Aktualizacja Tableau 2022.2

Aktualizacja Tableau 2022.2 będzie pierwszym wydaniem, które jest następstwem zmian w harmonogramie aktualizacji Tableau Server. Wydanie to jest mocno skoncentrowane na kliencie i będzie zawierało szereg innowacji w Tableau Cloud, Tableau Desktop, Tableau Prep Builder, Tableau Data Management i Tableau Advanced Management. W tej aktualizacji brak jest zmian w Tableau Server, będą one wprowadzone w kolejnej wersji 2022.3. 

Jak ważne zmiany wprowadza aktualizacja 2022.2? 

Aktualizacja Tableau 2022.2 wprowadza nowe możliwości monitorowania i zarządzania wdrożeniami w skali dzięki takim funkcjom, jak Job Performance Data Source oraz i wgląd w In/Out Policy dla odbiorców z branży IT. Embedded API 3.2, Search REST API i Embedded Web Authoring dla aplikacji analitycznych poszerzą możliwości, jakie programiści będą mogli wykorzystać w Tableau. Dla analityków/użytkowników biznesowych, nowe Data Stories umożliwią wgląd w dane za pomocą języka naturalnego, a dzięki Autozapisowi skoroszytów użytkownicy nie stracą postępów swojej pracy. 

Funkcjonalności, które się pojawiły: 

 • Data Stories są wyjątkowym rozszerzeniem w budowaniu dashboardów, które umożliwiają Creatorom i Explorerom wygenerowanie automatycznych podsumowań wizualizacji w naturalnym języku nadając kontekst dla użytkowników biznesowych, a Viewerom na jeszcze lepsze przyswojenie informacji. 
 • Usprawnienia w Prep Builder (Wildcard Union i możliwość zmiany kolejności kolumn) umożliwiają Creatorom takim, jak administratorzy danych i analitycy, budowanie usprawnionych przepływów przygotowawczych w Tableau Prep Builder. 
 • Ulepszone szybkie wyszukiwanie (Quick Search) pomaga wszystkim użytkownikom, zarówno Creatorom i Explorerom, jak i Viewerom szybciej znajdować treści w Tableau Cloud. 
 • Wsparcie w edycji metryk pozwala użytkownikom końcowym w śledzeniu najważniejszych danych w Tableau Cloud oraz edycję ich konfiguracji w miarę zmieniających się potrzeb biznesowych. 
 • Autozapis istniejących skoroszytów (Autosave) pozwala Creatorom i Explorerom pracę bez obaw o utratę jej postępów, uszkodzenie jakichkolwiek elementów czy też przedwczesne udostępnienie w Tableau Cloud.  
 • Akceleratory w Galerii Produktu pomagają Creatorom i Explorerom rozpocząć analizę poprzez przeglądanie i pobieranie akceleratorów bezpośrednio w galerii w Tableau Desktop z poziomu otwarcia nowej strony. 

Data Stories

Nowa funkcja Data Story jest pierwszym krokiem w sposobie wykorzystania danych, który wzbogaca wizualizacje Tableau o moc generowania języka naturalnego. Funkcja została dodana w Tableau Desktop i Cloud w nowej wersji 2022.2, a w Tableau Server będzie dostępna jeszcze w tym roku. 

Data Story jest rozszerzeniem w postaci nowego obiektu, które można przeciągnąć i upuścić na dashboard, aby wygenerować opis wizualizacji i dodatkowe wyjaśnienia na jej temat w prostym języku.  

new object data story

Każda Story podkreśla istotne aspekty danych wykorzystując wbudowane funkcje analityczne takie, jak rozkład, korelacja, trendy, zmienność, grupowanie, itp. Odbiorcy wizualizacji otrzymają tym samym informacje o tym, co powinni wiedzieć, a dodatkowo w formacie, który jest dla nich intuicyjnie zrozumiały. Nowa funkcjonalność Data Story to zalążek nowej generacji zautomatyzowanego i dynamicznego opowiadania o danych. Rozwiązuje ona problem ręcznego pisania i podejścia do obszernych narracji tekstowych w sposób, który pozwala na skalowanie analityki przy jednoczesnym zapewnieniu lepszego doświadczenia dla użytkowników biznesowych. 

Nowe Data Stories w porównaniu do: 

Explain Data – daje ogólny i odgórny przegląd całej wizualizacji. 

