FREE
TABLEAU
MOCK-UP TEST

Dashboard template

Jak zoptymalizować swoją pracę poprzez szablon dashboardu?

W wielu organizacjach Tableau wyzwala duże pokłady kreatywności, które przejawiają się przede wszystkim ciekawością w drążeniu danych, ilością pojawiających się pytań ale też mnogością różnych form prezentacji. Jeśli Tableau zaczyna funkcjonować w wielu zespołach to po jakimś czasie okazuje się, że istnieją różne standardy oprawy wizualizacji. Ile twórców tyle różnych preferencji, które czasem znacznie odbiegają od korporacyjnych standardów. W dojrzałych organizacjach przykłada się duże znaczenie na spójność identyfikacji wizualnej dlatego wcześniej czy później dochodzimy do momentu, kiedy musimy ustalić jedną, wspólną kanwę dla naszych dashboardów, której przykładowy widok przedstawiam poniżej.

Kanwa dashboardu w Tableau

Dlaczego warto zrobić szablon kanwy dashboardów Tableau?

Staramy się działać w duchu lean i takie zasady jesteśmy w stanie zastosować pracując z Tableau. Oprócz standaryzacji i spójności, kolejną oczywistą korzyścią będzie oszczędność czasu. Zamiast za każdym razem formatować na nowo te same elementy możemy skorzystać z gotowego szablonu i przejść od razu do procesu analizy danych. Jeśli jesteśmy w stanie spowodować, że użytkownicy nie będą musieli poświęcać na to swojej energii, czasem idąc na skróty, to na pewno to docenią i zwiększy się adopcja narzędzia.

Z drugiej strony, ktoś może zarzucić, że szablon hamuje kreatywność i stanowi ograniczenie. Dlatego standaryzując wygląd kanwy, dajmy również użytkownikom przestrzeń do eksperymentowania i rozwijania swoich pomysłów. Natomiast szablony stosujmy konsekwentnie w oficjalnych, produkcyjnych wersjach dashboardów.

Co składa się na kanwę dashboardu w Tableau?

Przede wszystkim są to elementy standardowej identyfikacji wizualnej.

  1. Rozdzielczość – innymi słowy wielkość naszej kanwy wyrażona w pikselach
  2. Rodzaj czcionek i ich wielkość
  3. Kolorystyka
  4. Logotyp

Warto również przemyśleć czy należy wprowadzić standard innych elementów stałych.

  1. Nagłówek
  2. Stopka
  3. Inne elementy graficzne
  4. Umiejscowienie kontenera filtrów, parametrów

Nie są to oczywiście wszystkie elementy, które czasem podlegają standaryzacji. Mogą istnieć wytyczne do tego jak prezentować wartości liczbowe, pieniężne oraz oznaczenia odchyleń pozytywnych i negatywnych.

W kolejnym artykule dowiecie się jak zbudować template (szablon), który możecie wielokrotnie używać i rozpowszechniać w swoich organizacjach jako standard kanwy dashboardu.

 

Aktualności

Jak stworzyć szablon dashboardu w Tableau – 7 kroków

Aktualności

Ankieta NPS – jak pokazać jej wyniki?

X