Custom Polygon Maps Tutorial

Tableau świetnie radzi sobie z wizualizacją danych na mapie ale wyobraźmy sobie, że chcemy zaprezentować dane w bardzo niestandardowym układzie przestrzennym. Na przykład, dane o zatowarowaniu wyrobów chcemy oglądać na planie magazynu. W ten sposób chcemy odwzorować fizyczny rozkład miejsc składowania. Jeśli chcecie zwizualizować dane na planie dowolnego obszaru jest to bardzo proste. Ta funkcjonalność nazywa się Custom Polygon Maps.

Przykładów wykorzystania tej techniki jest bardzo wiele i na Tableau Public można znaleźć bardzo kreatywne zastosowania. Ciekawym przykładem jest wizualizacja cen biletów na mapie sektorów stadionu podczas Super Bowl wykonana przez Ryan’a Sleeper’a.

W realiach biznesowych najczęściej spotykamy się z wizualizacją:

 • Magazynów i rotacji asortymentu
 • Obszaru produkcji ze wskazaniem obłożenia maszyn w celu identyfikacji wąskich gardeł
 • W branży retail rozkład półek sklepowych ze wskazaniem „shelf life”

Co to jest Polygon?

Polygon (pl. wielokąt) to obszar wyznaczony przez punkty na siatce współrzędnych X i Y połączone w odpowiedniej sekwencji oraz wypełniony jednolitym kolorem. W ten sposób możemy tworzyć i wizualizować w Tableau dowolne kształty.

Co będzie nam potrzebne oprócz Tableau?

 • Obraz z rzutem prostopadłym, który użyjemy jako tło mapy oraz wykorzystamy do wytyczenia obszarów, które wypełnimy kolorem na podstawie wartości w danych. Obraz musi mieć taką wielkość, aby dobrze się wpisywał w layout dashboardu np. 950×650 pikseli.
  rzut prostopadly
 • Drawing Tool lub inne oprogramowanie np. Adobe Ilustrator, które pozwoli nam na ustalenie współrzędnych punktów na poligonie. Drawing Tool to jedno z przydatnych narzędzi do Tableau stworzony i udostępnionych przez firmę Interworks.
 • Odrobina cierpliwości – w zależności jak szczegółowo i jak wiele obszarów chcemy wytyczyć może to nam zająć dłuższą chwilę, ale raz wykonana robota może być wielokrotnie wykorzystana.
 • Dane, które chcemy zwizualizować na poligonie np. ważona ilość dni na zapasie.

Krok po kroku – Custom Polygon Maps

1. Ładujemy obraz do Drawing Tool.

2. Każdy z obszarów jaki chcemy wyznaczyć oznaczamy punktami tak jak działkę oznacza się tyczkami. W przypadku krzywizn ilość punktów będzie wpływała na dokładność odwzorowania łuków. Każde kliknięcie powoduje ustalenie współrzędnych punktu wyrażonych w pikselach. Zamknięcie obszaru odbywa się poprzez ponowne oznaczenie pierwszego punktu na naszym obszarze.

Drawing Tool pozowala na definiowanie współrzędnych punktów, ścieżek i wreszcie poligonów.

Wyznaczone współrzędne kopiujemy do Schowka a później do pliku Excela lub CSV. Mamy gotowe najważniejsze źródło danych.

3. Podłączamy dane do Tableau. Bazę poligonów rozszerzymy o dodatkowe cechy. W tym przypadku numer storage location, zone czyli rodzaj opakowań w strefie

4. W kolejnym kroku dodajemy rzut magazynu jako obraz tła.
Menu: Map → Background Images → Źródło ze współrzędnymi

Wskazujemy ścieżkę obrazu z rzutem. Istotne tutaj będą dwie rzeczy:

 • Zmapowanie współrzędnych X i Y z właściwymi polami
 • Określenie wielkości obrazu. Najlepiej niech wielkość pokrywa się z jego rozdzielczością wtedy wpisujemy wartości maksymalne w polach Right i Top.

W opcjach dodatkowych warto wybrać ‘Always Show Entire Image’ wtedy obraz zawsze będzie wypełniał całą dostępną przestrzeń.

Zatwierdzamy zmiany i nasz obraz pojawia się na liście oraz jako wizualizacja.

5. Wywołujemy polygon

Przeciągamy miarę x do kolumn, y do wierszy, wymiar shape id na Detail, point id na Path. Widzimy czy nasze obszary poprawnie się rozrysowały.

Ukrywamy oś X i Y.

6. Dodajemy źródło danych z zapasem według storage location.

7. Blendujemy źródła
Menu: Data → Relationships → Źródło ze współrzędnymi

8. Na rzucie możemy wykorzystać wartości miar z Secondary data source Przeciągamy Avg.days on stock na Color a Packagings do Tooltip

W ten sposób nasza wizualizacja jest gotowa.

Aktualności

Tableau Prep vs Tableau Desktop

Aktualności

Łatwe raportowanie wyników kampanii Google Ads i Facebook Ads  

Aktualności

Skuteczne kampanie marketingowe oparte na danych

Aktualności

Aktualizacja Tableau 2023.3

X