Ask Data – jest odpowiednie do przekazywania danych, jeśli chcemy uzyskać szybki przegląd lub nie wiemy, jakie pytania dokładnie zadać. 

Einstein Discovery – używa analizę statystyczną i dzięki niej łatwiej i sprawniej jest wyciągnąć odpowiednie informacje (bez korzystania z bardziej zaawansowanych przypadków użycia).

 

Ulepszenia w Prep Builder

Przygotowanie danych, w tym tworzenie źródeł danych dla użytkowników biznesowych to niewątpliwie obszar, w którym administratorzy danych i analitycy spędzają znaczną część swojego czasu. W wersji 2022.2 pojawia się kilka ulepszeń narzędzia Prep Builder, które na celu mają pomóc klientom w usprawnianiu przepływów przygotowywania danych. Aby uprościć połączenia, rozszerzono opcje Wildcard Union oraz dodano opcję zmiany kolejności kolumn metodą ” drag & drop” (przeciągnij i upuść) zachowując ją w całym przepływie Prepa. 

Wildcard Union 

Wildcard Union umożliwia wyszukiwanie plików lub tabel w tej samej lokalizacji o podobnej nazwie lub słowie kluczu, a następnie łączenie danych w unii w celu uwzględnienia wszystkich danych z pliku albo z tabeli w kroku wprowadzania.  

Dotychczasowe ograniczenia filtrowania były tak szerokie, że nie zapewniały wymaganej precyzyjnej kontroli, stąd pojawiła się potrzeba funkcjonalności programowego wprowadzania plików. Począwszy od tej najnowszej wersji podczas łączenia plików Excel, tekstowych i statystycznych w kroku dodawania danych możliwe jest filtrowanie na podstawie dodatkowych atrybutów plików takich, jak rozmiar pliku, data jego utworzenia i data ostatniej modyfikacji. Dzięki tym nowym opcjom filtrowania programowe wprowadzanie plików pozwoli w dalszej kolejności zaoszczędzić czas, ułatwi skalowanie oraz automatyzację powtarzalnych procesów. 

 

Zmiana kolejności kolumn

Aby zmienić kolejność kolumn, wprowadzono możliwość sortowania kolumn metodą drag & drop. Jest ona dostępna w Tableau Prep Builder i Web Authoring w widoku listy pól. Opcja zmiany kolejności kolumn zapewnia, że zostanie ona zachowana w ostatecznym wyniku podczas uruchamiania flow w Tableau Prep Builder, Tableau Cloud/Server lub za pomocą interfejsu wiersza poleceń. Jest to włączone dla następujących typów danych wyjściowych: 

 • Excel 
 • CSV 
 • Hyper 
 • GoogleBigQuery 
 • Redshift 
 • Snowflake
 • publikowane źródła danych 

Nowa funkcjonalność zdecydowanie usprawni pracę w Prepie, gdyż: 

– nie będzie trzeba już przewijać w przód i w tył, aby ustawić kolumny w takiej kolejności, w jakiej się chce. 

– nie trzeba będzie ręcznie przeciągać i upuszczać kolumny w okienku profilu.  

– kolejność kolumn będzie respektowana w pliku wyjściowym. 

 

Ulepszone szybkie wyszukiwanie (QUICK SEARCH) 

W poprzedniej wersji nowe doświadczenie wyszukiwania pozwoliło na szybkie znajdowanie treści w Tableau Cloud i Tableau Server. Nowa wersja 2022.2 ulepsza to wyszukiwanie jeszcze bardziej wprowadzając dwie nowe funkcje w Tableau Cloud (W przypadku Tableau Server funkcjonalność zostanie udostępniona w późniejszym terminie.):  

-> poprzednie zapytanie (Past Queries) 

Klikając w pole wyszukiwania pojawia się nowy nagłówek z poprzednim wyszukiwaniem (Past Queries) na górze dropdown listy. Następnie, podczas wpisywania tekstu pojawia się podpowiedź z poprzednio używanymi zapytaniami, jeśli odpowiadają wpisywanym znakom. Wyszukiwarka wyświetli poprzednie zapytania w oparciu o niestandardowy algorytm rankingowy zbudowany na podstawie częstotliwości zadawania zapytań oraz czasu, w którym zapytanie zostało ostatnio zadane. Historię zapytań można też w prosty sposób usunąć klikając przycisk wyczyść (Clear) w prawym górnym rogu dropdown listy wyszukiwania. 

