdywać, analizować i prezentować wizualnie informacje w sposób, którego nie potrafią tradycyjne arkusze kalkulacyjne. Analizy wizualne mogą być tworzone w oparciu o dane z systemów operacyjnych, finansowych i księgowych organizacji. Czytelne i estetyczne informacje wyświetlane na pulpicie nawigacyjnym dają wgląd w sytuację przedsiębiorstwa równolegle wielu zespołom w szybkim tempie, które zdecydowanie wyprzedza analizę prowadzoną w arkuszach.

7. Zarządzanie przychodami

BI pomaga podejmować decyzje oparte na danych, takimi jak co, komu, kiedy i za ile sprzedawać. Organizacje mogą gromadzić dane na temat konkurencyjnych i historycznych cen, a także współczynników rabatów i rezygnacji z zakupów, aby ustalić odpowiednie ceny i odzyskiwać utracone okazje sprzedażowe. BI może pomóc w zarządzaniu zapasami poprzez zrozumienie przyszłego popytu, określenie sposobów optymalizacji łańcucha dostaw i zaopatrzenia oraz śledzenie zapasów.

8. Zarządzanie rentownością

Rentowność polega na pozyskiwaniu i utrzymywaniu rentownych klientów. BI pozwala lepiej zrozumieć, w jaki sposób zachowania klientów i rentowność są powiązane dzieląc takie elementy, jak rentowność kanału, wpływ rabatów i dożywotni udział w przychodach według grup.

9. Poprawa wydajności

Informacje zebrane za pomocą BI są wykorzystywane do śledzenia wskaźników wydajności takich, jak zysk netto, marże zysku operacyjnego i cykle konwersji gotówki. Stanowią one podstawę do ustalenia kluczowych wskaźników finansowych KPI, które są wyświetlane w czasie rzeczywistym na pulpicie nawigacyjnym wskazują, czy organizacja osiągnie swoje cele.

10. Segmentacja klientów

Dzięki narzędziom ETL i ELT, w ramach technologii BI, organizacja może efektywnie łączyć różne typy danych, które w zestawieniach dają pełny obraz dotyczący poszczególnych segmentów klientów takich, jak ich potrzeby, zainteresowania, nawyki związane z wydatkami, wiek i płeć. Ta wiedza z kolei umożliwia działowi marketingu tworzenie grup docelowych i bardziej spersonalizowanych kampanii, co w efekcie końcowym prowadzi oczywiście do wzrostu sprzedaży.

 

Chmura – elastyczność i bezpieczeństwo

Trendy technologiczne nieustannie się zmieniają. Gdy wydaje Ci się, że korzystasz z najnowszych i najlepszych rozwiązań, zawsze pojawia się coś nowego, co może pomóc Ci stać się jeszcze bardziej decyzyjnym CFO i zapewnić przewagę konkurencyjną firmie. Tak właśnie dzieje się w przypadku hurtowni danych w chmurze. Można osiągać wiele celów analitycznych przy pomocy tradycyjnych hurtowni danych, ale gdy zorientujesz się, że Twoja konkurencja prowadzi znacznie bardziej efektywne działania, przy pomocy jeszcze większej liczby różnych źródeł danych, wdrożenie rozwiązań chmurowych może się okazać niezbędne.

Korzyści takie, jak:

 • możliwość dostosowania platform oprogramowania bez rezygnowania z potrzebnych funkcji czy narzędzi oraz
 • bezpieczeństwo tworzenia kopii zapasowych danych finansowych

są decydującymi czynnikami w wielu firmach, które przeszły do chmury.

Ponadto opracowane dla nich aplikacje internetowe umożliwiły uzyskanie natychmiastowego dostępu do najnowszego oprogramowania, aktualizacji i informacji w dowolnym miejscu, przy niewielkich lub żadnych przerwach w wydajności. Oszczędność kosztów i elastyczność, jaką zapewnia ta nowa infrastruktura, udowadnia, że ​​trend przejścia na chmurę utrzyma się.

Analityka w czasie rzeczywistym

Oprogramowanie chmurowe sprawiło również, że analizy w czasie rzeczywistym są szerzej dostępne. Podobnie jak w przypadku sprawdzania wiadomości lub przeglądania najnowszych cen akcji, CFO ma teraz możliwość szybkiego podglądu wyników swojej firmy. Dostęp do tych informacji pozwala dyrektorom finansowym szybciej identyfikować problemy i szybciej dostarczać rozwiązania, które pozwolą je rozwiązać. Analizy w czasie rzeczywistym dają możliwość natychmiastowej identyfikacji rozwijających się rynków, produktów i innych priorytetów biznesowych.

Cenne wnioski CFO dotyczące zależności między operacjami finansowymi w codziennej działalności firmy można zidentyfikować za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Dzięki tego typu narzędziom dostęp do informacji jest znacząco ułatwiony i przyspieszony, a to pozytywnie wpływa na jakość podejmowanych na ich podstawie decyzji. Co więcej, będziesz bardziej zorientowany na to, co dzieje się w Twojej firmie i tym samym odkryjesz nowe możliwości, które zapewnią Ci przewagę nad konkurencją.

wyniki finansowe

Korzyści dla CFO

W obecnej rzeczywistości obserwuje się rosnący wręcz entuzjazm wśród CFOs, którzy postrzegają analitykę danych jako sposób na zwiększenie zysków. Pierwsze kroki dyrektorów finansowych w Business Intelligence przypominały bardziej patrzenie wstecz, na zasadzie odwzorowania standardowych działań księgowych przy pomocy interaktywnych dashboardów. Dzisiejszy CFO wymaga narzędzi, które nie ograniczają się do tego, co jest widoczne w danych historycznych czy sprowadzają jedynie do kwartalnej i rocznej sprawozdawczości finansowej.

Połączenie wizualizacji danych w takich narzędziach jak Tableau czy Power BI z analityką w czasie rzeczywistym staje się niezbędnych arsenałem w rękach dyrektorów finansowych. Dzięki temu potrafią wyciągać cenne wnioski na poziomie strategicznym, a nie wyłącznie w oparciu o działania transakcyjne. CFO staje się przez to jednym z najbardziej prestiżowych stanowisk i nie przypomina już pracy głównego księgowego. Optymalizowanie struktury kosztów, zabezpieczenie ryzyka kursowego, nadzór nad przygotowaniem rocznego budżetu i planów wieloletnich i wiele innych działań są możliwe w sposób efektywny. W następstwie tego zarząd firmy i kierownictwo podległych działów łatwiej i sprawniej poruszają się wśród otrzymywanych danych, lepiej wysuwają i rozumieją wnioski czy informacje finansowe, a to ułatwia wszystkim dalszą nieograniczoną dyskusję i budowanie prognoz.

Kiedy CFO jest gotowy na BI?

Aby w pełni wykorzystać możliwości BI, dobrze mieć podejście analityczne do każdej decyzji w firmie, chcieć włożyć wysiłek w promowanie kierunku rozwoju – „data-driven”. Warto być otwartym na technologię, pytać o nowe możliwości i wymagać wielu udogodnień, które mogą Ci dać narzędzia. Najważniejsze jest upatrywanie własnego sukcesu w rzetelnym przedstawieniu informacji z najwyższą dbałością o dane.

 

Aktualności

Analiza sprzedaży

Aktualności

Co zyskasz wykorzystując narzędzia BI w przygotowaniu sprawozdań finansowych?

X