-> sugestie mieszanych treści (Mixed Content Suggestions) 

Uproszczony wygląd sugestii treści dynamicznie sugeruje linki do odpowiednich treści w trakcie wpisywania tekstu. W starym rozwiązaniu kolejność sugestii była ustalona według typu treści – Views i kolejno Workbooks, metryki, itd. Od teraz najbardziej istotne sugestie treści wyświetlają się w kolejności niezależnie od typu treści. Pochodzą one z nowego interfejsu API (Content Suggestions API) i nowo dopracowanego algorytmu rankingowego. 

 

Wsparcie edycji metryk

Metryki wprowadzone w wersji 2020.2 pozwalają śledzić najważniejsze dane w Tableau Cloud, Server i Mobile. W tej wersji dodano kilka dodatkowych funkcji, które pomogą jeszcze szybciej uzyskać wgląd w sytuację, np. w czasie podróży. (W przypadku Tableau Server funkcjonalność zostanie udostępniona w późniejszym terminie.) 

Do tej pory jedynym sposobem na „edycję” metryki w Tableau Cloud lub Tableau Server było ponowne utworzenie i nadpisanie istniejącej metryki, co nie do końca okazywało się intuicyjne i wymagało zbyt wiele pracy, jak na tak prostą czynność. Budując teraz metryki w Tableau Cloud można zsynchronizować je ze zmieniającymi się potrzebami biznesowymi, np. jeśli firma osiągnie ponadprzeciętne wyniki w pierwszym kwartale, będzie chciała zwiększyć swój cel na drugi kwartał dostosowując się tym samym do lepszych wyników. Nowa funkcjonalność pozwoli edytować konfigurację metryki, aby odzwierciedlić zwiększone stałe porównanie i powiązany status. W ten sposób wszyscy korzystający z metryki będą mogli zobaczyć i dążyć do nowego celu.  

W nowej odsłonie metryk użytkownicy będą mogli efektywnie korzystać z tych już istniejących, na których opierają swoje działania. Możliwe będzie skorzystanie z dodatkowych elementów kontekstu tj.: niestandardowe porównania historyczne, próg ze statusem i zakres dat. Były one już wcześniej udostępnione w wersji 2021.4 jako część procesu tworzenia metryki, od teraz wszystkie z nich można wykorzystać w metrykach utworzonych przed tym wydaniem edytując je w celu dodania konfiguracji. Zmiany w metryce są widoczne przed ich zapisaniem, dzięki czemu można mieć pewność, że będą one mieć pożądany wpływ na metrykę i działać zgodnie z oczekiwaniami. 

 

Autozapis Skoroszytów (AUTOSAVE) 

Podstawową rolą funkcji AutoSave jest zapobieganie utraty pracy i jej postępów podczas edycji w Tableau Cloud. Co za tym idzie daje ona pewność i kontrolę podczas edycji online. Wielu użytkowników może mieć dostęp do tego samego skoroszytu, więc przechwytywanie zmian w wersji roboczej specyficznej dla każdego autora daje im większą kontrolę nad tym, kiedy i co widzą inni jego użytkownicy. Dzięki funkcji AutoSave użytkownicy edytujący skoroszyt automatycznie zapisują swoje zmiany w wersji roboczej, która zachowuje zmiany wprowadzone przez poszczególnych użytkowników do momentu, gdy będą oni gotowi opublikować dla innych użytkowników. 

Jeśli chodzi o nową wersją, to po raz pierwszy użytkownicy będą mogli skorzystać z funkcji AutoSave podczas przeglądania lub edycji istniejącego skoroszytu w Tableau Cloud (np. takiego, który został już opublikowany). Wcześniej, jeśli użytkownik edytował skoroszyt, musiał kliknąć „Publish”, aby ręcznie zapisać swoje zmiany. Wówczas zmiany te były natychmiast widoczne dla każdego użytkownika z dostępem do tego skoroszytu. 

ton line auto save

Źródło: tableau.com

 

Akceleratory galerii produktów

Tableau Accelerators zostały udostępnione w wersji 2022.1, aby umożliwić klientom przeglądanie najlepszych dashboardów biznesowych i łączenie ich z danymi w celu przyspieszenia procesu uzyskiwania użytecznych informacji i podejmowania bardziej inteligentnych decyzji biznesowych. W momencie premiery w Tableau Cloud były dostępne tylko te, które wymagały połączenia z określonymi danymi, pozostałe zaś były dostępne do pobrania w usłudze Exchange. Wprowadziło to trochę zamieszania i spowodowało rozproszone doświadczenia użytkowników prowadząc tym samym do coraz sporadycznego korzystania z akceleratorów. 

W nowej wersji otwierając Tableau Desktop można od razu uzyskać dostęp do akceleratorów z poziomu strony „Open” z galerią produktów. Dzięki temu uzyskujemy dostęp do wszystkich akceleratorów, które są dostępne bezpośrednio w Exchange. To pozwala na udostępnienie ich jeszcze większej liczbie użytkowników. Co więcej, wyglądem przypominają one Exchange, dzięki czemu stają się bardziej spójne. 

 

Dodatkowe funkcjonalności

Osadzanie Web Authoring

Klienci, którzy wykupują Tableau Embedded SKU i korzystają z Tableau API do osadzania Tableau w swoich własnych aplikacjach i witrynach, od teraz mogą także oferować możliwości Tableau Web Authoring. Do tej pory korzystali z dość rozbudowanych i niewspieranych obejść, aby niejako symulować możliwości Embedded Web Authoring. Nowa wersja oferuje prosty dostęp API do najbardziej powszechnych i podstawowych funkcji Web Authoring takich, jak przełączanie między trybami przeglądania i tworzenia, ukrywanie UI prowadzącego do błędów aplikacji, a także możliwość zapisywania i zachowywania jako. Embedded Web Authoring jest nową opcją dodaną do Tableau Embedded API, która pozwala klientom Tableau Embedded oferować Web Authoring klientom ich aplikacji. Jest ona dostępna w Tableau Cloud w tym wydaniu i będzie dostępna również później dla Tableau Server. 

Usprawnienia połączeń wirtualnych

Połączenia wirtualne są udostępniane wyłącznie klientom, którzy posiadają usługę Data Management for Tableau Cloud lub Tableau Server. Usługa włącza obsługę rewizji historycznych dla połączeń wirtualnych, dzięki czemu użytkownicy mogą automatycznie zapisywać stare rewizje, przeglądać je i przywracać. Jest to całkowicie nowa funkcja, która nie istniała wcześniej i może okazać się użyteczna tych, którzy: 

– zwracają większą uwagę na bezpieczeństwo i prowadzą audyty zmian w połączeniu wirtualnym.  

– stosują metodologię cyklu życia oprogramowania (SDLC) w swojej firmie i pragną, by funkcja ta była dostępna również podczas wprowadzania bądź wycofywania zmian przerzucanych do produkcji. 

Polityka In/Out

Funkcja In/Out ułatwia autorom sprawdzenie, które wartości są całkowicie odfiltrowane przez daną politykę, dzięki czemu mogą oni na pierwszy rzut oka potwierdzić, że określone wrażliwe wartości nigdy nie zostaną pokazane danemu użytkownikowi. Na poniższym przykładzie zasady dotyczące danych określają, że użytkownik może przeglądać tylko wiersze z regionu, w którym pracuje. Użytkownik, który będzie przeglądać dane jako handlowiec w regionie Ameryki Północnej i Południowej, będzie widzieć taki podgląd danych: 

 

country

Źródło: tableau.com

Zaawansowane zarządzanie

Advanced Management jest kolejnym całkowicie nowym produktem Tableau, który łączy w sobie możliwości zarządzania, bezpieczeństwa i skalowalności zapewniając jednocześnie większą wartość dla klientów korzystających z Tableau w krytycznych scenariuszach. Ma dwie unikalne cechy: 

– w przypadku Tableau Cloud, Advanced Management jest nową ofertą z funkcjami dostosowanymi do potrzeb klientów Tableau Cloud.  

– w przypadku Tableau Server, Advanced Management jest to jedynie zmiana nazwy Server Management Add-on. 

Aktualności

Czym jest odwrotny ETL i dlaczego powstał?

Aktualności

Analiza what-if w Tableau 

X